Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Olomouc] : Univerzita Palackého v Olomouci, 2023
1 online zdroj (346 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-244-6234-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-244-6233-2 (print)
"Aktuální pohled na společnost představuje právo všech osob na plnou účast na životě v ní. Jednou z důležitých oblastí života člověka jsou i partnerské vztahy a sexualita. U osob s mentálním postižením však byly donedávna tématem, které bylo tabuizováno. V současné době se snažíme již nějakou dobu i tuto oblast řešit jak na poli teorie, tak i na poli implementace do praxe.Monografie se věnuje partnerským vztahům, intimitě a sexualitě osob s mentálním postižením v kontextu nejnovějších poznatků a výsledků výzkumu. Nejdříve vymezuje teoretická východiska, následně přibližuje závěry výzkumu, který byl realizován prostřednictvím kvantitativních a kvalitativních metod v oblasti sexuality osob s mentálním postižením.".
001932681
Úvod - Zdeňka Kozáková // 1 Základní východiska v oblasti partnerských vztahů, intimity a sexuality osob s mentálním postižením 8 - Zdeňka Kozáková // 1.1 Osobnost jedince s mentálním postižením 9 // 1.2 Právo jedince s mentálním postižením na vlastní prožití sexuality 16 // 1.3 Předsudky v oblasti sexuality osob s mentálním postižením 20 // 1.4 Sexualita, intimita a psychosexuální vývoj jedince s mentálním postižením 27 // 1.5 Partnerské, manželské a rodičovské vztahy 40 // 1.6 Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením 50 // 1.7 Sexuální výchova a osvěta jedince s mentálním postižením 61 // 1.8 Ošetření oblasti partnerských vztahů a sexuality v zařízení 73 // 1.9 Praktické aspekty realizace podpory v oblasti // partnerských vztahů a sexuality 94 // 2 Kvalitativní výzkum v prostředí základní školy 108 - Petra Hermanová, Zdeňka Kozáková // 2.1 Cíle výzkumu 109 // 2.2 Soubor a metodika 110 // 2.3 Výsledky výzkumu 113 // 2.4 Diskuse, doporučení pro praxi 159 // 2.5 Etické aspekty a limity výzkumu 163 // 2.6 Závěry výzkumu 164 // 3 Kvalitativní výzkum v prostředí zařízení sociálních služeb 169 - Tereza Procházková, Zdeňka Kozáková // 3.1 Cíle výzkumu 170 // 3.2 Soubor a metodika 170 // 3.3 Výsledky výzkumu 174 // 3.4 Diskuse, doporučení pro praxi 193 // 3.5 Etické aspekty a limity výzkumu 194 // 3.6 Závěry výzkumu 195 // 4 Kvantitativní výzkum v zařízeních sociálních služeb v České republice 197 - Zdeňka Kozáková // 4.1 Cíle výzkumu 198 // 4.2 Soubor a metodika 199 // 4.3 Výsledky výzkumu 205 // 4.4 Diskuse, doporučení pro praxi 279 // 4.5 Etické aspekty a limity výzkumu 283 // 4.6 Závěry výzkumu 289 // Závěr 295 - Zdeňka Kozáková // Shrnutí 299 - Zdeňka Kozáková // Summary 303 // Zdroje 307 // Seznam tabulek 33 // Přílohy 334 // O autorech 342

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC