Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
3. vydání
[Česko] : Wolters Kluwer, 2021
1 online zdroj (424 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7676-237-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-7676-236-7 (print)
Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením daně z příjmů fyzických osob a s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat. Publikace reaguje i na změny v konstrukci daně od roku 2021. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány podstatné prvky zdanění jednotlivců. Ve středu pozornosti jsou postupně daňové subjekty, vymezení předmětu daně z příjmů i příjmů podléhajících sociálnímu pojistnému. Velká pozornost je věnována příjmům ze závislé činnosti a příjmům z podnikání, dostane se však i na další druhy příjmů. Autorka neopomíjí pravidla snižování základu daně, typ nominální sazby daně i slevy na dani, v samostatné kapitole se věnuje zdanění příjmů ze zahraničí. V závěrečné části knihy autorka čtenářům předkládá pravidla výběru daně. Kniha je koncipována jako obsáhlá monografie, určená nejen studentům, ale i širšímu okruhu čtenářů, kteří se chtějí dozvědět více o zdanění osobních příjmů a kteří chtějí proniknout „pod kůži“ těchto daní..
001659171
1 Historie zdanění osobních důchodů 9 // 1.1 Osobní důchodové daně na území dnešní České republiky 11 // 2 Charakteristika osobní důchodové daně a sociálního pojistného 21 // 2.1 Charakteristika sociálního pojistného 22 // 2.2 Systemizace osobní důchodové daně // a sociálního pojistného 24 // 2.3 Požadavky kladené na dobrou důchodovou daň 26 // 2.3.1 Efektivnost osobní důchodové daně 36 // 2.3.2 Spravedlnost důchodové daně 41 // 2.4 Progresivita osobní důchodové daně 44 // 2.5 Měření progresivity daně 47 // 3 Daňové reformy daní z osobních důchodů 53 // 3.1 Daňové reformy v České republice 56 // 4 Konstrukční prvky při zdanění // osobních důchodů 63 // 5 Daňové subjekty, poplatníci a plátci 67 // 5.1 Jednotka zdanění 68 // 5.1.1 Daňové rezidentství a domicil u daně z příjmů fyzických osob 73 // 5.1.2 Účast na sociálním pojistném 76 // 6 Předmět daně z příjmů fyzických osob a příjmy podléhající sociálnímu pojistnému 83 // 6.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob 83 // 6.1.1 Vynětí z předmětu daně 87 // 6.1.2 Osvobození od daně 89 // 6.1.3 Příjmy podléhající sociálnímu pojistnému 91 // 6.2 Struktura základu daně z příjmů 93 // 6.3 Koncepce základu daně z příjmů fyzických osob 99 // 6.3.1 Samostatné základy daně 106 // 6.4 Zdanitelný příjem sociálního pojistného a vyměřovací základ 107 // 6.4.1 Sazby sociálního pojistného 111 // 7 Příjmy ze závislé činnosti 113 // 7.1 Příjmy ze závislé činnosti, ze zaměstnání 116 // 7.1.1 Příjmy ze závislé činnosti 117 // 7.1.2 Příjmy ze zaměstnání z hlediska // sociálního pojistného 119 // 7.2 Nezdaňované příjmy 124 // 7.2.1 Příjmy vyňaté ze zdanění 124 // 7.2.2 Příjmy osvobozené od daně 133 // 7.3 Zdaňované příjmy a jejich ocenění 140 //
7.4 Vyměřovací základ zaměstnance 145 // 7.4.1 Minimální vyměřovací základ zaměstnance 145 // 7.4.2 Maximální vyměřovací základ zaměstnance 151 // 8 Příjmy ze samostatné činnosti 155 // 8.1 Příjmy ze samostatné činnosti 157 // 8.1.1 Příjmy tvořící samostatné základy daně 166 // 8.1.2 Zdanitelné příjmy sociálního pojistného 167 // 8.2 Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 169 // 8.2.1 Daňová evidence a obchodní majetek 171 // 8.2.1.1 Paušální výdaje 179 // 8.3 Prokazované výdaje 188 // 8.3.1 Hmotný majetek a jeho odpisování 189 // 8.3.2 Výdaje související s pracovními cestami 192 // 8.3.3 Vyměřovací základ ze samostatné // výdělečné činnosti 196 // 8.3.3.1 Minimální vyměřovací základy 198 // 8.3.3.2 Maximální vyměřovací základ 206 // 8.4 Daň paušální částkou 208 // 9 Příjmy plynoucí z majetku 213 // 9.1 Příjmy z kapitálového majetku 214 // 9.1.1 Příjmy, které tvoří samostatné základy daně 217 // 9.1.2 Příjmy, které se zdaňují v dílčím základu daně 220 // 9.2 Příjmy z nájmu 221 // 9.2.1 Nepeněžní příjem z nájmu 230 // 10 Ostatní příjmy 245 // 10.1 Příjmy sociálního charakteru 247 // 10.2 Příjmy z prodeje majetku 249 // 10.2.1 Příjmy z prodeje nemovitých věcí 251 // 10.2.2 Příjmy z prodeje hmotných movitých věcí 261 // 10.2.3 Příjmy z prodeje finančního majetku 263 // 10.2.4 Příjmy z prodeje majetku, který prošel // obchodním majetkem 269 // 10.2.5 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl 274 // 10.3 Příležitostné příjmy 274 // 10.4 Bezúplatné příjmy 277 // 10.5 Náhrady škody a pojistná plnění 280 // 10.6 Výhry a ceny 282 // 10,6.1 Osoby bez zdanitelných příjmů 283 // 11 Vypočet daně z příjmů fyzických osob 285 // 11.1 Odpočty od základu daně 285 //
11.1.1 Typologie odpočtů od základu daně 286 // 11.1.2 Nestandardní odpočty 288 // 11.2 Sazba daně a základní částka daně 307 // 11.3 Slevy na dani 309 // 11.3.1 Sleva za umístění dítěte 310 // 11.3.2 Standardní sociální slevy 311 // 11.3.3 Slevy převážně pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti 322 // 12 Placení daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného 327 // 12.1 Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného ze závislé činnosti a funkčních požitků 329 // 12.1.1 Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného z měsíční mzdy 329 // 12.1.1.1 Zdanění měsíční mzdy u hlavního zaměstnavatele 331 // 12.1.1.2 Zdanění měsíční mzdy u dalšího zaměstnavatele 336 // 12.1.2 Roční vypořádání daně z příjmů a sociálního pojistného u příjmů ze zaměstnání 340 // 12.1.2.1 Překročení maximálního vyměřovacího základu sociálního pojistného u zaměstnance s více zaměstnavateli 347 // 12.2 Platby hrazené poplatníkem 349 // 12.3 Zálohy na daň z příjmů placené poplatníkem 351 // 12.3.1 Výběr srážkové daně 357 // 12.3.2 Platby na pojistné osob samostatně // výdělečně činných 360 // 12.3.3 Zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná 365 // 6 // 13 Příjmy ze zahraničí 369 // 13.1 Příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí 370 // 13.1.1 Příjmy ze závislé činnosti ze smluvního státu 372 // 13.2 Příjmy ze samostatné činnosti ze zahraničí 375 // 13.2.1 Příjmy ze samostatné činnosti plynoucí ze smluvního státu 377 // 13.2.2 Příjmy plynoucí z majetku ze zahraničí 379 // 14 Rozdělování příjmů a výdajů 385 // 14.1 Příjmy plynoucí z majetku ve spoluvlastnictví 386 //
14.1.1 Podílové spoluvlastnictví 387 // 14.1.2 Společné jmění manželů 388 // 14.2 Společné příjmy 393 // 14.3 Příjmy společníka veřejné obchodní společnosti a příjmy komplementáře z komanditní společnosti 395 // 14.4 Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby 398 // Seznam použité literatury 411 // Rejstřík 413

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC