Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie prvé
Ružomberok : Verbum, 2021
179 stran : ilustrace, grafická znázornění ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-561-0910-6 (brožováno)
"Publikácia vznikla ako výstup projektu KEGA č. 015KU-4/2019 s názvom: "Využívanie bariérových techník v prevencii a kontrole infekcií v ošetrovateľskej starostlivosti"--Preliminária
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a poznámky
001659638
Úvod 9 // 1 História bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti // a nozokomiálnych infekcií 11 // 2 Teoretické východiská nozokomiálnych infekcií 17 // 2.1. Definície nozokomiálnych infekcií 17 // 2.2. Nozokomiálne infekcie v legislatíve 18 // 2.3. Epidemiológia nozokomiálnych infekcií 19 // 2.4. Delenie nozokomiálnych infekcií 19 // 2.5. Pôvodca nozokomiálnych infekcií 20 // 2.6. Prenos infekcie 21 // 2.7. Vnímavý jedinec 22 // 2.8. Rizikové faktory vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií 22 // 2.9. Surveillance 23 // 2.10. Protiepidemické opatrenia 24 // 2.11. Prevencia 28 // 2.12. Metódy práce 28 // 2.13. Úloha ošetrovateľstva 30 // 3 Zdroj nozokomiálnych infekcií 32 // 3.1. Pacient 32 // 3.2. Návšteva 36 // 3.3. Zdravotnícky personál 38 // 4 Nozokomiálne infekcie v zdravotníckych zariadeniach 40 // 4.1. Nozokomiálne bronchopneumónie 40 // 4.1.1. Etiológia 40 // 4.1.2. Rizikové faktory 40 // 4.1.3. Klinický obraz 40 // 4.1.4. Diagnostika 41 // 4.1.5. Liečba 41 // 4.1.6. Prevencia 41 // 4.1.7. Diferenciálna diagnostika 41 // 4.1.8. Komplikácie 41 // 4.2. Nozokomiálne infekcie krvného riečiska 42 // 4.2.1. Etiológia 42 // 4.2.2. Rizikové faktory 42 // 4.2.3. Klinický obraz 42 // 4.2.4. Diagnostika 43 // 4.2.5. Liečba 43 // 4.2.6. Prevencia 43 // 4.2.7. Diferenciálna diagnostika 43 // 4.2.8. Komplikácie 43 // 4.3. Nozokomiálne uroinfekcie 43 // 4.3.1. Etiológia 43 // 4.3.2. Rizikové faktory 44 // 4.3.3. Klinický obraz 44 // 4.3.4. Diagnostika 44 // 4.3.5. Liečba 44 // 4.3.6. Prevencia 44 // 4.3.7. Diferenciálna diagnostika 45 // 4.3.8. Komplikácie infekcie močových ciest súvisiace s katétrom 45 // 4.4. Nozokomiálne infekcie tráviaceho traktu 45 // 4.4.1. Etiológia 45 // 4.4.2. Rizikové faktory 45 // 4.4.3. Klinický obraz 45 // 4.4.4. Diagnostika 46 // 4.4.5. Liečba 46 //
4.4.6. Prevencia 46 // 4.4.7. Diferenciálna diagnostika 46 // 4.4.8. Komplikácie získanej infekcie C. difpcile v nemocnici 46 // 4.5. Infekcie v mieste rán a chirurgického výkonu 47 // 4.5.1. Etiológia 47 // 4.5.2. Rizikové faktory 48 // 4.5.3. Klinický obraz 48 // 4.5.4. Diagnostika 48 // 4.5.5. Liečba 48 // 4.5.6. Prevencia 49 // 4.5.7. Diferenciálna diagnostika 50 // 4.5.8. Komplikácie infekcie kože a mäkkých tkanív 50 // 5 Bariérová ošetrovateľská starostlivosť 51 // 5.1. Vysvetlenie pojmu bariérová ošetrovateľská starostlivosť 51 // 5.2. Zásady izolačnej ošetrovateľskej starostlivosti 52 // 5.3. Štandardné bezpečnostné opatrenia 53 // 5.4. Izolačné opatrenia - prenos kontaktom 54 // 5.5. Preventívne opatrenia - prenos kvapôčkami 56 // 5.6. Preventívne opatrenia - prenos vzduchom 58 // 5.7. Vplyv izolácie na pacienta 64 // 6 Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotnej starostlivosti 70 // 6.1. Mikroflóra pokožky rúk 70 // 6.2. Prípravky k očiste a dezinfekcii rúk 72 // 6.3. Bezpečnosť práce 78 // 6.4. Zásady pre odber biologického materiálu 79 // 6.5. Prevencia poranení ostrými predmetmi 79 // 6.5.1. Likvidácia ihiel a ostrých predmetov 79 // 6.6. Osobné ochranné pracovné prostriedky 80 // 6.7. Ochranné individuálne jednorazové pomôcky 83 // 7 Hygienicko-epidemiologický režim pri starostlivosti o chorého // a v rámci oddelenia 87 // 7.1. Dezinfekcia 88 // 7.2. Sterilizácia 92 // 7.3. Stravovanie 98 // 7.4. Upratovanie 99 // 7.5. Zásady manipulácie s bielizňou 101 // 7.6. Manipulácia a triedenie odpadu 103 // 7.7. Kontaminácia biologickým materiálom 104 // 7.8. Kontrola nozokomiálnych infekcií 104 // 8 Rola sestry v prevencii šírenia nozokomiálnych infekcií 106 // 8.1. Starostlivosť sestry o samu seba v prevencii nozokomiálnych nákaz 109 //
8.2. Starostlivosť o pacienta pri prevencii nozokomiálnych nákaz 111 // 8.3. Hygiena zdravotníckych zariadení 112 // 9 Nozokomiálne infekcie na gynekologicko-pôrodníckom oddelení 116 // 9.1. Špecifiká gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 116 // 9.2. Úloha pôrodnej asistentky v prevencii nozokomiálnych nákaz 118 // 9.3. Bariérová ošetrovateľská starostlivosť na gynekologickopôrodníckom oddelení 119 // 9.4. Edukácia zdravotníckeho personálu 121 // 10 Nozokomiálne infekcie na oaim/oddelení intenzívnej starostlivosti 123 // 11 Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti 137 // 11.1. Štandard 139 // 11.2. Audit 146 // 11.3. Stratégia prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, ako indikátora kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení 148 // 11.4. Organizácia kontroly a prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz v nemocnici 152 // 11.5. Ovplyvňovanie rizika vzniku nozokomiálnych nákaz (risk management) 155 // Referencie 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC