Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.11.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Národní muzeum : Akropolis, 2022
503 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-7036-710-0 (Národní muzeum ; vázáno)
ISBN 978-80-7470-449-9 (Akropolis ; vázáno)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001932831
Propagujte rychlostí zvuku! 264 // Ondřej Táborský - Lucie Česálková // ňekněte o tom svým zákazníkům - 292 // rychle, dnes - inzerátem // Ondřej Táborský - Ondřej Dufek // OSTATNÍ MÉDIA // Ve výloze ráj aneb O funkci 330 // a estetice komerčního aranžování // ve světě plánovaného hospodářství // Ondřej Táborský // Obrazy krásy a nedostatku. Reklamní 354 // fotografie mezi zakázkou a uměním // Tomáš Pospěch // Zboží jako obraz. Obalová technika 386 // a obalový design // Pavel Ryška // Přerušované světelné akordy 414 // v obraze města. Neonová reklama // Pavel Coufalík // Poutě za zbožím. 426 // Výstavy a veletrhy spotřebního // zboží jako reklamní nástroj // Ondřej Štěpánek // ZÁVĚR // Minulost a ticho nejsou zásoby. 452 // Zadrhnutá pumpa // spotřební imaginace // státního socialismu // Lucie Česálková - Ondřej Táborský // PODĚKOVÁNÍ 462 // SEZNAM PRAMENŮ 463 // SEZNAM ZKRATEK 464 // BIBLIOGRAFIE 466 // SEZNAM VYOBRAZENÍ 480 // JMENNÝ REJSTňÍK 492 // O AUTORECH 500 // ENGLISH SUMMARY 502 // OBSAH // Spotřební imaginace // státního socialismu // Reklama v Československu // 1948-1989 // O REKLAMĚ A JEJÍ IMAGINACI // Reklama jako figurační rozhraní 1 // Ondřej Táborský - Lucie Česálková // Myslet spotřební imaginaci 3 // socialisticky. Aktéři a diskurz // československé reklamy // Lucie Česálková - Ondřej Táborský - Ondřej Dufek // MAKROSTRUKTURA .
Tolerovaná a neprivilegovaná. 4 // Předpoklady existence reklamy // ve státněsocialistickém zřízení // Ondřej Táborský // Produkční systém 7 // spotřební imaginace. // Agentury a propagační oddělení // jako kolektivní aktéři reklamního pole // Ondřej Táborský // AUDIOVIZE // Mezi univerzálností a exkluzivitou. 12 // Systém, diskurz a imaginace // audiovizuální reklamy // Lucie Česálková // JAZYK // Stručně, poutavě a žádné superlativy! 17 // Jazyk a styl socialistické reklamy // Ondřej Dufek // GRAFIKA // Oči kupují - prodávejte očím! 20 // Grafická reklama od plakátu // k jednotné vizuální identitě // Marta Sylvestrová
cnb003438838

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC