Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Příručka
2., aktualizované vydání
Brno : Edika, 2018
248 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-266-1219-3 (brožováno)
Rádce pro rodiče a učitele
Obsahuje bibliografii
001659430
Úvod // Předškolní věk - rodina // 1 Povídáme si s dětmi (KŠ) 12 // 2 Varovné signály SPU v předškolním věku (LK) 14 // 3 Domácí příprava do školy v předškolním věku (ZB) 16 // 4 Komunikace s učiteli MŠ (KŠ) 20 // 5 Kdyjít do pedagogicko-psychologické poradny (KB) 22 // 6 Odklad školní docházky (KB) 23 // Předškolní věk - škola // 7 Předškolní příprava v MŠ (LK) 28 // 8 Přípravnékurzy pro zahájení školní docházky v ZŠ (LK) 30 // 9 Co děti mají umět a znát, než nastoupí do ZŠ (KB) 32 // 10 Zápis do základní školy (KB) 35 // 11 Poradenství pro předškoláky (ZB) 37 // První stupeň ZŠ - rodina // 12 Učíme se číst - jak se doma připravovat (ZB) 42 // 13 Učíme se psát - jak se doma připravovat (ZB) 44 // 14 Varovné signály SPU na počátku školní docházky (KB) 46 // 15 Na koho se obrátit, když se čtení a psaní nedaří (ZB) 50 // 16 Co se děje při vyšetření (LK) 52 // 17 Jak rozumět zprávě z vyšetření (LK) 55 // 18 Co ještě kromě vyšetření mohou poradenská zařízení nabídnout (ZB) 58 // 19 Osvěta v nejbližší rodině - aby i příbuzní věděli, co od dítěte očekávat (KŠ) 60 // 20 „Nejde mi číst a psát, jsem horší než ostatní" - jak podpořit vlastní dítě (KŠ) 62 // 21 Lidé s poruchami učení jsou ti, kteří se učí jinak (LK) 64 // 22 Vztahy mezi sourozenci - přijetí odlišností (KŠ) 66 // 23 Procvičujeme sluchovou percepci (KB) 68 // 24 Procvičujeme zrakovou percepci (ZB) 71 // 25 Procvičujeme grafomotoriku (ZB) 73 // 26 Procvičujeme prostorovou orientaci (KB) 76 // 27 Procvičujeme paměť (LK) 78 // 28 Procvičujeme serialitu (LK) 80 // 29 Čtení u dětí s dyslexií - méně může znamenat více (KB) 82 // 30 Procvičujeme psaní, ale musíme zachovat motivaci ke školní práci (ZB) 84 //
31 Nezbytnou součástí dne je i odpočinek (KŠ) 86 // 32 Zájmy a koníčky jako důležitý zdroj úspěchu a radosti z práce (KŠ) 88 // Využití relaxačních technik (LK) // Chyba jako zdroj učení aneb Jak opravovat psaní i čtení (KŠ) // Jak se SPU souvisejí obtíže v dalších vyučovacích předmětech (ZB) // Cizí jazyky a SPU (KB) // Pomůcky, pracovní listy, PC programy i online aktivity, které mohou pomoci (ZB) // První stupeň ZŠ - škola // Učíme se číst - genetická nebo analyticko-syntetická metoda výuky čtení (KB) // Učíme se psát - tradiční psaní nebo Comenia Script (LK) // Co nabízí škola žákům se SPU - různé stupně podpůrných opatření (ZB) // Co znamená individuální vzdělávací plán (LK) // Základní postupy při výuce žáků se SPU (KB) // Možnosti hodnocení žáků (LK) // Kdo je výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog (ZB) Komunikace rodičů s učiteli - nezbytné kritérium úspěšnosti dětí (KŠ) // Druhý stupeň ZŠ - rodina // Druhý stupeň, nebo víceleté gymnázium? (LK) // Mohou se SPU projevit až na druhém stupni? (KB) // Další návštěvy poradenských zařízení - co nabízejí pro žáky druhého stupně (ZB) Co se po přestupu na vyšší stupeň změní, co je náročnější (ZB) // Jak se doma připravovat do školy (KŠ) // Čtení je stále důležité - jak ho trénovat, aby se dítě nenudilo (KŠ) // Co může dospívající dělat sám - předáváme zodpovědnost za učení (KŠ) // Proč vzbudit lásku ke čtení (KŠ) // Vyrábíme přehledové tabulky (ZB) // Tvoříme pojmové mapy (LK) // Jak se vyhnout učení formou čtení z knih - využití obrázků, schémat, grafů... (KB) // Stále trénujeme gramatiku, a nuda to rozhodně není (KŠ) // Proč je důležité naučit se psát všemi deseti na počítači (KŠ) //
Jak využít při učení logické myšlení (LK) // „Přínosy" SPU mohou být při učení výhodou (LK) // Učíme se učit (ZB) // Struktura domácí přípravy (ZB) // Záludnosti paměti - proč někdy nefunguje, jak by měla, a co s tím (LK) // Jak zvládat únavu (KŠ) // Vztahy s druhými - jak pomoci dětem vyznat se v lidech (KŠ) // Nikdo není dokonalý aneb Všeho moc škodí (KŠ) // Rodiče potřebují odpočinek či jinou činnost, aby se nesoustředili jen na své dítě s problémem (KŠ) // Televize - pomocník, nebo nepřítel (KŠ) // Tipy na pomůcky, pracovní listy, PC a online aktivity a programy, které mohou pomoci (KŠ) // Druhý stupeň ZŠ - škola // 70 Více učitelů, nové vyučovací předměty (LK) 178 // 71 Podpůrná opatření a individuální vzdělávací plán na druhém stupni (LK) 180 // 72 Co nabízí škola žákům se SPU na druhém stupni (ZB) 182 // 73 SPU ve výuce odborných předmětů (KB) 184 // 74 Přibývá druhý cizí jazyk - co s tím? (KB) 187 // 75 Psaní poznámek z výuky do sešitů, úprava sešitů (ZB) 189 // 76 Psaní písemných prací (KB) 192 // 77 Zkoušení u tabule (LK) 196 // 78 Povinná literatura, ano, ale... (KŠ) 197 // 79 Učíme se chybami (KŠ) 199 // 80 Každé dítě je jiné, i každý dyslektik je jiný (KB) 201 // 81 Nejlepší motivace je úspěch! (KŠ) 203 // Střední škola - rodina // 82 Volíme vhodnou střední školu - čím se řídit, jak vybrat (LK) 206 // 83 Domácí příprava do školy (ZB) 208 // 84 Práce s odbornými texty v učebnicích (KB) 210 // 85 Učíme se cizí jazyky (KŠ) 212 // 86 Dlouhodobé úkoly (eseje, seminární práce...) - jak je členit do fází, // jakje zvládnout splnit v termínu (KB) 214 //
87 Jak si přizpůsobit počítač pro práci (LK) 217 // 88 Využití moderních technologií (KB) 219 // 89 Dyslexie není jen špatné čtení, kde jinde si na ni dát pozor (KB) 222 // 90 Vybíráme vysokou školu (LK) 224 // 91 Příprava na výkon profese (ZB) 226 // 92 Tipy a pomůcky, PC a online aktivity a programy, které mohou pomoci (KB) 228 // Střední škola - škola // 93 I „výběrová střední škola" musí akceptovat SPU (LK) 232 // 94 Využití PC při výuce (LK) 233 // 95 Psaní poznámek z výuky (KB) 235 // 96 Využití prezentací a podkladů od učitelů (ZB) 237 // 97 Komunikace s učiteli (LK) 238 // 98 Jak vysvětlit učitelům odborných předmětů, co znamená SPU (KB) 240 // 99 Maturita a SPU (ZB) 242 // 100 Školní výsledky jsou jen malá část života, důležité jsou přístupy a návyky (KŠ) 244 // Literatura 246
(OCoLC)1031046598
cnb002969988

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC