Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2022
131 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7676-223-7 (brožováno)
ISBN 978-80-7676-225-1 (online ; epub)
Řízení školy
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Monografie cílí na problematiku podpory začínajících učitelů mateřských škol. Právě tomuto tématu nebyl věnovaný žádný výzkum. Stejně jako další typy škol nemají ani ty mateřské žádnou oporu pro uvádění začínajících učitelů v zákonných či metodických dokumentech. Autorky této publikace se proto rozhodly přiblížit uvádění začínajících učitelů mateřských škol zejména ředitelům a ředitelkám, ale i učitelům a učitelkám, kteří berou na svoje bedra zodpovědnost uvádění. Oporou jim byly nejen teorie spojené s tzv. socializací začínajících učitelů, ale především výzkumné šetření, které provedly. Všechny dostupné informace a výzkumná zjištění zarámovaly zahraničními zkušenostmi a v závěrečné kapitole se pokusily formulovat doporučení určená jak samotným začínajícím učitelům, tak učitelům uvádějícím, ale i vedení mateřských škol..
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001659523
O autorkách 7 // Autorky jednotlivých kapitol 8 // Úvod 9 // 1. Profesní začátky učitelů mateřských škol 11 // 1.1 Příprava na profesi učitele mateřské školy 11 // 1.2 Specifika profese učitele mateřské školy 13 // 1.3 Začínající učitel mateřské školy 15 // 1.4 Uvádějící učitel 17 // 1.5 Profesní socializace učitele mateřské školy 18 // 2. Profesní vývoj učitelů mateřských škol 21 // 2.1 Etapy profesního vývoje učitelů 21 // 2.2 Profesní kompetence učitele mateřské školy 23 // 3. Zákonné vymezení uvádění začínajících učitelů 25 // 3.1 Historické kořeny uvádění začínajících učitelů 25 // 3.2 Kariérní systém 27 // 3.3 Současná legislativa 34 // 3.4 Strategické záměry 36 // 4. Zahraniční zkušenosti 39 // 4.1 Vymezení základních pojmů 39 // 4.2 Kvalita práce učitele mateřské školy 40 // 4.3 Profesní kompetence učitele mateřské školy 45 // 4.4 Příprava na profesi učitele mateřské školy 49 // 4.5 Uvádění začínajících učitelů mateřských škol 53 // 5. Výzkumná zjištění 62 // 5.1 Dosavadní zjištění v oblasti podpory začínajících učitelů // mateřských škol 62 // 5.2 Současná realita socializace učitelů mateřských škol 64 // 5.2.1 Metodologie dotazníkového šetření 64 // 5.2.2 Reflexe přípravy na profesi učitele mateřské školy 67 // 5.2.3 Faktory ovlivňující institucionální socializaci začínajících učitelů mateřských škol 75 //
Uvádění začínajících učitelů mateřských škol // 5.2.4 Faktory ovlivňující úspěšnou socializaci učitelů mateřských škol 85 // 5.2.5 Shrnutí 89 // 6. Podpora začínajících učitelů 93 // 6.1 Doporučení směřující k vedení MS 94 // 6.2 Doporučení směřující k uvádějícím učitelům MŠ 97 // 6.3 Doporučení směřující k začínajícím učitelům MŠ 102 // 6.4 Doporučení směřující k přípravnému vzdělávání učitelů // mateřských škol 104 // 6.5 Doporučení směřující ke školské politice 106 // Závěr 108 // Summary 110 // Literatura 111 // Seznam vyobrazení 117 // Věcný rejstřík 119 // Přílohy 121 // č 1 Sebehodnotící nástroj Rámec profesních kvalit učitele MŠ 121 // č. 2 Plán uvádění začínajícího učitele (upraveno podle Kunertová, 2021) 126
(OCoLC)1335742457
cnb003418813

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC