Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Olomouc : ANAG, 2013
327 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7263-820-8 (brožováno)
Práce, mzdy, pojištění
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické resumé
001659478
O autorech 7 // Seznam zkratek 8 // 1. Úvod 9 // 2. Historie pracovního lékařství, účel a mezinárodní srovnání 11 // 2.1 Kritické hodnocení nové právní úpravy z hlediska medicíny 19 // 3. Právní úprava 23 // 3.1 Mezinárodní normy 23 // 3.2 Vnitrostátní právní předpisy 26 // 3.3 Počítání času a lhůty 34 // 4. Obecný zákon o zdravotních službách 38 // 4.1 Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (poskytovatel) 38 // 4.2 Právo zvolit si poskytovatele a jeho vyloučení // u pracovnělékařských služeb 39 // 4.3 Některá práva a povinnosti poskytovatele 43 // 4.4 Zdravotnická dokumentace 45 // 4.4.1 Obecná pravidla 45 // 4.4.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace 50 // 4.4.3 Předání dokumentace při změně poskytovatele // pracovnělékařské služby nebo jeho úmrtí 52 // 5. Pracovnělékařské služby 53 // 5.1 Obsah 53 // 5.1.1 Obecně 53 // 5.1.2 Poradenství 56 // 5.1.3 Dohled 57 // 5.1.4 Dokumentace 58 // 5.1.5 Časové normativy poradenství a dohledu 59 // 5.2 Zajištění pracovnělékařských služeb 61 // 5.2.1 Smlouva s poskytovatelem 61 // 5.2.2 Zajištění vlastními zaměstnanci 65 // 5.2.3 Služby pro agenturní zaměstnance 67 // 5.3 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 68 // 5.3.1 Povinnosti zaměstnavatele 68 // 5.3.2 Povinnosti zaměstnance 70 // 5.4 Povinnosti a práva poskytovatele pracovnělékařských služeb 71 // 5.5 Financování, daňové souvislosti 73 // 6. Zvláštní právní předpisy a jiné právní předpisy 77 // 6.1 Přehled zvláštních právních předpisů 77 // 6.2 Jiné právní předpisy upravující podmínky zdravotní způsobilosti 78 // 6.3 Zaměstnanci pracující v noci 81 // 6.4 Mladiství 83 // 6.5 Řidiči motorových vozidel 84 // 6.5.1 Řidiči z povolání 84 // 6.5.2 Tzv. řidiči referenti 88 // 6.6 Podnikoví hasiči 89 // 6.7 Drážní doprava 91 //
6.7.1 Mezinárodní doporučení ke zdravotní způsobilosti osob v železniční dopravě 91 // 6.7.2 Zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 92 // 6.8 Vedení a obsluha plavidel 98 // 6.9 Letecký personál 99 // 6.10 Zdravotničtí pracovníci 101 // 6.11 Osoby ve služebním poměru 102 // 6.11.1 Příslušníci bezpečnostních sborů 103 // 6.11.2 Vojáci z povolání 104 // 7. Kategorizace prací, rizikové práce 105 // 7.1 Kategorizace prací, rizikové práce, jejich evidence, // měření pro účely kategorizace 105 // 7.2 Rizikové faktory a rizika práce 111 // 8. Pracovnělékařské prohlídky 115 // 8.1 Přehled // 8.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky 117 // 8.3 Základní a další vyšetření a časové normativy 119 // 8.4 Překážka v práci 122 // 8.5 Vstupní prohlídka 124 // 8.5.1 Vstupní prohlídka před uzavřením pracovněprávního vztahu 125 // 8.5.2 Vstupní prohlídka při změně práce 127 // 8.6 Periodická prohlídka 128 // 8.7 Mimořádná prohlídka 133 // 8.8 Výstupní prohlídka 136 // 8.9 Následná prohlídka 139 // 9. Lékařské prohlídky u žáků a studentů 141 // 10. Lékařské posudky 144 // 10.1 Podmínky vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci 144 // 10.1.1 Podklady pro vydání lékařského posudku 144 // 10.1.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace 144 // 10.1.3 Lhůta pro vydání lékařského posudku 147 // 10.1.4 Posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti 148 // 10.1.5 Lhůta pro uplatnění lékařského posudku 149 // 10.1.6 Překážka vydání lékařského posudku 150 // 10.2 Obsah lékařského posudku a posudkový závěr 150 // 10.2.1 Obecně 150 // 10.2.2 Posudkové závěry lékařského posudku 151 // 10.3 Vyhotovení a předání 155 // 10.4 Právní účinky posudku 157 // 10.5 Platnost posuduku a důsledky neplatnosti 159 //
10.6 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům 160 // 10.6.1 Návrh na přezkoumání 160 // 10.6.2 Postup správního orgánu 162 // 10.7 Soudní řízení 163 // 11. Pracovněprávní důsledky pracovnělékařských prohlídek a posudků 168 // 11.1 Zaměstnanec bez platného lékařského posudku 168 // 11.2 Výpovědní důvod při nepodrobení se lékařské prohlídce 169 // 11.3 Věcné nebo právně vadný lékařský posudek 170 // 11.4 Pozbytí zdravotní způsobilosti z obecných příčin 171 // 11.5 Pozbytí zdravotní způsobilosti ve zvláštních případech 174 // 11.5.1 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 174 // 11.5.2 Pozbytí zdravotní způsobilosti k práci v noci 177 // 11.5.3 Možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem 179 // 11.6 Převedení na jinou práci při částečné karanténě 180 // 11.7 Doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb 181 // 12. Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání 182 // 12.1 Obecně 182 // 12.2 Postup uznání nemoci z povolání a ohrožení nemocí // z povolání, druhy lékařských posudků 184 // 12.3 Pracovněprávní důsledky nemocí z povolání 191 // 13. Kontrola a sankce 195 // 13.1 Orgány ochrany veřejného zdraví 195 // 13.2 Inspekce práce 197 // 13.3 Překrývání působnosti 198 // 13.4 Správní delikty poskytovatelů pracovnělékařských služeb 199 // 14. Přílohy 202 // 14.1 Vyhláška č. 79/2013 Sb. 202 // 14.2 Přehled lhůt periodických/pravidelných pracovnělékařských prohlídek 303 // 14.3 Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky 306 // 14.4 Vzor lékařského posudku 308 // 14.5 Vzor záznamu o pravidelném dohledu 310 // 14.6 Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb 312 // 14.7 14.7 Odborné standardy Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosečnosti Jana Evangelisty Purkyně 319 // Shrnutí 324 // Summary 325
(OCoLC)859738176
cnb002474846

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC