Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2022
1 online zdroj (270 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-5287-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-5034-0 (print)
Přední představitel maďarské literatury 20. století Sándor Márai (1900–1989) je autorem rozsáhlého románového, publicistického i deníkového díla. Díky jeho důkladné četbě a sledování evoluce nejrůznějších filozofických vlivů (S. Freud, F. Nietzsche, J. Ortega y Gasset, O. Spengler) buduje autorka koherentní obraz máraiovského světa, odhaluje komplexitu jeho myšlenek i vlastní praktickou filozofii chápanou ve smyslu fronésis. Kniha nabízí zajímavý interpretační přístup k Máraiho dílu, které v posledních třech desetiletích udělalo nečekanou kariéru na evropské literární scéně..
001932669
Úvod // 1. Interpretační pozice 9 // 1.1 Metodologie 9 // 1.1.1 Místo hermeneutiky ve vědeckém diskurzu 9 // 1.1.2 Hermeneutika jako teorie literatury 13 // 1.1.3 Recepční estetika Hanse Roberta Jausse 15 // 1.1.4 Materiálová literární hermeneutika Petera Szondiho 19 // 1.1.5 Koncepce literární hermeneutiky Richarda Palmera 21 // 1.1.6 Filozofická hermeneutika Hanse-Georga Gadamera // jako metodologie literární vědy? 25 // 1.1.7 Základní otázky hermeneutiky z hlediska postulovaného modelu analýzy literárních textů 28 // 1.1.8 Navrhovaný model hermeneutické interpretace // literárního textu 39 // 1.2 Filozofie a literatura 40 // 1.2.1 Vědění - vědecké, nebo literární? 41 // 1.2.2 Vztah filozofie a literatury 44 // 1.2.3 "Filozofické" čtení literatury 50 // 2. Analýza románové tvorby Sándora Máraiho // ve filozofické perspektivě 54 // 2.1 Román jako forma filozofické reflexe 57 // 2.2 Romány krizové 65 // 2.2.1 Filozofický eklekticismus románu Ostrov 70 // 2.2.2 Příklad existenciálního hrdiny v románu Host v Bolzanu 77 // 2.3 Románový cyklus Dílo rodiny Garrenů 82 // 2.3.1 Kultura a civilizace - inspirace filozofií Oswalda Spenglera 87 // 2.3.1.1 Symbolika románu Žárlivci 88 // 2.3.1.2 Esejistická vize sklonku Evropy v románu Uražení 101 // 2.3.2 Individuum versus masa - inspirace filozofií Josého Ortegy y Gasseta 105 // 2.3.3 Psychologie individua a davu - inspirace koncepcí Sigmunda Freuda 114 //
2.3.3.1 Psychologická charakteristika národa jako kolektivního vědomí 115 // 2.3.3.2 Dav jako psychologická masa 118 // 2.3.3.3 Pudy versus rozum 121 // 2.3.4 Problematika náboženství a Boha - diskuse s Friedrichem Nietzschem 123 // 2.3.5 Vlastní cesta 130 // 2.4 "Historické kamufláže" z období exilu 134 // 2.4.1 Individuum jako kritérium společenského života. Román Krev sv. Januária 136 // 2.4.2 Může anarchie přinést řešení? Román Ortel v Canudosu 143 // 2.4.3 Silná osobnost v dějinách lidstva. Romány V Římě se něco stalo, Posilovač, Třicet stříbrňáků 149 // 2.5 Esejistické romány - Zpověď, Země, země...!, Chtěl jsem mlčet 160 // 2.5.1 Svět lidské psychiky 167 // 2.5.2 Svět kultury - svět měšťanů 175 // 2.6 Doplnění mozaiky 190 // 3. Autobiografický prostor tvorby Sándora Máraiho 195 // 3.1 Otázka autobiografičnosti tvorby Sándora Máraiho 195 // 3.2 Sándor Márai a filozofie 199 // 3.2.1 Sándor Márai a Sigmund Freud 201 // 3.2.2 Sándor Márai a José Ortega y Gasset 207 // 3.2.3 Sándor Márai a civilizační teoretici a historici 213 // 3.2.4 Sándor Márai a stoicismus 216 // 3.2.5 Další Máraiho filozofická četba 218 // 4. "Máraiho slovník *4. Klíčové pojmy Máraiho tvorby a světonázoru 224 // Závěr 251 // Resumé 253 // Resumé 255 // Bibliografie 257 // Jmenný rejstřík 265

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC