Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Wolters Kluwer, 2019
1 online zdroj (288 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7598-393-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-7598-392-3 (print)
Řízení školy
V rámci národního projektu Cesta ke kvalitě se uskutečnila v letech 2009 až 2012 celá řada vzdělávacích aktivit a aktivit podporujících výměnu zkušeností mezi školami v oblasti vlastního hodnocení školy. V projektu vzniklo též mnoho publikací, které jsou v elektronické podobě stále dostupné na internetu. Výjimečné postavení mezi nimi mělo šest čísel bulletinu Na cestě ke kvalitě, vždy tematicky zaměřených na určitou fázi autoevaluace školy. Tehdejší šéfredaktorka bulletinu Jana Hrubá spolu s Martinem Chválem, hlavním manažerem projektu, vybrali pro aktuální publikaci nakladatelství Wolters Kluwer ty nejlepší texty z bulletinů, které mají nadčasovou platnost a mohou být užitečné jak pro začínající, tak pro zkušené vedoucí pracovníky škol, kteří si uvědomují svoji nenahraditelnou roli na cestě ke kvalitní škole. Jsme přesvědčeni o tom, že autoevaluace je pro ředitele klíčovým nástrojem řízení školy..
001659214
Dedikace ...8 // O autorech ...9 // Úvod - Jana Hrubá ...17 // Jak číst tuto knižku - Martin Chvál ...19 // Terminologické okénko ...20 // Kapitola 1: CHCEME HODNOTU KVALITU ŠKOLY? ...21 // BP: Hodnota - Kare/.RydZ ...22 // R: O čem se v souvislosti s autoevaluací nemluví Jana Poláchová Vašťatková ...24 // SP: Dobrá škola: nástroj ke stimulaci diskuse o hodnotách // a prioritách školy - Milan Pol Bohumíra Lazarová ...26 // KN: Držíme palce - Jana Hrubá, Blanka Janovská ...31 // JAK TO VIDÍ DĚTI ...36 // Kapitola 2: PLÁNOVÁNÍ AUTOEVALUACE ...37 // R: Otázka z prvních: Proč? - Milan Pol ...38 // HT: Plánování autoevaluace - Martin Chvál ...39 // HT: Evaluační nástroje projektu - Stanislav M/e/ieA: ...44 // SP: Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu Milan Pol, Bohumíra Lazarová ...49 // KN: Dva pohledy na vlastní hodnocení školy Jana Palanská, Hana Vellánová ...51 // SC: Plánování - možnost, nebo nutnost? - Lucie Holacká, Milan Báča ...58 // BP: Ukazatel (indicator) - Karel Rýdl ...63 // BP: Kritérium - Kateřina Žežulová ...66 // PŘÍLOHA ke kapitole 2: Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy // o vlastním hodnocení školy - Erika Mechlová, Martin Chvál ...68 // JAK TO VIDÍ DĚTI ...75 // Kapitola 3: ZÍSKÁVÁNÍ DAT A INFORMACÍ ...77 // HT: Získávání dat a informací při autoevaluaci Jana Poláchová Vašťatková ...78 // HT: Hodnocení jako nástroj ke zlepšování výsledků vzdělávání Jana Straková ...81 // HT: Jak poznáme kvalitu evaluačních nástrojů (nejen komerčních) Martin Chvál ...87 // R: Otázka druhá: Jak? O používání metod autoevaluace - Milan Poi_90 // BP: Kvalita - Karel Rýdl ...92 // KN: Kvalita práce školy se může zlepšovat jen ve spolupráci celého sboru - Alena Hradílková, Pavel Škramlík ...94 //
SP: Rámcové vlastní hodnocení školy - Martina Kekule ...101 // PŘÍLOHA ke kapitole 3: Rámcové vlastní hodnocení školy Martina Kekule ...103 // JAK TO VIDÍ DĚTI ...111 // Kapitola 4: ZPRACOVÁNÍ DAT, JEJICH ANALÝZA A INTERPRETACE ...115 // HT: Zpracování dat, jejich analýza a interpretace - Martin Chvál . 116 // R: Otázka třetí: Co jsme vlastně zjistili? O některých okolnostech interpretace dat - Milan Pol ...122 // SC: Vyhodnocení a interpretace dat Jana Poláchová Vašťatková, Jan Zouhar ...123 // BP: Efektivita - Karel Rýdl ...126 // KN: Jak pracujeme v naší škole s daty a interpretujeme výsledky Věra Helebrantová, Jaroslav Fidrmuc ...128 // SP: Jak posoudit kvalitu evaluace školy - Stanislav Michek ...134 // SP: Ptáme se na školu těch, kdo do ní chodí: Evaluační nástroje: ankety pro rodiče, žáky a učitele - Tomáš Kohoutek ...136 // PŘÍLOHA ke kapitole 4: Evaluační nástroje ankety pro rodiče, žáky a učitele - Tomáš Kohoutek ...139 // JAK TO VIDÍ DĚTI ...145 // Kapitola 5: AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ...149 // HT: Autoevaluační zpráva: Nutnost, nebo zbytečná administrativa? Jana Poláchová Vašťatková ...150 // R: Otázka čtvrtá: Komu a jak sdělit, co jsme vlastně zjistili? Milan Poi ...157 // KN: Bez hodnocení není posun ? vyšší kvalitě možný Pavla Jedličková, Irena Lhotková ...158 // BP: Kultura, školy - Erika Mechlová, Karel Rýdl ...162 // SP: Jak zjistíme klima ve škole? - Martin Chvál, Jan Mareš ...165 // SC: Autoevaluace jako obrana proti stereotypu - Daniela Vrabcová .. 169 // ČS: Evaluační nástroje vytvořené a zveřejněné - Stanislav Michek . 177 // ČS: Co najdete v manuálech k evaluačním nástrojům? Stanislav Michek ...182 // PŘÍLOHA ke kapitole 5: Zjišťujeme klima ve škole - nabídka evaluačních nástrojů - fan Mareš, Martin Chvál ...185 //
JAK TO VIDI DĚTI ...195 // Kapitola 6: UČÍCÍ SE ŠKOLA A ROZVOJ ŠKOLY ...197 // HT: Učící se škola a rozvoj školy - Milan Pol ...198 // R: Otázka pátá: Proč a jak udržovat rovnováhu mezi stabilitou // a změnou - Milan Pol ...202 // BP: Kdy je změna reformou - Tomds/íJM/fc ...204 // ČS: Otázky kvality ve škole bychom neměli zjednodušovat Milan Pol ...206 // KN: Klíčem ? rozvoji školy je kvalita zaměstnanců František Kamlach, Richard Novák ...208 // SP: Kvalita školy závisí nejvíce na kvalitě učiteha - Stanislav Michek _211 // CD: Jakým způsobem ředitelé škol pracují s výsledky vlastního hodnocení školy? - Karel Černý, Lucie Procházková ...214 // ZS: Jak šel čas: Legislativní rámec v oblasti vlastního hodnocení školy - Jana Sulcová ...218 // ČS: Použití evaluačních nástrojů pro vlastní hodnocení školy Stanislav Michek ...222 // PŘÍLOHA: Hodnotíme a rozvíjíme pracovníky školy Stanislav Michek ...231 // JAK TO VIDÍ DĚTI ...239 // Kapitola 7: JAK SE DAŘILO ZÁMĚRY REALIZOVAT? ...243 // Česká praxe pohledem příběhů z Cesty ke kvalitě Jana Poláchová Vašťatková ...244 // Projekt Cesta ke kvalitě jako součást pomalu se utvářejícího // evaluačního systému ve vzdělávání - Martin Chvál ...269 // Závěr ...279 // Doporučená literatura a informační zdroje ...281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC