Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Druhé vydanie
Bratislava : Wolters Kluwer, 2022
126 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-571-0516-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii
001659597
Úvod 5 // 1 Stres - charakteristické znaky a prejavy 7 // 1.1 Čo je stres a čo ho vyvoláva 7 // 1.2 Teórie stresu 10 // 1.3 Druhystresu 15 // 1.4 Stresory - zaťažujúce udalosti 18 // 1.5 Najčastejšie typy životných situácií, ktoré môžu viesť k stresu 24 // 2 Typológia osobnosti a stres 27 // 2.1 Osobnosť učiteľa a meniace sa podmienky 32 // 2.2 Typológia a vlastnosti učiteľov 38 // 2.3 Charakteristika profesie učiteľa a jeho profesijný rozvoj 43 // 3 Stresujúce činitele v práci učiteľa 48 // 3.1 Definícia učiteľského stresu 51 // 3.2 Rozdelenie stresových činiteľov 59 // 4 Syndróm vyhorenia v práci učiteľa 72 // 4.1 Záťaž ako faktor vedúci k stresu a k syndrómu vyhorenia 72 // 4.2 Burnout syndróm - vymedzenie pojmu a definícia 79 // 4.3 Modely syndrómu vyhorenia 82 // 5 Zdroje, činitele a miera vyhorenia u učiteľov základných a stredných škôl 95 // 5.1 Vzájomná súvislosť medzi syndrómom vyhorenia a vybranými faktormi u učiteľov 97 // 5.2 Etapy a príznaky vzniku burnoutu u učiteľov 102 // 6 Copingové stratégie využívané pri zvládaní stresu a syndrómu vyhorenia 105 // 6.1 Stratégie na zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia u učiteľov 106 // Záver 113 // Literatúra 114 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC