Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021
177 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4906-1 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4907-8 (online ; pdf)
V roce 2022 dotisk
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Profesionalita jako všeobecně užívaný pojem je svého druhu výzvou pro pracovníky a organizace v pomáhajících profesích i pro profesní etiku jako obor. Autor zprvu poukazuje na některé nevýhody obecně chápaného profesionalismu ve srovnání s důrazem na osobnostní kvality profesionála v duchu etiky sociální práce Sarah Banksové. Tyto aristotelsky inspirované profesní ctnosti pak propojuje se zajímavými rysy křesťansky chápaného povolání a představuje hlubší pojetí profesionality, které spíše vystihuje požadavky pomáhajících profesí a diakonické a charitativní práce..
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001659058
Úvod 9 // 1. Profesionalismus 17 // 1.1 K práci, profesi a povolání 17 // 1.1.1 Pojetí práce ve vztahu k profesi 19 // 1.1.2 Profese 24 // 1.1.2.1 Veřejný závazek 26 // 1.1.2.2 Profesionalismus 27 // 1.1.2.3 Společnost a řízení profese 29 // 1.1.2.4 Individuální aspekty profesionality 30 // 1.1.3 Povolání 32 // 1.1.3.1 Křesťanské pojetí povolání 34 // 1.1.3.2 Povolání v katolickém sociálním učení 36 // 1.1.3.3 Dva příklady propojení povolání a profesionalismu 36 // 1.1.3.4 Povolání a profese 39 // 1.2 Populárně chápaný profesionalismus 39 // 1.3 Kritika populárně chápaného profesionalismu a etika ctností 45 // 2. Uplatnění etiky ctností v pomáhajících profesích 52 // 2.1 Některá specifika etiky ctností 54 // 2.1.1 Etika ctností jako normativní teorie 55 // 2.1.2 Etika ctností jako deskriptívni teorie 57 // 2.1.3 Aspekty etiky ctností pro profesi 59 // 2.1.4 Pojmy ethics a morality u Bernarda Williamse 60 // 2.1.5 Aristotelova "prakticky" založená etika a profese 64 // 2.1.6 MacIntyre a Anscombová k oživení ctností 66 // 2.2 Výzvy pro uplatnění ctností v úvahách o profesionalitě 67 // 2.3 Banksová a kritika populárně chápaného profesionalismu 69 // 2.3.1 Obecně o přístupu Banksové 70 // 2.3.2 Záměr projektu Banksové 71 // 2.3.3 Profesní moudrost a integrita 72 // 2.4 Etika ctností a profesní normativita 75 // 2.5 Dílčí inspirace pro "nové" hlubší pojetí profesionalismu 77 // 3. Aristotelova etika ctností pro profesi 79 // 3.1 Další příklady využití Aristotela v profesní etice ctností 81 // 3.1.1 Alasdair MacIntyre 82 // 3.1.2 Justin Oakley a Dean Cocking 83 // 3.1.3 Sarah Banksová a Ann Gallagherová 86 // 3.2 Některá východiska Aristotelovy etiky 87 // 3.2.1 Kulturní podmíněnost ctností 89 // 3.2.2 Místo rozumu v uplatnění ctností 91 //
3.2.3 Neurčité pojetí ctností: extrémy a rozum 92 // 3.2.4 Aristotelés a ideál ctnostného člověka 93 // 3.2.5 Postulát cíle jednání ctnostného člověka 94 // 3.2.6 Rozum a praktická moudrost k funkci člověka 95 // 3.2.7 Význam prvních principů 99 // 3.3 K novému pojetí profesionalismu 99 // 4. Kierkegaard o práci a povolání 103 // 4.1 Kierkegaardova nepřímá komunikace 106 // 4.2 Vybrané texty o postojích křesťana k práci 109 // 4.2.1 Nácvik křesťanství 109 // 4.2.2 Suďte sami 112 // 4.2.3 Čistota srdce 114 // 4.3 Aspekty profesionalismu v Kierkegaardově přístupu k práci 116 // 4.4 Povolání jako součást profesionality 118 // 4.4.1 Jacques Derrida 118 // 4.4.2 Robin Gill a jeho morální komunity 121 // 4.5 Profesionalita a křesťansky chápané "povolání" 126 // 5. Profesionalita jako komunitou prověřené povolání 132 // 5.1 Resumé výzev pro hlubší pojetí profesionalismu 132 // 5.2 Rekapitulace výtěžků 134 // 5.2.1 Atraktivita populárně chápaného profesionalismu 134 // 5.2.2 Slabá místa populárně chápaného profesionalismu 136 // 5.2.3 Příspěvky etiky ctností k hlubšímu pojetí profesionalismu 138 // 5.2.4 Přínos Aristotelovy etiky v kontextu společnosti 142 // 5.3 Společenské prvky v komunitární etice 144 // 5.4 Komunitární rysy diakonické práce 149 // 5.5 Komunitární hledisko jako hledisko profesionality 154 // Závěr 158 // Summary 162 // Seznam literatury 163 // Jmenný rejstřík 172 // Věcný rejstřík 175
(OCoLC)1310113842
(MiAaPQ)ECB6891417
cnb003379243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC