Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2022
167 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 31 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3600-1 (vázáno)
ISBN 978-80-271-6702-9 (online ; pdf)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii a rejstřík
České a anglické resumé
001659556
Předmluva - embryem až po hrob 7 // Úvod - definice a vize 9 // 1 Fyzická ergonomie 13 // 1.1 Somatologická propedeutika 13 // 1.1.1 Elementární stavební komponenty - buňky 13 // 1.1.2 Tkáně a orgány 15 // 1.2 Synopse fyzické ergonomie I 21 // 1.2.1 Regenerace tkání 21 // 1.2.2 Orientace na lidském těle - nomenklatura 21 // 1.3 Základy auxologie 27 // 1.3.1 Vývoj, růst a růstové periody 28 // 1.3.2 Řízení růstu 29 // 1.3.3 Růstová integrace a modely růstu 30 // 1.4 Synopse fyzické ergonomie II 30 // 1.4.1 Antropometrie 30 // 1.4.2 Konštituční biologie - somatické typy 35 // 1.4.3 Variety a anomálie 40 // 1.4.4 Gerontoergonomie 42 // 1.5 Úvod do biomechaniky člověka 47 // 1.5.1 Definice a vymezení pojmu 47 // 1.5.2 Mechanika, gravitace a těžiště 48 // 1.6 Synopse fyzické ergonomie III 50 // 1.6.1 Biomechanické vlastnosti pojivových tkání 50 // 1.6.2 Biomechanika šlach, chrupavek a kostí 52 // 1.6.3 Svalová práce 54 // 1.7 Kineziologie - kost, kloub, sval 56 // 1.7.1 Kost, os 56 // 1.7.2 Osteologická nomenklatura 63 // 1.7.3 Kostní spojení - kloub, articulus 64 // 1.7.4 Generátor pohybu - sval, musculus 67 // 1.8 Synopse fyzické ergonomie IV 70 // 1.8.1 Fixační a kinetické funkce svalu 70 // 1.8.2 Síla svalu, páky 71 // 1.8.3 Inervace a růst kosterních svalů 73 // 2 Kognitivní ergonomie 77 // 2.1 Propedeutika neurověd // 2.1.1 Poj em "systém" // 2.1.2 Základní podmínky vzniku nervových soustav // 2.1.3 Nervový systém - informační systém // 2.1.4 Neuronová teorie, neuron, neuroglie // Synopse kognitivní ergonomie I // 2.2.1 Konektivita nervového systému - synapse // 2.2.2 Chemické a přeformované dráhy // 2.3 Vědomí a vnímání // 2.3.1 Pokusy definovat vědomí 89 // 2.3.2 Fyziologie vědomí 89 // 2.3.3 Vnímání (percepce) 90 // 2.4 Synopse kognitivní ergonomie II 91 //
2.4.1 Bdění a spánek 91 // 2.4.2 Cirkadiální rytmy 91 // 2.5 Paměť a učení 93 // 2.5.1 Klasifikace paměti 94 // 2.5.2 Paměťové engramy-neuronální plasticita 94 // 2.6 Synopse kognitivní ergonomie III 96 // 2.6.1 Tabula rasa a tabula pieta 96 // 2.6.2 Učení 97 // 2.7 Emoce, limbický systém, osobnost 98 // 2.7.1 Fenomenologie emocí 98 // 2.7.2 Funkční anatomie emocí 99 // 2.7.3 Limbický systém - centrální systém obrany 100 // 2.7.4 Limbický systém - emoční hodnocení informací 101 // 2.7.5 Limbický systém - emoční prožitky 101 // 2.7.6 Limbický systém - sexuální chování 101 // 2.7.7 Osobnost - biologická determinace 102 // 2.8 Synopse kognitivní ergonomie IV 104 // 2.8.1 Systémy odměny - hédonismus 104 // 2.8.2 Stres 104 // 2.8.3 Inteligence a rozum 105 // 3 Komunikační ergonomie 109 // 3.1 Senzorické informační systémy 109 // 3.1.1 Receptory - základní pojmy 110 // 3.1.2 Optické informace 111 // 3.1.3 Sluchové informace 115 // 3.1.4 Polohové a pohybové informace 117 // 3.1.5 Čichové informace 118 // 3.1.6 Chuťové informace 120 // 3.1.7 Somatické a viscerální informace 120 // 3.2 Synopse komunikační ergonomie I 121 // 3.2.1 Zraková dráha 121 // 3.2.2 Mechanismus rozlišení barev 122 // 3.2.3 Sluchová dráha - lokalizace zvuku 122 // 3.2.4 Detekce a vedení polohových informací 122 // 3.2.5 Čichový mozek 123 // 3.2.6 Bolest 123 // 3.2.7 Teplo a chlad 124 // 3.2.8 Diskriminační čití - hmat, propriocepce 125 // 3.3 Jemná a hrubá motorika 127 // 3.3.1 Vymezení poj mů // 3.3.2 Jemná motorika - manipulace // 3.3.3 Hrubá motorika - postura // 3.4 Synopse komunikační ergonomie II // 3.4.1 Pohybové aktivity // 3.4.2 Fundamentální pohyby a pracovní polohy // 3.4.3 Lokomoční motorika // 3.5 Orofaciální motorika - řeč 137 // 3.5.1 Anatomie fonace 137 //
3.5.2 Verbální komunikace 139 // 3.5.3 Neverbální komunikace 141 // 3.6 Synopse kognitivní ergonomie III 144 // 3.6.1 Vzpřímené držení těla 144 // 3.6.2 Poruchy symbolických funkcí 144 // Slovník základních anatomických termínů 147 // Základní literatura 155 // Rejstřík 159 // Souhrn 165 // Summary 167
cnb003474281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC