Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
ONLINE
Praha : Karolinum Press, 2019
1 online resource (46 pages)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024642758 (electronic bk.)
ISBN 9788024642741
Obalka -- Obsah -- Uvod -- 1/ Zrněny prašek -- 1.1 Charakteristika zrněneho prašku -- 1.2 Vyroba zrněneho prašku -- Uloha č. 1 -- Připrava prosteho zrněneho prašku -- 1.3 Hodnoceni zrněneho prašku -- Sitova analyza -- Uloha č. 2 -- Stanoveni distribuce velikosti častic zrněneho prašku sitovou analyzou -- 1.4 Mechanicka odolnost zrněneho prašku -- Uloha č. 3 -- Stanoveni mechanicke odolnosti zrněneho prašku -- 1.5 Vlhkost zrněneho prašku -- Uloha č. 4 -- Stanoveni vlhkosti zrněneho prašku -- 2/ Tokove vlastnosti prašků -- 2.1 Sypnost prašků -- 2.2 Hodnoceni toku prašku -- Uloha č. 5 -- Porovnani vlivu kluznych latek na sypnost z hlediska jejich typu a koncentrace -- Uloha č. 6 ---
Stanoveni zdanlivych objemů a hustot prašků, vypočet indexu stlačitelnosti a Hausnerova poměru. -- 3/ Mikročastice -- 3.1 Charakteristika mikročastic -- 3.2 Typy mikročastic -- 3.3 Připrava mikročastic -- Uloha č. 7 -- Připrava cetanolovych mikročastic se sulfathiazolem. -- 4/ Tablety -- 4.1 Charakteristika tablet -- 4.2 Metody pro hodnoceni neobalenych tablet -- 4.2.1 Zkouška na obsahovou stejnoměrnost lečive latky v tabletach (ČL 2017) -- 4.2.2 Zkouška na hmotnostni stejnoměrnost tablet (ČL 2017) -- Uloha č. 8 -- Stanoveni hmotnostni stejnoměrnosti tablet -- 4.2.3 Pevnost tablet (ČL 2017) -- Uloha č. 9 -- Stanoveni radialni pevnosti tablet -- 4.2.4 Oděr neobalenych tablet (ČL 2017) -- Uloha č. 10 -- Stanoveni oděru tablet ---
4.2.5 Zdanliva hustota a porovitost tablet -- Uloha č. 11 -- Stanoveni zdanlive hustoty a porovitosti tablet -- 4.2.6 Rozpadavost tablet (ČL 2017) -- Uloha č. 12 -- Stanoveni doby rozpadu tablet -- Uloha č. 13 -- Vyběr optimalniho vzorku tablet na zakladě provedenych lekopisnych zkoušek. -- 4.3 Obalene tablety -- Uloha č. 14 -- Obalovani jader tuhym plnivem a roztokem pojiva -- 5/ Zkouška disoluce -- 5.1 Disoluce pevnych lekovych forem (ČL 2017).
Uloha č. 15 -- Stanoveni disoluce lečive latky z tablet s prodlouženym uvolňovanim lečive latky -- 5.2 Enterosolventni materialy -- Uloha č. 16 -- Vliv pH vodneho media na liberaci modelove latky z membran -- 6/ Reologicke vlastnosti kapalnych a polotuhych latek -- Uloha č. 17 -- Měřeni viskozity kapilarnim viskozimetrem -- Uloha č. 18 -- Měřeni viskozity vřetenovym viskozimetrem -- Uloha č. 19 -- Stanoveni tokove a viskozitni křivky na rotačnim reometru a jejich analyza -- Uloha č. 20 -- Měřeni konzistence vazeliny penetrometricky.
001904164
express
Úvod -- 1/ Zrněný prášek -- 1.1 Charakteristika zrněného prášku -- 1.2 Výroba zrněného prášku -- Úloha č. 1 -- Příprava prostého zrněného prášku -- 1.3 Hodnocení zrněného prášku -- Síťová analýza -- Úloha č. 2 -- Stanovení distribuce velikostí částic zrněného prášku síťovou analýzou -- 1.4 Mechanická odolnost zrněného prášku -- Úloha č. 3 -- Stanovení mechanické odolnosti zrněného prášku -- 1.5 Vlhkost zrněného prášku -- Úloha č. 4 -- Stanovení vlhkosti zrněného prášku -- 2/ Tokové vlastnosti prášků -- 2.1 Sypnost prášků -- 2.2 Hodnocení toku prášku -- Úloha č. 5 -- Porovnání vlivu kluzných látek na sypnost z hlediska jejich typu a koncentrace -- Úloha č. 6 -- Stanovení zdánlivých objemů a hustot prášků, výpočet indexu stlačitelností a Hausnerová poměrů. -- 3/ Mikročástice -- 3.1 Charakteristika mikročástic -- 3.2 Typy mikročástic -- 3.3 Příprava mikročástic -- Úloha č. 7 -- Příprava cetanolovych mikročástic se sulfathiazolem. -- 4/ Tablety -- 4.1 Charakteristika tablet -- 4.2 Metody pro hodnocení neobalených tablet -- 4.2.1 Zkouška na obsahovou stejnoměrnost léčivé látky v tabletách (ČL 2017) -- 4.2.2 Zkouška na hmotnostní stejnoměrnost tablet (ČL 2017) -- Úloha č. 8 -- Stanovení hmotnostní stejnoměrnosti tablet -- 4.2.3 Pevnost tablet (ČL 2017) -- Úloha č. 9 -- Stanovení radiální pevnosti tablet -- 4.2.4 Oděr neobalených tablet (ČL 2017) -- Úloha č. 10 -- Stanovení oděru tablet --
4.2.5 Zdánlivá hustota a pórovitost tablet -- Úloha č. 11 -- Stanovení zdánlivě hustoty a pórovitosti tablet -- 4.2.6 Rozpadavost tablet (ČL 2017) -- Úloha č. 12 -- Stanovení doby rozpadu tablet -- Úloha č. 13 -- Výběr optimálního vzorku tablet na základě provedených lékopisných zkoušek. -- 4.3 Obalené tablety -- Úloha č. 14 -- Obalování jader tuhým plnivem a roztokem pojiva -- 5/ Zkouška disoluce -- 5.1 Disoluce pevných lékových forem (ČL 2017) -- Úloha č. 15 -- Stanovení disoluce léčivé látky z tablet s prodlouženým uvolňováním léčivé látky -- 5.2 Enterosolventni materiály -- Úloha č. 16 -- Vliv pH vodného média na liberaci modelové látky z membrán -- 6/ Reologické vlastnosti kapalných a polotuhých látek -- Úloha č. 17 -- Měření viskozity kapilárním viskozimetrem -- Úloha č. 18 -- Měření viskozity vřetenovým viskozimetrem -- Úloha č. 19 -- Stanovení tokové a viskozitní křivky na rotačním reometrů a jejich analýza -- Úloha č. 20 -- Měření konzistence vazelíny penetrometricky.
(Au-PeEL)EBL6216506
(MiAaPQ)EBC6216506
(OCoLC)1090397203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC