Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
ONLINE
Brno : Masaryk University, 2020
1 online resource (215 pages)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-210-9692-9 (electronic bk.)
ISBN 978-80-210-9666-0
Intro -- Obsah -- Uvod -- Kapitola 1: Karierova adaptabilita v kontextu teorie konstruovani kariery -- 1.1 Teorie konstruovani kariery -- 1.2 Adaptivita, adaptabilita a adaptace -- 1.3 Vymezeni karierove adaptability -- 1.4 Nastroje pro měřeni karierove adaptability -- 1.5 Karierova adaptabilita jako předmět vyzkumu -- 1.6 Z vysledků vyzkumů -- Shrnuti -- Kapitola 2: Metodologie vyzkumu karierove adaptability -- 2.1 Cile vyzkumu -- 2.2 Organizace vyzkumu a respondenti -- 2.3 Nastroje sběru dat -- Shrnuti -- Kapitola 3: Karierova adaptabilita a jeji vztah k vybranym charakteristikam respondentů -- 3.1 Karierova adaptabilita a jeji dimenze -- 3.2 Pohlavi a karierova adaptabilita -- 3.3 Vzdělani a karierova adaptabilita -- 3.4 Využivani služeb karieroveho poradenstvi a karierova adaptabilita -- 3.5 Prediktory karierove adaptability -- Shrnuti ---
Kapitola 4: Karierova adaptabilita perspektivou času -- 4.1 Poznatky z vyzkumu -- 4.2 Zhodnoceni ziskanych poznatků -- Shrnuti -- Kapitola 5: Vliv socialni opory na karierovou adaptabilitu -- 5.1 Rodičovska podpora -- 5.2 Podpora učitelů -- 5.3 Vrstevnicka podpora -- 5.4 Celkova socialni opora -- 5.5 Zkoumani vlivu socialni opory na karierovou adaptabilitu -- 5.6 Zhodnoceni ziskanych poznatků -- Shrnuti -- Kapitola 6: Sebehodnoceni jako prostřednik mezi socialni oporou a karierovou adaptabilitou -- 6.1 Zkoumani sebehodnoceni a jeho vztahu ke karierove adaptabilitě -- 6.2 Zhodnoceni ziskanych poznatků -- Shrnuti -- Kapitola 7: Profesni identita jako ukazatel karierove adaptace -- 7.1 Zkoumani vztahu mezi karierovou adaptabilitou, sebeučinnosti a profesni identitou -- 7.2 Zhodnoceni ziskanych poznatků -- Shrnuti ---
Kapitola 8: Vliv karierove adaptability, sebehodnoceni a pracovnich hodnot na životni spokojenost -- 8.1 Karierova adaptabilita a životni spokojenost -- 8.2 Sebehodnoceni a životni spokojenost.
8.3 Role pracovnich hodnot ve vztahu mezi karierovou adaptabilitou, sebehodnocenim a životni spokojenosti -- 8.4 Popisne statistiky a korelace mezi zkoumanymi proměnnymi -- 8.5 Mediačni analyza - celkove a přime vlivy -- 8.6 Mediačni analyza - nepřime vlivy -- 8.7 Zhodnoceni ziskanych poznatků -- Shrnuti -- Kapitola 9: Absolventi středniho odborneho vzdělavani na trhu prace - liši se zaměstnani a nezaměstnani? -- 9.1 Přechod absolventů středniho odborneho vzdělavani na trh prace -- 9.2 Hledani faktorů zvyšujicich šanci na ziskani zaměstnaneckeho statusu -- 9.3 Rozdily mezi zaměstnanymi a nezaměstnanymi absolventy -- 9.4 Faktory zvyšujici šanci na ziskani zaměstnaneckeho statusu -- 9.5 Zhodnoceni ziskanych poznatků -- Shrnuti -- Zavěr -- Shrnuti -- Summary -- Literatura -- O autorech -- Přiloha -- Věcny rejstřik.
001896765
express
Úvod 9 // Kapitola 1 : Kariérová adaptabilita v kontextu teorie konstruování kariéry 15 // 1.1 Teorie konstruování kariéry 15 // 1.2 Adaptivita, adaptabilita a adaptace 17 // 1.3 Vymezení kariérové adaptability 19 // 1.4 Nástroje pro měření kariérové adaptability 21 // 1.5 Kariérová adaptabilita jako předmět výzkumu 23 // 1.6 Z výsledků výzkumů 23 // Shrnutí 27 // Kapitola 2: Metodologie výzkumu kariérové adaptability 31 // 2.1 Cíle výzkumu 31 // 2.2 Organizace výzkumu a respondenti 32 // 2.3 Nástroje sběru dat 36 // Shrnutí 46 // Kapitola 3: Kariérová adaptabilita a její vztah k vybraným charakteristikám respondentů 49 // 3.1 Kariérová adaptabilita a její dimenze 49 // 3.2 Pohlaví a kariérová adaptabilita 53 // 3.3 Vzdělání a kariérová adaptabilita 55 // 3.4 Využívání služeb kariérového poradenství a kariérová adaptabilita 58 // 3.5 Prediktory kariérové adaptability 60 // Shrnutí 68 // Kapitola 4: Kariérová adaptabilita perspektivou času 73 // 4.1 Poznatky z výzkumu 74 // 4.2 Zhodnocení získaných poznatků 81 // Shrnutí 81 // 6 KARIÉROVÁ ADAPTABILITA // Kapitola 5: Vliv sociální opory na kariérovou adaptabilitu 85 // 5.1 Rodičovská podpora 87 // 5.2 Podpora učitelů 88 // 5.3 Vrstevnická podpora 89 // 5.4 Celková sociální opora 90 // 5.5 Zkoumání vlivu sociální opory na kariérovou adaptabilitu 90 // 5.6 Zhodnocení získaných poznatků 94 // Shrnutí 97 // Kapitola 6: Sebehodnocení jako prostředník mezi sociální oporou // a kariérovou adaptabilitou 101 // 6.1 Zkoumání sebehodnocení a jeho vztahu ke kariérové adaptabilitě 103 // 6.2 Zhodnocení získaných poznatků 105 // Shrnutí 107 // Kapitola 7: Profesní identita jako ukazatel kariérové adaptace 111 // 7.1 Zkoumání vztahu mezi kariérovou adaptabilitou, sebeúčinností a profesní identitou 113 //
7.2 Zhodnocení získaných poznatků 114 // Shrnutí 115 // Kapitola 8: Vliv kariérové adaptability, sebehodnocení a pracovních hodnot na životní spokojenost 119 // 8.1 Kariérová adaptabilita a životní spokojenost 120 // 8.2 Sebehodnocení a životní spokojenost 121 // 8.3 Role pracovních hodnot ve vztahu mezi kariérovou adaptabilitou, sebehodnocením a životní spokojeností 122 // 8.4 Popisné statistiky a korelace mezi zkoumanými proměnnými 124 // 8.5 Mediační analýza-celkové a přímé vlivy 125 // 8.6 Mediační analýza - nepřímé vlivy 128 // 8.7 Zhodnocení získaných poznatků 130 // Shrnutí 132 // Kapitola 9: Absolventi středního odborného // vzdělávání na trhu práce - liší se zaměstnaní a nezaměstnaní? 135 // 9.1 Přechod absolventů středního odborného vzdělávání na trh práce 136 // 9.2 Hledání faktorů zvyšujících šanci na získání zaměstnaneckého statusu 137 // 9.3 Rozdíly mezi zaměstnanými a nezaměstnanými absolventy 140 // 9.4 Faktory zvyšující šanci na získání zaměstnaneckého statusu 144 // 9.5 Zhodnocení získaných poznatků 145 // Shrnutí 149 // ÚVOD 7 // Závěr 151 // Shrnutí 155 // Summary 163 // Literatura 171 // O autorech 197 // Příloha 201 // Věcný rejstřík 203
(Au-PeEL)EBL6913585
(MiAaPQ)EBC6913585
(OCoLC)1305843976

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC