Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Wolters Kluwer, 2020
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7598-605-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-7598-604-7 (print)
Proč se kniha jmenuje Kariérové poradenství na každý pád ? Název v sobě skrývá více významů, které autoři této knihy reflektují. Téma proměn trhu práce je čím dál tím více skloňované i v českém prostředí. Knihu píše více autorů, abychom vám umožnili nahlédnout na téma z různých úhlů pohledu, snažíme se ho skloňovat ze všech stran. A v neposlední řadě se kniha zabývá životem člověka, jehož je práce nedílnou součástí, a život je chtě nechtě také o klopýtnutích a pádech a o schopnosti znovu se zvednout a pokračovat dál, umět čelit různým životním výzvám a někdy se vyplatí si určité výzvy do života vnášet i dobrovolně..
001659216
ÚVOD ... 9 // 1. KDO, CO? Silvie Pýchová... 11 // Kdo by si měl knihu přečíst? Co je kariérové poradenství a kariéra?... 11 // Jak se v tom všem má ale zorientovat mladý člověk a rozpoznat, // kde je jeho místo? Jak má zjistit, co je pro něj vhodná práce, // jaký je jeho potenciál a jaké jsou jeho limity?... 11 // Co znamená kariérové poradenství v 21. století? ... 12 // Je zřejmé, že se s trhem práce něco významného děje, // ale jak se na to připravit? ... 13 // Proměna kariérní cesty autorek této knížky ... 14 // Aktivita (individuální reflexe) pro čtenáře! učitele!žáky/studenty // na základě této kapitoly... 15 // Shrnutí ... 16 // 2. KOHO, ČEHO? Helena Koštálová... 17 // Koho (čeho) si máme v kariérovém poradenství všímat? ... 17 // Bez čeho se lidé (ve světě práce) neobejdou? ... 17 // Jak vlastně funguje svět práce v 21. století?... 18 // Jak můžeme dnešním mladým lidem pomoci v jejich cestě za kariérou? .. 21 // Napadá vás, co by mohlo patřit mezi kariérní kompetence? ... 23 // Na co je dobré myslet, když u žáků rozvíjíme kariérní management? ... 24 // Aktivita (individuální reflexe) pro čtenáře!učitele!žáky!studenty na základě této kapitoly... 25 // Shrnutí ... 25 // 3. KOMU, ČEMU? Petra Drahoňovská... 26 // Komu je kariérové poradenství určeno? Komu slouží služby // kariérových poradců?... 26 // Proč mluvíme o klientech poradenství?...26 // Kam a jak se posouvá trh práce? ... 27 // Kam a jak se posouvají služby kariérových poradců?... 27 // Síťuji, síťuješ, síťujeme aneb Proč rozvíjet kontakty na návazné služby? ... 28 // Kdy a pro koho tu, v kontextu výše popsaného, jako poradci jsme?... 30 // V jakých životních etapách a situacích klientům v dnešní době pomáháme?... 31 //
Komu můžeme být jako kariéroví poradci oporou a průvodc// na jeho profesní cestě? ... 34 // Otázky k zamyšlení ... 34 // Co můžeme jako poradci řešit s dětmi předškolního věku... 42 // Co můžeme jako poradci řešit s dětmi na základní škole ... 43 // Co můžeme jako poradci řešit s mladými lidmi na střední škole ... 46 // Co můžeme jako poradci řešit s mladými lidmi na vyšší/vysoké škole ... 49 Co můžeme jako poradci řešit s absolventy (lidmi do tří let po ukončení školní docházky) ... 51 // Co můžeme jako poradci řešit s pracujícími/nepracujícími lidmi střední generace... 53 // Co můžeme jako poradci řešit s pracujícími/nepracujícími lidmi předdůchodového věku ... 55 // Co můžeme jako poradci řešit s pracujícími/nepracujícími lidmi důchodového věku ... 57 // Aktivita (individuální reflexe) pro čtenáře/učitele!žáky/studenty na základě této kapitoly ... 57 // Shrnutí ... 58 // 4. KOHO, CO? Helena Koštálová ... 59 // Koho si klienti kariérového poradenství přejí potkávat? ... 59 // Co vlastně kariérový poradce na škole dělá? Jaká je jeho role? ... 59 // Co potřebuje kariérový poradce umět? ... 60 // Co tedy školní kariérový poradce v dnešní době potřebuje? ... 65 // Aktivita (individuální reflexe) pro čtenáře! učitele!žáky/studenty // na základě této kapitoly ... 66 // Shrnutí ... 67 // 5. OSLOVUJEME, VOLÁME! Petra Drahoňovská ... 68 // Co vlastně znamená, když se řekne „uvědomělý, aktivizovaný ... 68 // klient kariérového poradenství“?... 68 // Jaké jsou tedy typické současné charakteristiky procesu, // kdy se na dnešním trhu práce hledá zaměstnavatel se svými potenciálními zaměstnanci? ... 69 // Krok č. 1 - Sebereflexe, „odkud kam na své profesní cestě jdu“... 72 //
Osobní značka je základem pro osobní marketing... 73 // Krok č. 2 - Kdo je „můj klient“ a kde je „moje hřiště“... 75 // Krok č. 3 - Vhodná forma a četnost sebeprezentace ... 77 // Forma a obsah prezentace ...77 // Jak s těmito informacemi naložit v praxi? Jak je poskládat směrem ke klientům kariérového poradenství? ...78 // 6 // OBSAH // Obsahový marketing na začátku kariérní dráhy... 80 // Je životopis stále aktuálni?... 80 // Aktivita (individuálni reflexe) pro čtenáře!učitele!žáky!studenty // na základě této kapitoly ... 82 // Shrnutí ... 83 // 6. O KOM, O ČEM? Dorota Madziová... 84 // O kom je kariérové poradenství?... 84 // Žáci ... 84 // Pedagogové / kariéroví poradci ... 86 // Rodiče... 87 // Jak určit „společný projekt“ aneb Kdo se ptá, ten se dozví ... 87 // O čem je kariérové poradenství? ... 88 // Podmínky ... 89 // Kariérové poradenství je o čase - minulosti, současnosti a budoucnosti .. 90 // Motivace ... // Pravidla společné práce ve škole ... 91 // Aktivita (individuální reflexe) pro čtenáře! učitele!žáky/studenty // na základě této kapitoly ...«... 92 // Shrnutí ... 93 // 7. S KÝM, S ČÍM? Silvie Pýchová... 94 // S kým je potřeba spolupracovat? ... 94 // S čím je potřeba počítat? ... 95 // Jaká je vaše role v takové síti? Co můžete ze své pozice ovlivňovat? . 96 // Oblasti, ve kterých může kariérové poradenství pomáhat ... 97 // Shrnutí ... 98 // SLOVO NA ZÁVĚR ... 99 // ZDROJE... 100 // Zdroje v češtině ... ?0 // Články a internetové zdroje k tématu kariérového poradenství ... 101 // Zdroje v angličtině ... // Nástroje a produkty vyvinuté autory této publikace ... 104 // Petra Drahoňovská - nástroje ... ?4 // Další zajímavé nástroje... // RECENZE ... 106 // REJSTŘÍK ...109

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC