Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
ONLINE
1st ed.
Namur : Die Keure N.V., 2021
1 online resource (213 pages)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9789048642281 (electronic bk.)
Print version: Moens, Bart Koers Naar Talent in Overvloed Namur : Die Keure N.V.,c2021
Couverture -- Page de titre -- Voorwoord -- Inhoudstafel -- De auteurs -- Inleiding: inclusief HRM? - Charissa Freese - Irmgard Borghouts-van de Pas -- Inclusief HRM: door inclusief werkgeven bijdragen aan gewenste en/of noodzakelijke transities op de arbeidsmarkt -- Bronnen -- 1. DE INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT: WIE IS NOG INZETBAAR? - Sarah Vansteenkiste -- Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel bij werkenden en niet-beroepsactieven -- Werklozen -- Werkenden -- Niet-beroepsactieven -- Zoekend of beschikbaar -- Niet-zoekend en niet-beschikbaar -- Sterke werkzaamheidsgroei mogelijk bij inzetten potentiele -- Slotwoord -- Bronnen -- 2. INCLUSIEF WERKGEVEN: EEN KWESTIE VAN WILLEN, KUNNEN EN DOEN - Bart Moens -- Inclusie -- Inclusief werkgeven als antwoord op de war for talent -- Waste no talent -- Inclusief werkgeven start met een ’ja’ -- Willen -- Moeten -- Vertrouwen in het eigen kunnen -- Intentie ≠ gedrag -- Kunnen in de zin van ’mogelijk zijn’ -- Kunnen in de zin van ’in staat zijn’ -- En … hoe zit het bij jou? -- Bronnen -- 3. HOE PAST INCLUSIEF WERKGEVEN IN DE ORGANISATIESTRATEGIE? - Charissa Freese - Irmgard Borghouts-van de Pas - Bart Moens -- HOE PAST INCLUSIEF WERKGEVEN IN DE ORGANISATIESTRATEGIE? - Charissa Freese - Irmgard Borghouts-van de Pas -- Inclusief strategisch HRM -- Economische rationaliteit -- Werknemerswelzijn -- Sociale legitimiteit -- En nu aan de slag! -- Inclusief werkgeven inbedden in de organisatie -- Draagvlak van de dominante coalitie -- Budget en tijd -- En nu aan de slag! -- Inclusief werkgeven: aansluiten bij SHRM-beleid en activiteiten -- Insourcing, outsouring en reshoring -- Inzetten van mensen met een arbeidsbeperking op bestaande functies -- Het creeren van aangepaste functies -- Creeren van nieuw werk -- En nu aan de slag! -- Kernboodschappen van dit hoofdstuk -- Bronnen.
Adverse impact -- Bronnen -- WERKPOSTAANPASSING, HOE LAAT JE IEDEREEN MEEDOEN? - Nikolaj Bassele -- Werkpostaanpassingen: het start met een vraag -- De vraag naar aanpassingen ligt op tafel en wat nu? -- Afspraken maken en communiceren over de gekozen oplossing -- Doorvoeren en evalueren van de werkpostaanpassing -- Werkpostaanpassingen als onderdeel van een duurzaam en inclusief HR-beleid -- Wat kost dat nu allemaal? -- Iedereen wint! -- Werkpostaanpassingen: een recht voor werknemers? -- Tot slot -- Nuttige links -- Bronnen -- INVESTEREN IN EEN GOED ONTHAAL LOONT - Eva Vantomme -- Wat maakt een onthaal goed? -- Onthaal: van aanwerving tot integratie -- Onthaal van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt -- Anticiperen op eventuele moeilijkheden -- Aanbrengen van de nodige aanpassingen -- Vergemakkelijken van de integratie -- Investeren in meter-/peterschap -- Werk aan een ontwikkelingsplan -- Doe een beroep op hulp van buitenaf -- Tot slot -- Bronnen -- 6. HANDVATTEN VOOR HR: DIVERS TALENT DUURZAAM AAN BOORD HOUDEN - Stefanie Notebaert - Katrijn Vanderweyden - Leen Ryckewaert - Annick Mortelmans - Tim Gielens -- WERKBARE JOBS VOOR IEDEREEN - Stefanie Notebaert - Katrijn Vanderweyden -- What’s in a name? -- Hoe werken aan meer werkbare jobs? -- Zorg voor plezier in het werk en een aangepaste werksituatie -- Zorg voor een veilige en gezonde werkplek -- Voorkom stress en burn-outs -- Beperk de werkdruk -- Ondersteun bij emotionele belasting -- Zorg voor voldoende taakvariatie -- Zorg voor voldoende autonomie -- Zet in op goed teamwerk -- Zet in op een leeftijdsbewust personeelsbeleid -- Maak werk van een inclusieve leercultuur -- Ga voor leidinggeven met klasse -- Communiceer op een verbindende manier -- Zorg voor een goede balans tussen werk en prive -- Maatwerk voor alle werknemers -- Bronnen.
De voorwaarden voor een geslaagde verandering naar een inclusieve organisatie -- Willen -- Moeten -- Kunnen -- De rol van eigenaarschap -- Hoe doe je dat: draagvlak creeren? -- De weg naar een inclusieve organisatie volgt de logica van een veranderingstraject -- Werk op weerstanden, niet op barrieres -- Creeer de juiste condities -- Verander de mindset -- Verander gedrag -- HR speelt in dit alles een belangrijke rol -- Bronnen -- INCLUSIEF JOB REDESIGN: SLEUTELEN AAN MOTIVEREND WERK OP MAAT - Bart Moens - Luc Dorenbosch -- Person-job fit -- Werk aanpassen aan de mens -- Functiedifferentiatie: taken afsplitsen als top-down-job-redesignroute richting inclusief werkgeven -- Job carving -- Inclusief job design -- Zelf aan de slag -- Stap 1. Breng het primaire proces van de afdeling/organisatie in beeld -- Stap 2. Breng de elementaire taken in het proces in beeld -- Stap 3. Creeer met de elementaire taken een nieuwe functie -- Baanboetseren: taken versleutelen en herverdelen als bottom-up-job- redesign-route richting inclusief werkgeven -- Job crafting in drie stappen -- Stap 1. Ken je baan en jezelf -- Stap 2. Ken de fits en misfits met je taken -- Stap 3. Maak persoonlijk betekenisvolle sleutelacties -- De duurzaamste vorm van job crafting is ’team crafting’ -- Win-win-win -- Bronnen -- 5. HANDVATTEN VOOR HR: DIVERS TALENT AAN BOORD HALEN - Frederic Lehembre - Nikolaj Bassele - Eva Vantomme -- DIVERS WERVEN - Frederic Lehembre -- Employer branding -- Inhoud functie -- Schrijf specifiek en uniek … altijd! -- Denk strategisch: speel je eigen troeven uit -- Rekruteringskanalen -- Timing -- De recruiter zelf -- Bronnen -- DIVERS SELECTEREN - Frederic Lehembre -- Inleiding -- Selectieverantwoordelijke: waarom buikgevoel niet zal volstaan -- Motivatie -- Vooroordelen -- Selectie-instrumenten: validiteit, voorspelbaarheid en ’adverse impact’ -- Validi… watte?.
Vruchtbare bodem.
BUSINESSCASE VOOR INCLUSIEF WERKGEVEN: HOE OVERTUIG JE DE TOP? - Bart Moens -- Wat is een businesscase en waar dient die voor? -- De businesscase: meer dan een simpele rekensom -- Hoe maak je de businesscase voor inclusief werkgeven? -- Stap 1. De businesscase op een A4’tje -- Stap 2. De kosten en baten goed in beeld brengen -- Stap 3. Meten om te verbeteren -- Implementatie, evalueren en bijsturen -- Tot slot -- Bronnen -- 4. HANDVATTEN VOOR HR: CREEREN VAN DE JUISTE RANDVOORWAARDEN - Hannes Leroy - Veerle Van den Bosch - Marijn Leroy - Bart Henssen - Bart Moens - Luc Dorenbosch -- EEN INCLUSIEF ORGANISATIEKLIMAAT VRAAGT OM INCLUSIEF LEIDERSCHAP - Hannes Leroy - Veerle Van den Bosch - Marijn Leroy -- Over leiderschap en organisatieklimaat -- Het belang van inclusief leiderschap bij organisatieontwikkeling -- Wat is er nodig? Inclusief leiderschap -- Wat typeert de inclusieve leider? -- Zelfbewust en authentiek -- Helder en visionair -- Analytisch en oplossingsgericht -- Vuistregels die inclusie voor jezelf en anderen bevorderen -- Wat zijn de kernopdrachten van een inclusieve leider? -- Het cultiveren van de ’diversity-mindset’ - Maak je medewerkers open en nieuwsgierig -- Het ’nivelleren’ van het speelveld - Wegwerken van drempels in je organisatie -- Het ’oogsten’ van de voordelen van diversiteit - Na investeren komt de return -- Een voorbeeld uit werving en selectie in functie van groei en inclusie -- Terug naar de drie kernopdrachten van de inclusieve leider -- Een inclusief leider draagt zorg voor een inclusief klimaat -- Fouten maken moet -- Zes basisregels voor leiders die een inclusief klimaat willen bevorderen -- Zelfscan inclusief leiderschap: stel jezelf alvast deze vragen! -- Bronnen -- DRAAGVLAK CREEREN: WAT, WAAROM EN HOE? - Bart Henssen -- Wat is draagvlak en waarom is het creeren ervan zo belangrijk?.
De voorwaarden voor een geslaagde verandering naar een inclusieve organisatie -- Willen -- Moeten -- Kunnen -- De rol van eigenaarschap -- Hoe doe je dat: draagvlak creeren? -- De weg naar een inclusieve organisatie volgt de logica van een veranderingstraject -- Werk op weerstanden, niet op barrieres -- Creeer de juiste condities -- Verander de mindset -- Verander gedrag -- HR speelt in dit alles een belangrijke rol -- Bronnen -- INCLUSIEF JOB REDESIGN: SLEUTELEN AAN MOTIVEREND WERK OP MAAT - Bart Moens - Luc Dorenbosch -- Person-job fit -- Werk aanpassen aan de mens -- Functiedifferentiatie: taken afsplitsen als top-down-job-redesignroute richting inclusief werkgeven -- Job carving -- Inclusief job design -- Zelf aan de slag -- Stap 1. Breng het primaire proces van de afdeling/organisatie in beeld -- Stap 2. Breng de elementaire taken in het proces in beeld -- Stap 3. Creeer met de elementaire taken een nieuwe functie -- Baanboetseren: taken versleutelen en herverdelen als bottom-up-job- redesign-route richting inclusief werkgeven -- Job crafting in drie stappen -- Stap 1. Ken je baan en jezelf -- Stap 2. Ken de fits en misfits met je taken -- Stap 3. Maak persoonlijk betekenisvolle sleutelacties -- De duurzaamste vorm van job crafting is ’team crafting’ -- Win-win-win -- Bronnen -- 5. HANDVATTEN VOOR HR: DIVERS TALENT AAN BOORD HALEN - Frederic Lehembre - Nikolaj Bassele - Eva Vantomme -- DIVERS WERVEN - Frederic Lehembre -- Employer branding -- Inhoud functie -- Schrijf specifiek en uniek … altijd! -- Denk strategisch: speel je eigen troeven uit -- Rekruteringskanalen -- Timing -- De recruiter zelf -- Bronnen -- DIVERS SELECTEREN - Frederic Lehembre -- Inleiding -- Selectieverantwoordelijke: waarom buikgevoel niet zal volstaan -- Motivatie -- Vooroordelen -- Selectie-instrumenten: validiteit, voorspelbaarheid en ’adverse impact’ -- Validi… watte?.
JOBCOACHING OP DE WERKVLOER - Leen Ryckewaert - Annick Mortelmans -- Jobcoaching -- Jobcoaching als integraal onderdeel van je inclusief HR-beleid -- Een jobcoach, verschillende rollen -- Jobcoaching in de praktijk -- Fase 1. De verkenning -- Fase 2. De opmaak van het coachplan -- Context of de beschrijving van de situatie -- Actoren -- Doelstelling -- Verloop van de coaching -- Belangrijke afspraken -- Interne en externe jobcoaching -- Externe jobcoaching -- Interne jobcoaching -- Samengevat -- Interne of externe jobcoach? -- Bronnen -- DIVERS TALENT DUURZAAM AAN BOORD HOUDEN - Tim Gielens -- Wat is inzetbaarheid en wat maakt die duurzaam? -- Duurzame inzetbaarheid en inclusie -- Werk maken van duurzame inzetbaarheid -- Job (re)design -- Loopbaancompetenties -- Opleiding, ontwikkeling en training -- Divers talentmobiliteit -- Samenwerking met het onderwijs -- Maatwerk -- Een gedeelde verantwoordelijkheid -- Bronnen -- 7. HELP, DIVERS TALENT OVERBOORD1! - Hanne Kenis -- Neem contact op met een afwezige medewerker … -- … en hou het contact de hele ziekteperiode warm -- De vraag naar werkhervatting wordt gesteld -- De werkhervatting: van open overleg naar een concreet plan -- Stap 1. Ga in gesprek met de terugkerende medewerker: van hindernissen naar hefbomen -- Stap 2. Ga in gesprek met de direct leidinggevende: van eisen naar haalbare verwachtingen -- Stap 3. Maak je analyse van de besproken hindernissen en hefbomen -- Stap 4. In gesprek met de terugkerende medewerker en de leidinggevende: afspraken maken -- Beter voorkomen dan genezen -- Bouwen aan je aanwezigheidsstrategie, dat doe je zo! -- Bronnen -- 8. INCLUSIEF WERKGEVEN: HEFBOMEN VOOR EEN DROOMSCENARIO - Geert Janssens -- The time is now -- Globalisering of lokalisering -- Vervangende of complementaire automatisering? -- Vier scenario’s -- Verwoestijning -- Blauwe scheuten -- Groene scheuten.
001905058
express
(Au-PeEL)EBL6665947
(MiAaPQ)EBC6665947
(OCoLC)1259591807

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC