Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
1. vydání
Praha : Úřad vlády České republiky, 2010
121 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7440-036-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001932851
Slovo úvodem 7 // RENÉ PETRÁŠ : Problémy právního postavení menšin 11 - Problematický pojem menšina / Aktuálnost otázky a význam práva / Specifika menšinové otázky z hlediska právního řádu / Obecné tendence právní úpravy menšinové otázky / Stav dosavadního výzkumu // HELENA PETRŮV : Citlivá místa právní úpravy postavení národnostních menšin v České republice (Současný stav, náměty a inspirace) 46 - Shrnutí základních principů ústavní a prováděcí úpravy postavení menšin v České republice / Problematické body současné úpravy / Inspirace z Maďarska, Polska, Slovenska / Menšinové samosprávy v Maďarsku - sepětí práv s povinnostmi / Závěr // ANDREJ SULITKA : K aktuálním otázkám menšinového zákona 61 - Příprava menšinového zákona / Přijetí zákona / Reakce na přijetí zákona / Aktuální výzvy / Závěrem // ANDREA BARŠOVÁ : Národnostní menšiny a státní občanství v českých zemích 75 - Národnost, menšiny a státní občanství - historie a souvislosti / Menšiny a připravovaná reforma státoobčanského práva / Závěr // JAN KUKLÍK : K problematice restituce židovského majetku 88 - Zákon o mimosoudních rehabilitacích z roku 1991 a následující právní předpisy / Restituční spory / Specifika židovského majetku / Zvláštní zákon o odškodnění a restituci židovského majetku / Shrnutí // HARALD CHRISTIAN SCHEU - WOLFGANG WIESHAIDER : Nošení nikábu v soudní síni. Pohled rakouského Nejvyššího soudu na postavení příslušnic muslimské menšiny 102 - Okolnosti případu a průběh řízení / Zákaz nikábu z pohledu zásady spravedlivého procesu / Zákaz nikábu z pohledu náboženské svobody / Závěr // Biografìe autorů 113 // Summary 117
(OCoLC)707608036
cnb002126779

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC