Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
ONLINE
Beijing : China Intercontinental Press, 2013
1 online resource (306 pages)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN (electronic bk.)
ISBN 9787508524153
Print version: Soler, Francisco Invest in China!#(China Guide Series!#)!#(Chinese edition!#)!@3’Z"!@a!4c!#(!7z!04K7o!Pn!3W!#)!#(!04!BX!JH!#) Beijing : China Intercontinental Press,c2013 ISBN 9787508524153
7 !1>!8{!PN’6>!<7!M"!4x’3m -- 8 !Og!<7 -- 9 ’45’44 -- !Os!4W!0!!`2!#!!?s!7y’Kz -- 1 !?s!7y’Kz -- 2 !?s!7y’Kz !M"!8{K7o!@3 -- !Os!4W!0Q!`2!#! !5w -Fm-J; -- 1 !3Z -- 2 -- 3 !1$ -- 4 -- 5 -J; -- ’]t !8{!6F!@3 ’Kz’E-!@a’;D!MB’]t -- ’4<!8{!6F!@3 ’Kz’E-!MB’]t -- ’Wl!8{!6F!@3 ’Kz’E-!MB’]t -- !Nt-5<!8{!6F!@3 ’Kz’E-!MB’]t -- !JH’Ep -- !;<!<s.
2 !8{!6F!@3 !1%’E- -- 3 !7z!04K7o’Q<!6F!M"!3*!0q!Bg!=9 -- !Os!3%!`2!#!’ ]’02’T2’02 -- 1 !7z!04K7o’ ]’02’T2’02 -- 2 -Fm!O|!3i !14 -- 3 !5$’8m’Bf!G* -- !Os!0#!`2!#!’6c!9+KGa’2g !4$!5w!N0’Kz -- 1 ’7p!5w’?J!K} -- 2 ’BO’44!N0’Kz!O5!<l -- 3 !P’!KH!0d -- 4 ’2G’43!0d!M" ’Kz -- 5 !BU -- 6 !5w -- 7 !3S !<l -- !Os!3$!`2!#!!<7’E-’Kz’Ep!5w!N# ’Kz’Ep -- 1 !6F’EG -- 2 ’;?!3  -- 3 !1?’Ep -- 4 !6F’E-KNg!;! !@,EWFKNg!;! -- !Os!0G!`2!#!税 -- 1 ’;C!8{!6F!@3 !1%’E-’=v!B=!M"税’O= -- 2 ’;C!8{K7o!1%’E-’=v!B=!M"税 -- 3 税’43!P’!KH -- !Os!4W!`2!#! !1>’6>!<7 -- 1 ’45’44’ ]!5C -- 2 !<7 !5w’2$!0d!?u!=j税 -- 3 !E!5w!1!!21 -- 4 ’45’44’ ]!5C!M"’Q0-5< -- 5 !Na’CZ!1a !5w!1*!?s!3’’OD -- 6 !<7’CZ ---
Intro -- !;< -- !?y -- !MB’]t -- !AG’7t -- ’Qe!L5 !0! -- ’XL!>k!0P -- !3i -- !Os!0!!`2!#!KEE-G0 -- 1 !7y!KH!1+!R0!5w !BA’4U’3| -- 2 !0d!5,!5w -- 3 ’Q<’I& -- 4 !<7’E- -- 5 !8{ -- 6 !GO -- 7 !BA!G4!0P -- 8 !BX!4H -- !Os!0Q!`2!#!!G*!=b’aZ!Pn -- 1 !04K7o!M"!Oe!G* -- 2 !04K7o!M"!5-!G*’aZ!Pn -- 3 !BA!<r!M" !BA’Q4’E9 -- !Os!0$!`2!#!!04K7o!M"!8{K7o!@3 !BA!O| -- 1 !JY’4U -- 2 !2~!0-!@* -- 3 K3!!7y’T2 !H$!5w!I% "’ i!0R!=3!Oe!CS’QD!;!’Q< ’ i!Pn!M"!:g!A/" CEPA -- 4 i!T!8{!6F!@3 ’Kz’E-!@a’;D!MB’]ti!U -- 5 !8{’4Q!P’!KH -- 6 ’2G’43 -- !Os!7e!`2!#!’ ]!5C -- 1 ’Q< ’ ]!5C -- 2 !0s!KH’ ]!5C -- 3 !JY ’Q< ’ ]!5C -- 4 !1K’?J’ ]!5C -- 5 !4&!<7’ ]!5C -- !Os!0T!`2!#!!@3 !<7!3+ -- 1 !0s ’E]’E9!5w!3S!B<’E]’E9 ---
This investment guide book offers most authoritative information about China’s investment environment, including Chinese policies related to foreign investment, such as policy on taxation and policy on land use..
001931109
express
(Au-PeEL)EBL4459929
(CaPaEBR)ebr11211054
(MiAaPQ)EBC4459929
(OCoLC)950461749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC