Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
ONLINE
Kharkiv : Glagoslav Distribution, 2019
1 online resource (102 pages)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9786171257023 (electronic bk.)
Print version: Trejsi, Brajan dELEGUWANNQ & KERUWANNQ (Deleguvannja & keruvannja) Kharkiv : Glagoslav Distribution,c2019
Intro -- wSTUP -- pEREWAGI DELEGUWANNQ -- dELEGUWANNQ MOVNA NAW ITISQ -- rOZDFL 1. rOZWIWAJTE WA[ NAJCFNNF[IJ RESURS -- rOZWIWAJTE SWOGH PFDLEGLIH -- rOZDFL 2. sPROSTUJTE MFFI, ]O ZAWAVA@TX EFEKTIWNO DELEGUWATI -- mFF 1: NA DELEGUWANNQ BRAKUC  ASU -- mFF 2: PRACFWNIKI NEDOSTATNXO KOMPETENTNF -- mFF 3: QK]O HO E[, ]OB ]OSX ZROBILI DOBRE, ZROBI CE SAM -- mFF 4: QK]O WI DELEGUWATIMETE ]OSX FN[IM, PRACFWNIKI WWAVATIMUTX, ]O WI NE NA WISOTF ---
rOZWIWAJTE 0MENEDVERSXKIJ WAVFLX1 -- pRAGNFTX ZBFLX[ITI, A NE ZMEN[ITI PRODUKTIWNFSTX -- ~FTKO DELEGUJTE ZAWDANNQ -- zROZUMFLFSTX OBOW’QZKOWA -- nAJBFLX[IJ DEMOTIWATOR -- rOZDFL 5. wIZNA TE SFERU GOLOWNIH REZULXTATFW -- ~FTKO USWFDOML@JTE SFERU GOLOWNIH REZULXTATFW -- uSTANOWL@JTE  FTKF PRFORITETI -- zNAJDFTX WFDPOWFDNIH PRACFWNIKFW -- gOLOWNF REZULXTATI DLQ PRACFWNIKFW -- dOPOMOVFTX PFDLEGLIM DOSQGTI WAVLIWIH REZULXTATFW -- rOZDFL 6. uSTANOWFTX STANDARTI QKFSNOG ROBOTI ---
mENEDVMENT NA OSNOWF WIMFR@WANNQ -- oGOLO[UJTE CIFRI -- pOSTFJNO PORFWN@JTE REZULXTATI -- pORFWN@JTE REZULXTATI W MAS[TABAH KRAGNI -- pRAGNFTX DOSKONALOSTF -- dOZWOLXTE PRACFWNIKAM WFD UTI SEBE PEREMOVCQMI -- rOZDFL 7 -- oBGOWORENNQ ROZWIWAC WFDPOWFDALXNFSTX -- uZGODXTE PLAN DFJ -- pOSTFJNO OCFN@JTE J PORFWN@JTE -- ~I MOVNA ZALI[ATI PRACFWNIKFW SAMIH? -- pRAKTIKUJTE SITUATIWNE LFDERSTWO -- mzz PEREDBA AC U ASTX.
mFF 5: QK]O WI FAHFWECX U SWOGJ SPRAWF, POWINNF ROBITI GG SAMOTUVKI -- rOZDFL 3. wIHFDNA TO KA DELEGUWANNQ -- pLANUWANNQ ZAO]ADVUC  AS -- sTAWTE PRAWILXNF ZAPITANNQ -- sTANXTE WLASNIM KONSULXTANTOM Z MENEDVMENTU -- ~I POWINNF WI WSE ROBITI SAMOTUVKI? -- qK]O DOCFLXNO - ROBFTX SAMF -- zNAJDFTX WFDPOWFDNU L@DINU -- wFDDAJTE ZAWDANNQ NA AUTSORSING -- uSE PO INACTXSQ Z PLANUWANNQ -- rOZDFL 4. fABRI NA MODELX MENEDVMENTU -- wIZNA TE O FKUWANF REZULXTATI -- rOZGLQDAJTE KOVNOGO PRACFWNIKA QK FABRIKU ---
rOZDFL 18. wIZNA TE  OTIRI TIPI OSOBISTOSTF -- dO RFZNIH L@DEJ - RFZNIJ PFDHFD -- tIP OSOBISTOSTF 0dIREKTOR1 -- tIP OSOBISTOSTF 0sOCFALFZATOR1 -- tIP OSOBISTOSTF 0rELQTOR1 -- tIP OSOBISTOSTF 0aNALFTIK1 -- uSF L@DI RFZNF -- wA[ MENEDVERSXKIJ STILX -- rOZDFL 19. tRI STILF LFDERSTWA -- aWTOKRATI NIJ STILX -- uSE WALITXSQ -- dEMOKRATI NIJ STILX -- wFLXNIJ STILX -- rOZDFL 20. uNIKAJTE ZWOROTNOGO DELEGUWANNQ -- pOWERNFTX ZAPITANNQ -- dOZWOLXTE PRACFWNIKAM ROZW’QZUWATI WLASNF PROBLEMI -- zMU[UJTE PRACFWNIKFW DUMATI -- tRIMAJTESQ OSTORONX -- pOSADFTX OPONENTFW ZA STFL PEREGOWORFW -- zROBFTX GH WFDPOWFDALXNIMI -- rOZDFL 21. p’QTX 0KL@ FW1 DO EFEKTIWNOG DFQLXNOSTF KERFWNIKA -- wIRF[ALXNF  INNIKI WA[OGO USPFHU -- pRO AWTORA.
zAOHO UJTE PRACFWNIKFW ROBITI WSE, NA ]O WONI ZDATNF -- rOZDFL 16. pOSTFJNO MOTIWUJTE PRACFWNIKFW -- hAJ PRACFWNIKI WFD U@TX SWO@ WAVLIWFSTX -- bUDXTE  UDOWIM SLUHA EM -- cFNUJTE PRACFWNIKFW -- rOZDFL 17. wIKORISTOWUJTE SITUATIWNE LFDERSTWO -- zNANNQ, UMFNNQ TA DOSWFD -- sEREDNFJ RFWENX WIKONAWSXKOG ZRFLOSTF -- pOWERNFTXSQ NA PO ATOK -- oCFNFTX SWOGH PRACFWNIKFW.
uSTANOWFTX FFNANSOWU METU -- pLANUJTE TA UZGODVUJTE ZUSTRF F -- mzw PRAC@C MAJVE ZAWVDI -- rOZDFL 11. wWAVAJTE SEBE W ITELEM -- mOC NEROZUMFNNQ MENEDVERSTWA -- wA[E ZAWDANNQ - NAW ATI -- nFKOLI ZAW ASNO NE POKLADAJTESQ NA ZNANNQ -- wISLOWL@JTESQ  FTKO TA KONKRETNO -- zAOHO UJTE ZAPITANNQ, PROPONUJTE ZWOROTNIJ ZW’QZOK -- rOZDFL 12. rOZWIWAJTE W PFDLEGLIH UPEWNENFSTX -- sPODFWAJTESQ NA KRA]E -- kERFWNIK QK BATXKO -- uSTANOWFTX DLQ PFDLEGLIH WISOKF STANDARTI -- rOZWIWAJTE SWOGH PRACFWNIKFW ---
rOZDFL 13. dELEGUJTE PRIJNQTTQ RF[ENX -- zROBFTX PRACFWNIKFW WFDPOWFDALXNIMI -- pROBLEMI MOVUTX STAWATI MOVLIWOSTQMI -- sTAWAJTE KOMPETENTNF[IM -- pROCES ROZW’QZANNQ PROBLEMI -- rOZDFL 14. pEREWFRQJTE SWOG SPODFWANNQ -- wFDPOWFDALXNFSTX - NA WAS -- pOSTFJNO 0HODFTX NA PROGULQNKU1 -- rOZDFL 15. rOZWIWAJTE PRACFWNIKFW ZA DOPOMOGO@ POSTFJNOGO ZWOROTNOGO ZW’QZKU -- wFDGUKUJTESQ NEJTRALXNO -- bUDXTE QK REFERF -- rOBFTX POZITIWNF PORFWNQNNQ -- zAOHO UJTE ODRAZU -- dOZWOLXTE PRACFWNIKAM POMILQTISQ ---
rOZDFL 8. tRI RISI NAJKRA]OGO KERFWNIKA -- kOGO WI ZNACTE? -- dFTI PONAD USE -- nASTUPNA RISA -  FTKFSTX -- dAJTE GM SWOBODU -- pOLFP[TE W SOBF CF TRI RISI -- rOZDFL 9. sFM 0KL@ FW1 DO EFEKTIWNOGO DELEGUWANNQ -- zFSTAWTE ZAWDANNQ J WIKONAWCQ -- dELEGUJTE POSTUPOWO -- dELEGUJTE WSE ZAWDANNQ -- dELEGUJTE KONKRETNF REZULXTATI -- zAOHO UJTE U ASTX TA OBGOWORENNQ -- dELEGUJTE POWNOWAVENNQ J WFDPOWFDALXNFSTX -- dAJTE PRACFWNIKOWF SPOKFJ -- rOZDFL 10. kERUJTE ZA WFDHILENNQMI -- zMEN[TE  AS NA MENEDVMENT ---
001904045
express
(Au-PeEL)EBL5930316
(MiAaPQ)EBC5930316
(OCoLC)1124606428

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC