Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Ostrava : Repronis s.r.o., 2020
2 svazky : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-7329-474-8 (I.-II. ; vázáno)
ISBN 978-80-7329-475-5 (III.-IV. ; vázáno)
Název z obálky
Obsahuje bibliografické odkazy
[Svazek 1]. I.-II. 207 stran -- [Svazek 2]. III.-IV. 199 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh
České, anglické, německé a polské resumé
001659625
KNIHA I : Ikony šancí na dobových mapách 7 // Ikony Starých šancí na dobových mapách 7 // Ikony Hlavních šancí na dobových mapách 7 // Ikony Volských šancí na dobových mapách 8 // Ikony Malých šancí na dobových mapách 8 // Ikona strážiště Ochodzita na dobové mapě 8 // ÚVAHY O FORTIFIKAČNÍCH OBJEKTECH v Jablunkovském průsmyku na Těšínsku, literatura, názory 9 // ŠANCE v Jablunkovském průsmyku v kontextu širších souvislostí 15 // Historie 15 // Vznikání šancí, vývoj, fortifikace, válečné konflikty // Průchod husitů Jablunkovským průsmykem a hypotézy o prvotních příčinách opevňování zemských hranic 15 // Pravda o Janu Jiskroví z Brandýsa a jeho bratřících v Jablunkovském průsmyku 17 // OPEVŇOVÁNÍ ZEMSKÉ HRANICE, vývoj fortifikace, vznikání šancí, válečné konflikty 20 // STARÉ ŠANCE 20 // Jablunkauer Schanz, Alte Jablonkau Schanz, Alte Schanz, Alte Schantze, Starý szaniec, Nacht Schanz // Obchodní cesty a začátky šancí v Jablunkovském průsmyku v širších historických souvislostech 22 // První obavy z tureckého vpádu 24 // Další válečné události, vznikání prvních šancí v rámci širších historických souvislostí 26 // Třicetiletá válka 29 // Staré šance v širších souvislostech této války, jejich úpadek // Průchody kozáků, svátý Joan Sarkander (exkurs) 30 // Rekatolizace na Těšínsku (Exkurs] 38 // Hraniční spory a vzájemné vpády na Těšínsko a Kysucko 45 // Převaha slezských útočníků, přisvojování západní Kysuce Těšínskem 49 // Převaha uherských útočníků, ztrácení západního Kysucka Těšínskem 54 // MAPY 54 // Ruiny Starých šancí 60 // Závěr 61 //
HLAVNÍ ŠANCE (Ober Schanz, Horní šance, Westen Schanz (Západní šance), Schanz Zang, Schantze, Schantz, Jablůnka Schanz, Pass Jablunka, Jablunka Haubt Schanz, Haupt Schantz, Gross Schanz, Grosse Schantze, Welke Schanz, Velké šance) 63 // Úvodem 63 // Počátky Hlavních šancí 63 // Hlavní šance 67 // Za tureckých válek po třicetileté válce // Strážení 71 // Přestavby Hlavních šancí, podmíněné tehdejšími válečnými událostmi 71 // Dílčí přestavby šancí v rámci dalších válečných událostí, začátky dnešního stavebního vzhledu 73 // Další přestavba šancí 77 // Poslední velká modernizace Hlavních šancí 78 // Začátky upadání šancí 79 // Vojsko, vybranci 81 // Seznamy vojáků, vybranců 82 // Upadání Hlavních šancí 84 // Celní stráž vybranců 88 // Ruiny 90 // Mapy 92 // Vorpost 102 // Post, Heiduken Posto // Funkce Vorpostu 102 // Celní služba 104 // Ruiny Vorpostu 104 // Mapy 104 // Závěr 105 // KNIHA II. // MALÉ ŠANCE v širších souvislostech ve vztahu k pevnostnímu systému Jablunkovských šancí 133 // Výstavba Malých šancí a jejich údržba 133 // Strážení a komunikace 137 // Přehled strážních cílů 139 // Strážní cíle s anotacemi 140 // Vybranci 146 // Seznamy vybranců 149 // Mapy 153 // Ruiny Hajduckých šancí 161 // VOLSKÉ ŠANCE 167 // Ochsen Schantz, Wołi szaniec, Na Szańcach, Szańce, Passen, Wohltenenschen Pass // Vznik Volských šancí a válečné události 167 // Volské šance a obchodní cesty 169 // Strážní služba 170 // Stavba Volských šancí 171 // Mapy 172 // Ruiny 176 // Volských šancí // Wołowe 176 // Wolonallbuda (exkurs) // Mapy 179 // OCHODZITA Orkan Schanze, Mons Segenda, Ochodiate, Mons Pochodita, Berg Pochodzita, Berg Pochodita, Pochodzita, GränzHugeln 180 // Strážní služba 181 // Výstavba reduty na Ochodzitě 182 // Strážení 183 // Mapy 183 //
KNIHA II. : MALÉ ŠANCE v širších souvislostech ve vztahu k pevnostnímu systému Jablunkovských šancí 133 // Výstavba Malých šancí a jejich údržba 133 // Strážení a komunikace 137 // Přehled strážních cílů 139 // Strážní cíle s anotacemi 140 // Vybranci 146 // Seznamy vybranců 149 // Mapy 153 // Ruiny Hajduckých šancí 161 // VOLSKÉ ŠANCE 167 // Ochsen Schantz, Wołi szaniec, Na Szańcach, Szańce, Passen, Wohltenenschen Pass // Vznik Volských šancí a válečné události 167 // Volské šance a obchodní cesty 169 // Strážní služba 170 // Stavba Volských šancí 171 // Mapy 172 // Ruiny 176 // Volských šancí // Wołowe 176 // Wolonallbuda (exkurs) // Mapy 179 // OCHODZITA Orkan Schanze, Mons Segenda, Ochodiate, Mons Pochodita, Berg Pochodzita, Berg Pochodita, Pochodzita, GränzHugeln 180 // Strážní služba 181 // Výstavba reduty na Ochodzitě 182 // Strážení 183 // Mapy 183 // Na Swedy (Exkurs) 184 //
KNIHA III. : Ikony šancí na dobových mapách 5 // BAŘINY Barzyny, Barzine, Baržine, Baržina, Basiny, Parzina Wiese, Pařiny, Alte kleine Schantze čili Staré malé šance, Baržianowy, Cerova pod Girovou, Nacht Schantz (alte), Barzina Wiese, Parzina Wiese, Na Bahna 7 // Budování reduty 7 // Strážní činnost neboli vartování 8 // Ruiny 9 // Mapy 11 // HRČAVA Hrcawy, Hertwia, Hierczawa, Hierczawy, Hertzawa, Herčava, Hertiawa, Hertiawwa, Hrtiawa, Herczawy, Herčavé 14 // Výstavba „šancí“ Hrčava. 15 // Strážní činnost neboli vartování 15 // Ruiny 17 // Mapy 17 // MEGOŇKA Miegonoska, Megoňky, Miegonky, Horná Megoňka 20 // Výstavba Megoňky 21 // Strážní činnost neboli vartování 22 // Mapy 23 // BESKYD Hayduk Post, Beskid, Bezkid, Bezkyd 25 // Vartování neboli strážní činnost 26 // Ruiny 26 // Mapy 27 // ŠANEČKY V LOMNÉ Szanieczki, Šanečky - Valy, Na valach, Na Wałach, Přední šance, Zadní šance, Týlní šance, Szanieczny Wyrch, Šanečkový vrch 29 // Přední šanečky, ruiny (Szanieczki, Šanečky - Valy, Ns Valach, Na Wałach, Přední šance) 29 // Zadní Šanečky, ruiny (Šanečky - Vrch, Szanieczny Wyrch, Zadní šance, Týlní šance) 32 // Boje Valachů s Valachy 33 // Doba vzniku šanečků a příčiny 33 // Výstavba redut v Lomné 36 // Mapy 36 // DOLINA Dollina 38 // Stavba reduty Dolina 38 // Vartování neboli strážní činnost 39 // Ruiny 41 // Mapy 41 // ŠČENTE Ščenté, Sťaté, Stětí, Stiente, U Sťatého, U Ščentého, U Ščentego, Szczente, Sczencze. Ščenče, Zacięta, Sczenta Wiese, Szente Wiese, Sziente, Szcienty, Scienty, Scyenta, Scienty Schanz, Bouenta Schanz 44 // Výstavba reduty Ščente 45 // Vartování neboli strážení 45 // Ruiny 46 // Mapy 46 //
STUDENIČNÝ Studenitzni, Studenieczna, Studnicznie, Studeniczne, Na Studienicznym, Stubzieniza berg, Heidukeri Schantz, Haubimann Post, Hajducký šantz, Staudien, Staudink, Brunensberg 50 // Výstavba reduty 50 // Vartování neboli strážení 51 // Ruiny 51 // Mapy 52 // ZÁPOVĚĎ Zapowiedz, Zapowiedź, Heiduken Posto 55 // Výstavba velitelského stanoviště 56 // Vartování neboli strážení 56 // Mapy 56 // GIROVÁ Haubemanns Post, Hauptmann Post, Hayduk Post, Hexenberg, Hetzenberg, Gerowa 58 // „Ruiny“ 59 // Mapy 59 // WAŁECZKOWA KURA Waleczka Kura, Waleczko, Mont Waleczko Groun, Komorowsky, Komorowsky Groun, Komorovský Grůň 60 // Výstavba reduty 62 // Ruiny 62 // Mapy 63 // IGELSCHANTZ 65 // Ruiny 66 // Strážení 67 // Důvod výstavby Igelschantz 67 // Mapy 67 // ČADCA, reduta „Klin“, Montium Czadeczka, Hradniczna, Klin Mons, Mons Klein, Kliň, Staré hory u Čadce, Čupek, Čupel, Pod Hájkou, Hasak, Na vyšní vrch 69 // Málo doložená nejstarší historie 69 // Cesty a reduta u Čadce 71 // Reduta u Čadce v historických souvislostech 71 // Výstavba redut u Čadce 72 // Vartování neboli strážní činnost 72 // Ruiny redut u Čadce 73 // Čadca, ruiny Klin I. 73 // Čadca, ruiny Klin II. 73 // Čadca, ruiny Klin III. 73 // Čadca, ruiny Klin IV. 74 // Čadca, ruiny Klin V. 75 // Mapy 76 // ŠANCE NAD ŠANCÍ Schanzen - Rzecica, Šance-Řečice, Šance nad Šancemi 79 // Šance nad Šancí 1. 79 // Šance nad Šancí II. 79 // Šance nad Šancí III. 79 // Výstavba reduty 83 // Vartování neboli strážní činnost 83 // Ruiny 84 // Mapy 84 // „ŠANCE ONDRÁŠEK“ Šance u Nové Dědiny u Nové Vsi, Reduten Schanz Neudorf 85 // Popis 85 // Historie 85 // Vartování neboli strážení 87 // Ruiny 88 // „ŠANCE“ SKALKA na úpatí Malého Smrku 89 // Popis 89 // „Ruiny“ 89 // Skalka č. I. 89 // Skalka č. II. 89 // Skalka č. III. 90 // Mapy 90 //
ZWARDOŃ, MYTO 91 // Historie 91 // Obchod 92 // Výstavba 92 // Ruiny 92 // KYKULA (malá, nedaleko Hajduckých šancí) 94 // Historie 94 // Mapy 95 //
KNIHA IV. : DŽOLEK Čžolek, Na Džolku, Na Dílku, Dílek 125 // Strážení 126 // Ruiny 126 // Mapy 127 // SUŠU Švédské šance, Sušské šance, Suška, Suszka, Suszu, Bukowetz Schantze, Za Chrastím, Chraściański Szaniec, Chrastinschantze 128 // Výstavba 130 // Strážení 130 // Ruiny 130 // Mapy 131 // KEMPA Kępa, Korolskia Kępa, Korolski šance, Gorolska Kępa 132 // Výstavba Kempy 132 // Strážení 133 // Ruiny 133 // Kempa č. 1 (orientační pracovní označení) 133 // Kempa č. 2 134 // Kempa č. 3 134 // Kempa č. 4 135 // HRÁDEK v Bukovci Gródek, Chrudek 136 // Výstavba redanu 137 // Strážení 137 // Ruiny 137 // STRÁŽNÍ STEZKY, LOKALITY A ZÁSEKY VYBRANCŮ A VALACHŮ - „Vartování“ Vybranců a Valachů 139 // Strážní cíle 141 // VALAŠSKÉ FORTIFIKAČNÍ OBJEKTY 150 // SKALKA v Bílé 150 // ZBOJNICKÝ VRCH (Zbujnická) 151 // BOBEK 151 // Funkce objektu na Bobku 152 // Strážní činnost 154 // VALAŠSKÉ OPEVNĚNÉ SALAŠE V REGIONU (tzv. Valašské šance,doplňky) 155 // „REFUGIUM“ OHRADA NA TRAVNÉM 155 // Panská obora a „refugium“ Ohrada // Valašské rody a „refugium“ Ohrada 155 // Boje Valachů s Valachy 156 // Opevňování salaší 157 // „Vartování“ Valachů 159 // Vytyčování hranic 160 // „Valašské refugium“ Ohrada 161 // Zanikání salašnictví 161 // Ruiny „valašského refugia,, či „valašských šancí“ 163 // Zjištění Milana Borise 163 // Údaje v knize J. Tichánka a kol. 163 // Naše novější zjištění 163 // „Ohrada“ na mapách 167 // Problém lesní obory v sousedství „refugia“ Ohrada 168 // JINÉ OHRAZENÉ „VALAŠSKÉ OBJEKTY“ 170 // OBIDOVÁ 170 // „Šance“ v Krásné // Válka Valachů s Valachy 171 // Opevňování salaší 172 // „Šance“ NAD TYROU 173 // HRADOVÁ v Malenovicích 175 // SULOV 176 //
KOŠAŘISKA, Hrádková (salaši (Též Crudková, Grudkowa, tedy Hrádková) 177 // OSTRÝ 177 // OKROUHLICE 178 // Resumé 192 // Zusammenfassung 192 // Summary 193
cnb003471493

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC