Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2. vydání
[Česko] : Grada, 2023
1 online zdroj (432 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-6724-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-3619-3 (print)
Ve světě i u nás dochází k masivnímu nástupu agilních přístupů, technik a nástrojů a celkově ke sblížení projektového a produktového managementu. V této souvislosti došlo i k významným modernizacím všech světových standardů a metodik projektového řízení. Nové vydání knihy všechny tyto trendy reflektuje..
001932581
O autorech 11 // Předmluva 14 // 1. Úvod 15 // 1.1 Projektový management v proměnách času 16 // 1.2 Stav oboru po roku 2020 17 // 1.3 Budeme všichni agilní? 19 // 1.3.1 CYNEFIN napoví 19 // 1.3.2 Co z toho vyplývá pro organizace? 21 // 1.3.3 Staceyho matice (Stacey matrix) 23 // 2. Základní pojmy projektového řízení 25 // 2.1 Projekt 26 // 2.1.1 Od projektu k produktu 28 // 2.1.2 Cíl projektu 29 // 2.1.3 Role a působnost projektového manažera 30 // 2.2 Program 32 // 2.3 Portfolio 34 // 2.4 Vzájemný vztah projektu, programu, portfolia a strategie organizace .35 // 2.5 Různá pojetí životního cyklu projektu 37 // 2.5.1 Životní cyklus prediktivního projektu 38 // 2.5.2 Životní cyklus agilního projektu 43 // 3. Projekty jsou s lidmi a o lidech 45 // 3.1 Tři bytosti v jedné aneb jak vlastně fungujeme 46 // 3.1.1 Vychytralé chyby hlídacího psa 47 // 3.1.2 Musíme se smířit s tím, že jsme většinu času iracionální? 51 // 3.2 Vybrané teorie motivace 52 // 3.2.1 Hierarchická teorie potřeb Abrahama Maslowa 53 // 3.2.2 Dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga 55 // 3.2.3 Motivace 3.0 56 // 3.2.4 Proč to měnit? 57 // 3.3 Gallupův výzkum o angažovanosti 60 // 3.4 Skupina, tým, komunita 63 // 3.4.1 Skupina 64 // 3.4.2 Tým 65 // 3.4.3 Komunita 66 // 3.5 Nutné charakteristiky týmu 67 // 3.6 Pět dysfunkcí týmu 69 // 3.7 Vývoj týmu podle Tuckmana 70 // 3.7.1 Forming 71 // 3.7.2 Storming 72 // 3.7.3 Norming 74 // 3.7.4 Performing 75 // 3.7.5 Adjouring 75 // 3.7.6 Jak dlouho trvá vývoj týmu? 76 // 3.7.7 Efektivní tým jako základ úspěchu v 21. století 77 // 3.8 Vybrané typologie týmových rolí 78 // 3.8.1 Motivační typy podle Plamínka 78 // 3.8.2 Týmové role podle Belbina 81 // 3.8.3 Týmové role na základě MBTI 82 // 3.8.4 Další možnosti a typologie 84 // 3.9 Projektový tým 85 //
3.9.1 Maticové uspořádání 85 // 3.9.2 Síťové uspořádání 87 // 3.9.3 Základní struktura projektového týmu 88 // 3.9.4 (Projektový) tým v agilním prostředí 91 // 3.9.5 Operační systém projektového týmu 93 // 3.10 Konflikty a vyjednávání 95 // 3.10.1 Definice konfliktu a varianty jeho řešení 95 // 3.10.2 Klíčové kompetence manažera pro produktivní řešení konfliktů .97 // 3.10.3 Produktivní řešení konfliktů 97 // 3.10.4 Vyjednávání 98 // 3.10.5 Poziční vyjednávání 100 // 3.10.6 Manipulace a manipulátoři 101 // 3.11 Sebekontrola, stres a jeho uvolnění 103 // 3.11.1 Stres 103 // 3.11.2 Sebekontrola 105 // 3.11.3 Jak zvládat stres a získávat sebekontrolu 106 // 3.12 Matice důležitý vs. urgentní 108 // 4. Klíčové koncepty pro organizace v 21. století lil // 4.1 Lean 112 // 4.1.1 Základní lean principy - pět kroků pro hodnotu 113 // 4.1.2 Příklad 114 // 4.1.3 Tři lean zla a boj proti nim 118 // 4.1.4 Co z toho plyne? 121 // 4.2 Teal organizace aneb co dokáže organizační kultura 122 // 4.2.1 Historický kontext 122 // 4.2.2 Od red až po teal organizace 123 // 4.2.3 Buurtzog - příklad úspěchu teal organizace 126 // 4.2.4 Sebeorganizace 127 // 4.2.5 Jak to bude dál? 129 // 4.3 Kmenové vůdcovství 130 // 4.3.1 Pět základních typů kultury kmenového vůdcovství 130 // 4.3.2 Přehled kmenů 133 // 4.3.3 Ale zas tak jednoduché to není 135 // 4.3.4 Kmenové vůdcovství a změny (agilní i jiné transformace, // projekty ) 135 // 4.4 Byznys agilita a IT 137 // 4.5 Systémový pohled na organizaci v 21. století 141 // 4.5.1 Běžný provoz 142 // 4.5.2 Změny a nové věci 142 // 4.5.3 Synchronizační aktivity jednotlivých toků hodnoty 144 // 4.5.4 Organizační aspekty 145 // 5. Vznik a zahájení projektu 147 // 5.1 Strategie projektu 148 // 5.2 Business Čase 151 //
5.2.1 Doba návratnosti investice (payback period) 153 // 5.2.2 ROI - Return on Investment (návratnost investic) 153 // 5.2.3 NPV - Net Present Value (čistá současná hodnota) 154 // 5.2.4 IRR - Internal Rate of Return (vnitřní výnosová míra) 155 // 5.2.5 CBA - Cost-benefit Analysis (analýza nákladů a přínosů) 155 // 5.2.6 Business čase - příklad 156 // 5.3 Různě konkrétní cíle 159 // 5.3.1 SMART cíl pro prediktivní projekt 159 // 5.3.2 OKRs - Objectives and Key Results 162 // 5.3.3 Product vision - vize produktu 164 // 5.4 Product Vision Board 165 // 5.5 Logický rámec - nástroj pro SMART projekt 166 // 5.5.1 Význam polí prvního sloupce 168 // 5.5.2 Ukazatele a jejich ověření 169 // 5.5.3 Vazby a předpoklady 170 // 5.5.4 Nepravidelnosti 171 // 5.5.5 Příklad logického rámce 173 // 5.5.6 Tvorba logického rámce 176 // 5.6 Záměr na projekt jako canvas 178 // 5.6.1 Základní osa 179 // 5.6.2 Doporučený postup při použití 179 // 5.7 Trojimperativ 181 // 5.8 Zahájení projektu 183 // 5.8.1 Zakládací (identifikační) listina projektu 184 // 5.8.2 Team canvas 187 // 5.9 Zainteresované strany (stakeholders) 191 // 5.9.1 Řízení zainteresovaných stran 193 // 5.9.2 Sběr požadavků 198 // 5.9.3 MoSCoW - prioritizace požadavků 199 // 6. Prediktivní přístup k plánování a řízení projektu 201 // 6.1 Plánování (příprava) prediktivního projektu 202 // 6.1.1 Řízení prediktivního projektu - integrace 203 // 6.1.2 Rozsah projektu 205 // 6.1.3 Popis rozsahu prediktivního projektu 210 // 6.1.4 Řízení času v prediktivním projektu 222 // 6.1.5 Řízení nákladů v prediktivním projektu 235 // 6.1.6 Řízení kvality prediktivního projektu 238 // 6.1.7 Řízení lidí a dalších zdrojů v prediktivním projektu 251 // 6.1.8 Řízení komunikace projektu 261 // 6.1.9 Řízení rizik projektu 265 //
6.1.10 Metoda RIPRAN 281 // 6.2 Realizace prediktivního projektu 290 // 6.2.1 Podávání zpráv o průběhu projektu (reporting) 292 // 6.2.2 Porovnání plánu se skutečností 296 // 6.2.3 Seznam bodů k řešení 301 // 6.2.4 Akceptace a předávání výstupů 301 // 6.2.5 Sběr poučení 303 // 6.2.6 Vedení porad a zápisy z porad 305 // 6.2.7 Krize projektu 311 // 6.3 Ukončení projektu 315 // 7. Agilní přístup k řízení projektu 325 // 7. i Vznik agilních přístupů 326 // 7.1.1 Agilní manifest 327 // 7.1.2 Období po manifestu 328 // 7.2 Klíčové agilní principy 330 // 7.3 Agilní projekt krok za krokem 331 // 7.4 Persona 332 // 7.5 Story map 334 // 7.5.1 Základní osa 334 // 7.5.2 Další detaily 336 // 7.5.3 Journey, MVP, MLP 338 // 7.6 Product backlog 340 // 7.6.1 Popis položky product backlogu 341 // 7.6.2 Formulace user story 342 // 7.6.3 Conditions of Satisfaction (CoS) 343 // 7.6.4 Strukturalizace user stories 344 // 7.7 Product goal a chartering 345 // 7.8 Roadmap 346 // 7.9 Scrum - rámec pro agilní realizaci 346 // 7.9.1 Pilíře scrumu 348 // 7.9.2 Hodnoty scrumu 348 // 7.9.3 Scrum tým 349 // 7.9.4 Artefakty scrumu 353 // 7.9.5 Události scrumu 358 // 7.9.6 Plánování sprintu (sprint planning) 360 // 7.9.7 Před a po scrumu 365 // 7.10 Kanban 365 // 7.10.1 Podoba kanbanu 366 // 7.10.2 Kanban praktiky 367 // 7.10.3 A to je všechno? 369 // 8. Hybridní projekty 371 // 8.1 Malý hybridní projekt 372 // 8.2 Velký (komplexní) hybridní projekt 375 // 8.3 Časové hledisko 376 // 9. Rámce pro významné organizační změny 377 // 9.1 Model změny Virginie Satir 378 // 9.2 Osm kroků změny podle Kottera 379 // 9.3 ADKAR 381 // 10. Užitečné metody, techniky a rámce 383 // 10.1 Situační vedení 384 // 10.2 Delegování podle managementu 3.0 387 // 10.2.1 Delegační poker 388 //
10.2.2 Delegační tabule - delegation board 389 // 10.3 Techniky (nejen) pro retrospektivu 390 // 10.3.1 Kolečko 390 // 10.3.2 Hvězda (starfish) 391 // 10.3.3 Časová osa 392 // 10.3.4 Loď 392 // 10.3.5 Rybí kost 393 // 10.3.6 5W(5 whys) 394 // 10.3.7 Metoda šesti otázek 394 // 10.4 Další kreativní techniky 394 // 10.4.1 1-2-4-všichni 396 // 10.4.2 Brainstorming 396 // 10.4.3 Brainwriting 397 // 10.4.4 Myšlenkové mapy 397 // 10.4.5 Crawford slip 398 // 10.5 Překážky kreativity 398 // 11. Relevantní standardy, metodiky a rámce - základní přehled 401 // 11.1 Project Management Body of Knowledge (PM BoK) 403 // 11.2 PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2*) 404 // 11.3 IPMA* Individual Competence Baseline (ICB) 405 // 11.4 Scrum 408 // 11.5 Kanban 408 // 11.6 LeSS 409 // 11.7 SAFe 410 // Závěr 413 // Summary 415 // Seznam literatury 417
// Rejstřík 423

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC