Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2022
1 online zdroj (670 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-5435-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-5115-6 (print)
Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května. První československá ústava je spojena se vznikem samostatného státu, ale i s osudovými okamžiky ohrožujícími samostatnou československou státnost v letech 1938/1939 a s nadějí na její obnovu v letech druhé světové války a po jejím skončení. Ústavní listina z roku 1920 posloužila i jako jeden z inspiračních zdrojů při přípravě nové české ústavy v roce 1992.Pojednání o první československé ústavě je čtenářům předkládáno ve třech svazcích..
001932677
Úvodem ...7 // Naplnění ústavních dokumentů z února a března 1920 ... 13 // Parlamentní volby a ustavení obou komor Národního // shromáždění...15 // Prezident republiky...31 // První československé vlády vytvořené po přijetí ústavy 1920 . 39 // Ústavní soud...68 // Reálné fungování ústavy v části všeobecných ustanovení hlavy I. ústavní listiny...75 // Postavení Slovenska...75 // Podkarpatská Rus...93 // Státní občanství a definitivní úprava československých hranic...115 // Reálné naplnění hlavy II. ústavní listiny o moci zákonodárné...142 // Volby do Národního shromáždění, volební soud a pojetí poslaneckého mandátu...142 // Právní postavení politických stran...166 // Nejdůležitější politické strany meziválečného období...176 // Reálné naplnění hlavy III. ústavní listiny o moci vládní a výkonné...200 // Vlády v meziválečném období...200 // Zmocňovací zákonodárství a nařizovací moc vlády...231 // Pravomoci prezidenta republiky podle ústavy // a v politické praxi...253 // Volby prezidenta republiky...290 // Zvláštní právní předpisy o osobnosti prezidenta T. G. Masaryka...315 // Moc soudcovská ...324 // Občanská práva a povinnosti...364 // Odluka státu a církví...364 // Osobní a domovní svoboda a svoboda listovního tajemství podle ústavní listiny a jejich postupné omezování...399 // Svoboda tisku a její omezování...410
// Pozemková reforma, socializační snahy a zásahy do majetkových práv za první republiky...431 // Branná povinnost...462 // Právní postavení menšin ...488 // Sčítání lidu...489 // Provedení jazykového zákona...501 // Menšinové školství...520 // Ochrana menšin v rámci Společnosti národů...531 // Petice menšin směřující proti československé vládě...549 // Právní postavení menšin ve třicátých letech...572 // Národnostní statut...588 // Epilog // Ústava v době krize - od Runcimanovy mise do Mnichova...617 // Prameny a literatura...629

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC