Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
V Praze : České vysoké učení technické, 2018
117 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-01-06458-0 (brožováno)
Na obálce pod názvem: Fakulta strojní ČVUT v Praze
V roce 2022 dotisk
Obsahuje bibliografie
001659397
1 Větrání obytných budov // 1.1 Úvod do problematiky // 1.1.1 Úloha CO2 ve větrání // 1.1.2 Historie větrání obytných budov // 1.2 Požadavky na větrání obytných budov // 1.2.1 Národní požadavky na větrání obytných budov // 1.2.2 Požadavky na větrání obytných budov v ČR dle ČSN EN 15665/Z 1 // 1.2.2 Koncept větrání // 1.3 Větrací systémy obytných budov // 1.3.1 Nucené podtlakové větrání // 1.3.2 Nucené rovnotlaké větrání // 1.3.3 Hybridní větrání // 1.3.4 Teplovzdušné větrání a vytápění // 1.4 Návrh větrání // 1.5 Literatura // 2 Větrání škol // 2.1 Úvod do problematiky // 2.2 Požadavky na vnitřní prostředí a větrání škol // 2.2.1 Tepelně-vlhkostní požadavky // 2.2.2 Větrání učeben // 2.2.3 Větrání ostatních prostorů školy // 2.3 Větrací systémy pro učebny školy // 2.3.1 Přirozené větrání // 2.3.2 Nucené větrání // 2.4 Tepelná bilance učeben // 2.5 Literatura // 3 Větrání kuchyní // 3.1 Vnitřní prostředí kuchyní // 3.2 Koncepce větracího systému // 3.2.1 Přívod vzduchu // 3.2.2 Odvod vzduchu // 3.3 Dimenzování větracích zařízení // 3.3.1 Produkce tepla a vlhkosti // 3.3.2 Průtok odváděného vzduchu pro zařízení se zákryty a odváděcími vyústkami.. // 3.3.3 Pnitok odváděného vzduchu pro zařízení s větracím stropem // 3.3.4 Kontrola na základě vlhkostní bilance // 3.3.5 Celkový průtok přiváděného vzduchu // 3.3.6 Kontrola na základě tepelné bilance // 3.4 Příklad větrání kuchyňského provozu // 3.5 Literatura // 4 Větrání bazénů // 4.1 Požadavky na vnitřní prostředí bazénů // 4.2 Stanovení průtoku vzduchu // 4.2.1 Produkce vodní páry // 4.2.2 Stanovení průtoku přiváděného a odváděného vzduchu // 4.2.3 Celková tepelná bilance bazénu 41 // 4.2.4 Větrací zařízení bez odvlhčování 41 //
4.2.5 Větrací zařízení s odvlhčováním 43 // 4.3 Distribuce vzduchu v bazénu 45 // 4.4 Literatura 45 // 5 Čisté prostory 47 // 5.1 Klasifikace čistých prostom 47 // 5.1.1 Klasifikace podle koncentrace částic 47 // 5.1.2 Klasifikace podle molekulárního znečištění 49 // 5.2 Zdroje znečištění 49 // 5.3 Uspořádání čistého prostoru a proudění vzduchu 50 // 5.4 Filtrace vzduchu 53 // 5.5 Klimatizace čistých prostorů 54 // 5.6 Literatura 55 // 6 Větrání halových objektů 57 // 6.1 Podklady pro návrh větracího systému 57 // 6.2 Větrání hal aerací 58 // 6.3 Nucené větrání hal 60 // 6.4 Směšovací větrání 62 // 6.5 Zaplavovací větrání v kombinaci se sálavým vytápěním 64 // 6.5.1 Funkce větracího systému 64 // 6.5.2 Rychlost a teplota vzduchu ve velkoplošných výustích, vliv neizotermičnosti 65 // 6.5.3 Tepelná bilance haly větrané zaplavovacím větráním a vytápěné sálavými // panely 66 // 6.6 Literatura 67 // 7 Větrání plynových kotelen 69 // 7.1 Přívod spalovacího vzduchu 69 // 7.1.1 Stanovení průtoku spalovacího vzduchu 69 // 7.2 Kvalita vnitřního vzduchu 71 // 7.2.1 Hlavní plynné škodliviny 71 // 7.2.2 Normativní požadavky na větrání kotelen 72 // 7.2.3 Zajištění bezpečnosti plynových kotelen 72 // 7.3 Tepelný stav v kotelnách 73 // 7.3.1 Tepelná zátěž kotelen 74 // 7.3.2 Kontrola teploty vnitřního vzduchu v kotelně 74 // 7.3.3 Hodnocení teploty vnitřního vzduchu 75 // 7.4 Systémy větrání plynových kotelen 75 // 7.4.1 Obecné zásady pro větrací systémy 76 // 7.4.2 Přirozené větrání 76 // 7.4.3 Nucené a sdružené větrání 77 // Literatura 73
(OCoLC)1056249284
cnb003022629

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC