Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022
157 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-534-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Anglické resumé
001659014
Úvodem // 1 Sociální patologie v současné společnosti - Blahoslav Kraus // 1.1 Sociální patologie a deviantní chování // 1.2 Etiologie deviantního chování // 1.3 Současná společnost a deviantní chování // 2 Výzkumy ohrožení pedagogů - Stanislava Svoboda Hoferková // 2.1 Pracovní zátěž a stres v povolání učitele // 2.2 Sociálně patologické jevy ohrožující pracovní // spokojenost učitelů // 2.3 Viktimizace učitelů v zahraničních výzkumech // 2.4 Dopady výsledků výzkumů do pedagogické praxe návrhy a diskuze // 3 Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků - Marie Herynková // 3.1 Charakteristika syndromu vyhoření (burnout syndrom) // 3.2 Interní faktory při prevenci a zvládání vyhoření u učitelů // 3.3 Externí faktory při prevenci a zvládání vyhoření u učitelů // 3.4 Další rady pro prevenci a zvládání syndromu vyhoření u učitelů // 4 Právní aspekty ohrožení pedagogů a jejich odpovědnost - Miroslav Antl // 4.1 Relevantní právní předpisy // 4.2 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků // 4.3 Trestněprávní ochrana i odpovědnost // 5 Sociálně pedagogický přístup při prevenci a řešení sociálně patologických jevů s ohledem na pedagogy ve škole - Václav Bělík // 5.1 Přístupy společnosti k sociálně patologickým jevům s ohledem na pedagogy // 5.2 Škola a školní poradenské pracoviště a jeho možnosti při podpoře pedagogů // 5.3 Analýza potřeb zkoumaných pedagogů ve školách s ohledem na možná ohrožení sociálně patologickými // 5.4 Aktuální téma zapojení sociální pedagogiky do školního pro Václav Bělík // 5.5 Škola jako centrum komunity - centrum nespecifické prevence // 5.6 Osobnostní a profesní kompetence pedagogů pro prevenci sociálně patologických jevů // Závěrem // Resume // Použité zdroje // Věcný rejstřík
cnb003458524

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC