Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mag Consulting, 2013
295 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86724-46-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
001659304
CESTOVNÍ RUCH A JEHO SPECIFIKA 9 // 1.1 Cestování vs. cestovní ruch 9 // 1.2 Hlavní zvláštnosti cestovního ruchu 10 // 1.3 Cestovní ruch jako mnohostranný jev současné doby 11 // 1.4 Definice cestovního ruchu 14 // 1.5 Účastníci cestovního ruchu 16 // 1.6 Cestovní ruch jako systém 18 // 1.6.1 Subjekt cestovního ruchu 19 // 1.6.2 Objekt cestovního ruchu 19 // 1.6.3 Předmět cestovního ruchu 19 // 1.7 Základní ekonomické aspekty cestovního ruchu 21 // 1.8 Cestovní ruch jako sektor ekonomiky a ekonomická činnost 25 // 1.8.1 Třídění ekonomických činností 25 // 1.8.2 Průmysl cestovního ruchu 27 // 1.8.3 Ekonomika cestovního ruchu 29 // 1.8.4 Vztah cestovního ruchu se sektory národního hospodářství..29 // 1.8.5 Pohled na cestovní ruch jako na samostatné odvětví 35 // 1.9 Cestovní ruch jako trh 36 // 1.9.1 Socioekonomické zásady trhu cestovního ruchu 40 // 2 EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU 42 // 2.1 Předmět ekonomiky cestovního ruchu 42 // 2.2 Metodologie ekonomiky cestovního ruchu 43 // 2.3 Specifika, principy a problémy ekonomiky cestovního ruchu 44 // 2.4 Produkt cestovního ruchu jako ekonomická kategorie 47 // 2.4.1 Ekonomické statky 47 // 2.4.2 Vymezení produktu cestovního ruchu 49 // 2.4.3 Výrobní faktory a jiné zdroje produktu cestovního ruchu 57 // 2.4.4 Alternativní náklady výroby produktu cestovního ruchu 58 // 2.5 Sezonnost cestovního ruchu 60 // 2.6 Ekonomické a finanční ukazatele v cestovním ruchu 62 // 2.6.1 Ekonomické ukazatele rozvoje cestovního ruchu 63 // 2.6.2 Ukazatele ekonomické efektivity podniků cestovního ruchu.65 // 3 CESTOVNÍ RUCH Z MAKROEKONOMICKÉHO HLEDISKA 86 // 3.1 Vliv průmyslu cestovního ruchu na ekonomiku země 86 // 3.2 Příjmy z cestovního ruchu a výdaje na cestovní ruch 88 // 3.3 Spotřeba v cestovním ruchu 93 // 3.4 Turistický export a import 98 //
3.5 Turistický obrat 99 // 3.6 Investice do cestovního ruchu 100 // 3.7 Cestovní ruch a HDP/HNP 102 // 3.7.1 Hrubý turistický produkt 103 // 3.7.2 Výpočet HDP/HNP výdajovou metodou 105 // 3.7.3 Výpočet HDP/HNP důchodovou metodou 107 // 3.7.4 Výpočet HDP/HNP výrobní metodou (podle přidané hodnoty) 109 // 3.8 Zaměstnanost v cestovním ruchu 113 // 3.8.1 Trh práce, zaměstnanost a nezaměstnanost 113 // 3.8.2 Charakteristika pracovních příležitostí v cestovním ruchu.116 // 3.8.3 Zaměstnanost v cestovním ruchu podle různých kritérií 118 // 3.8.4 Výkony zaměstnanosti v cestovním ruchu 126 // 3.8.5 Mzdy v cestovním ruchu 127 // 3.9 Podíly cestovního ruchu na ekonomických ukazatelích v ČR 130 // 3.10 Nepřímý vliv cestovního ruchu na národní ekonomiku 131 // 3.10.1 Koeficient příjmu z cestovního ruchu (multiplikátor) 131 // 3.10.2 Keynesova spotřební, úsporová a investiční funkce 135 // 3.10.3 Rozšířený pohled na multiplikátor v cestovním ruchu 138 // 3.11 Omezující faktory cestovního ruchu 140 // 4 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ ZÁKLADNA CESTOVNÍHO RUCHU 142 // 4.1 Doprava 142 // 4.1.1 Autobusová a automobilová doprava 148 // 4.1.2 Železniční doprava 150 // 4.1.3 Letecká doprava 153 // 4.1.4 Vodnídoprava 158 // 4.1.5 Dopravní ukazatele v České republice 160 // -6-4.2 Ubytování a stravování 170 // 4.2.1 Ubytovací zařízení 170 // 4.2.2 Stravovací zařízení 180 // 4.3 Cestovní kanceláře a agentury 184 // 4.3.1 Cestovní kancelář 186 // 4.3.2 Cestovní agentura 187 // 4.3.3 Získání živnostenského oprávnění 188 // 4.3.4 Pojištění záruky pro případ úpadku CK 189 // 4.3.5 Cestovní smlouva 190 // 4.3.6 Organizace slučující cestovní kanceláře a agentury v ČR 191 // 4.3.7 Cestovní kanceláře a agentury v ČR a jejich ekonomické výsledky 192 //
4.4 Zábavní průmysl 194 // 4.4.1 Animační programy v zábavním průmyslu 196 // 5 TRH CESTOVNÍHO RUCHU 198 // 5.1 Pojem trhu cestovního ruchu 198 // 5.2 Vývoj trhu cestovního ruchu 199 // 5.3 Funkce a role trhu cestovního ruchu 200 // 5.4 Specifika trhu cestovního ruchu 201 // 5.4.1 Klasifikace trhů a regionů cestovního ruchu 205 // 5.4.2 Kapacita trhu cestovního ruchu 206 // 5.4.3 Výzkum a analýza trhu cestovního ruchu 206 // 5.5 Struktura a infrastruktura trhu cestovního ruchu 208 // 5.5.1 Vícekriteriální charakter systému a struktury trhu cestovního ruchu 208 // 5.5.2 Podstata a základní elementy infrastruktury trhu cestovního ruchu 210 // 5.6 Konkurence jako mechanismus trhu cestovního ruchu 212 // 5.7 Poptávka 214 // 5.7.1 Poptávka a faktory, které ji definují 214 // 5.7.2 Elasticita poptávky v cestovním ruchu 217 // 5.7.3 Metody prognózovaní poptávky v cestovním ruchu 218 // 5.7.4 Segmentace poptávky po službách cestovního ruchu 221 // 5.7.5 Motivy a cíle cestování 225 // 5.8 Nabídka 228 // 5.8.1 Zisk a jeho vliv na nabídku 228 // 5.8.2 Role technologie výroby v nabídce 229 // 5.8.3 Role časových parametrů výroby v nabídce 230 // 5.8.4 Výrobní náklady a nabídka produktu cestovního ruchu 232 // 5.8.5 Elasticita nabídky v cestovním ruchu 237 // 5.8.6 Specifika nabídky podle segmentů průmyslu cestovního ruchu 238 // 5.9 Rovnováha na trhu cestovního ruchu a mechanismus nabídky a poptávky 247 // 5.9.1 Teritoriální rozložení nabídky a poptávky a jeho vliv na rovnováhu 248 // 5.9.2 Odlišnost vnímání produktu stranou nabídky a poptávky 248 // 5.9.3 Bod tržní rovnováhy 249 // 5.9.4 Státní regulace trhu 250 // 5.9.5 Rovnováha trhu cestovního ruchu v dynamice 255 // 5.9.6 Cestovní ruch v kontextu celoekonomické rovnováhy 257 // 5.10 Odbytiště produktů na trhu cestovního ruchu 258 //
5.10.1 Přímá odbytiště 259 // 5.10.2 Nepřímá odbytiště 260 // 6 MEZINÁRODNÍ CESTOVNÍ RUCH 261 // 6.1 Mezinárodní cestovní ruch jako specifická forma obchodu se službami 261 // 6.2 Současný stav mezinárodního cestovního ruchu 263 // 6.3 Význam mezinárodního cestovního ruchu 264 // 6.3.1 Negativní sociálně-ekonomické aspekty mezinárodního cestovního ruchu 268 // 6.4 Světový trh a regionální trhy mezinárodního cestovního ruchu 269 // 6.4.1 Konkurenceschopnost národních ekonomik na trhu mezinárodního cestovního ruchu 274 // 6.4.2 Zahraniční cestovní ruch České republiky 277 // 6.5 Mezinárodní cestovní ruch a teorie mezinárodního obchodu 278 // 6.5.1 Merkantilistická teorie a cestovní ruch 278 // 6.5.2 Teorie absolutních výhod a cestovní ruch 279 // 6.5.3 Teorie komparativních výhod a cestovní ruch 280 // 6.5.4 Heckscherův-Ohlinův model a turistické toky mezi zeměmi 281 // 6.5.5 Teorie životního cyklu produktu/destinace 283 // 6.5.6 Cestovní ruch a další teorie mezinárodního obchodu 284 // SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 287
(OCoLC)872340356
cnb002537456

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC