Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:7x 
BK
1. vydání
Ostrava : Ostravská univerzita, 2022
iv, 137 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-339-7 (brožováno)
Název z obálky
Nad názvem: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
001931592
1 Úvod 1 // 1.1 Meteorologie a klimatologie jako vědní disciplíny 1 // 1.2 Stručně k historickému vývoji meteorologie a klimatologie 1 // 1.3 Meteorologie 3 // 1.4 Klimatologie 4 // 1.5 Úplný klimatický systém 5 // 1.6 Získávání meteorologických a klimatologických dat 7 // 1.6.1 Přízemní meteorologická měření a pozorování v České republice 8 // 1.6.2 Aerologická, radiolokační a družicová měření a pozorování 9 // 1.6.3 Výstupy meteorologických a klimatických modelů 12 // 2 Atmosféra 17 // 2.1 Vznik, vývoj a chemické složení atmosféry 17 // 2.2 Členění atmosféry 19 // 2.2.1 Členění atmosféry dle charakteru změn teploty s výškou 19 // 2.2.2 Členění atmosféry na základě elektrických vlastností vzduchu 20 // 2.2.3 Členění atmosféry intenzity promíchávání vzduchu 20 // 2.2.4 Členění dle interakce aktivního povrchu a atmosféry 20 // 2.3 Ozón v atmosféře 21 // 3 Slunce jako zdroj energie pro atmosféru 25 // 3.1 Spektrum slunečního záření 28 // 3.2 Změny slunečního záření při průchodu atmosférou Země 28 // 3.2.1 Pohlcování energie slunečního záření 29 // 3.2.2 Rozptyl energie slunečního záření 29 // 3.3 Druhy slunečního záření na zemském povrchu a jejich intenzita 29 // 3.4 Záření a radiační (energetická) bilance Země 32 // 3.5 Radiační a energetická bilance aktivního povrchu 33 // 4 Teplota půdy a vzduchu 37 // 4.1 Teplota podloží aktivního povrchu (půdy) 38 // 4.2 Teplota vzduchu 38 // 4.2.1 Vertikální změna teploty vzduchu v troposféře 39 // 4.2.2 Periodické a neperiodické změny teploty vzduchu 43 // 4.2.3 Geografické rozložení teploty vzduchu v planetárním měřítku 46 // 5 Atmosférický tlak 51 // 5.1 Změny tlaku vzduchu ve vertikálním a horizontálním směru v atmosféře 52 // 5.2 Barické pole a základní tlakové útvary 52 //
5.3 Časové změny tlaku vzduchu - denní a roční chod 54 // 5.4 Rozložení tlaku vzduchu v planetárním měřítku a jeho časové změny 55 // 6 Proudění vzduchu (vítr) 59 // 6.1 Rychlost a směr větru 60 // 6.2 Základní typy proudění vzduchu 62 // 6.3 Místní cirkulační systémy a místní větry 63 // 6.4 Maloprostorová proudění vázaná na konvektivní bouře 64 // 6.5 Denní chod rychlosti a směru větru 66 // 7 Voda v atmosféře 69 // 7.1 Vlhkost vzduchu 69 // 7.2 Kondenzace vodní páry 70 // 7.3 Oblaka a oblačnost 71 // 7.3.1 Mezinárodní klasifikace oblaků 75 // 7.3.2 Fotometeory vznikající na oblacích 78 // 7.3.3 Oblačnost a její denní a ročních chod 78 // 7.4 Mlhy 79 // 7.5 Vertikální srážky 79 // 7.5.1 Denní a roční chod srážek 80 // 7.5.2 Geografické rozložení srážek na Zemi 81 // 7.6 Produkty kondenzace vodní páry na zemském povrchu 82 // 8 Vzduchové hmoty a všeobecná cirkulace atmosféry 91 // 8.1 Vzduchové hmoty 91 // 8.2 Atmosférické fronty 92 // 8.3 Všeobecná cirkulace atmosféry 95 // 8.3.1 Cirkulace tropických šířek 96 // 8.3.2 Cirkulace v mimotropických šířkách 100 // 8.3.3 Pohyb vzduchu ve vyšší atmosféře 102 // 9 Synoptická meteorologie a předpověď počasí 107 // 9.1 Další terminologie využívaná v synoptické meteorologii a v předpovědi počasí 109 // 10 Klasifikace klimatu 115 // 10.1 Koppen-Geigerova konvenční klasifikace klimatu 116 // 10.2 Konvenční klasifikace klimatu v České republice 116 // 10.3 Alisova genetická klasifikace klimatu 117 // 11 Vývoj a změny klimatu 121 // 11.1 Paleoklimatologie a studium vývoje a změn klimatu 121 // 11.2 Faktory ovlivňující vývoj a změny klimatu 122 // 11.3 Klimatické oscilace 123 // 11.4 Stručná historie klimatu na Zemi 124 // 11.5 Současné klima a jeho otázky, globální změna klimatu a globální oteplování 125 // Použitá literatura a zdroje 131
cnb003495278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC