Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Krystal OP, s.r.o., 2020
135 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7575-088-4 (brožováno)
Summa theologiæ
latina
Přeloženo z latiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické resumé
001932892
OBSAH // DÍLO ŠESTI DNŮ VTOMÁŠOVĚ SUMĚ TEOLOGIE // Charakter textu...5 // Biblická zpráva o stvoření a její výklad...5 // G n 1, 1 - 2, 3...8 // Základy Tomášovy filosofie přírody...12 // Dílo stvoření...23 // Dílo oddělení...25 // Dílo ozdobení...32 // Závěr: Je Tomášův traktát aktuální i dnes?...33 // Slovníček vybraných pojmů...37 // SUMA TEOLOGICKÁ I OTÁZKY 65-74 // OTÁZKA 65: 0 DÍLE STVOŘENÍ TĚLESNÝCH BYTOSTÍ...41 // Článek 1: Pocházejí tělesní tvorové od Boha?...41 // Článek 2: Byli tělesní tvorové učiněni z důvodu Boží dobroty?..44 // Článek 3: Byli tělesní tvorové učiněni Bohem prostřednictvím // andělů?...47 // Článek 4: Pochází formy těles od andělů?...49 // OTÁZKA 66: 0 ŘÁDU STVOŘENÍ CO DO ODDĚLENÍ...53 // Článek 1: Předcházela nezformovanost stvořené materie časově // její zformování?...53 // Článek 2: Mají všechna tělesa jednu nezformovanou materii?...59 // Článek 3: Bylo spolu s nezformovanou materií stvořeno ohnivé nebe? 63 Článek 4: Byl spolu s nezformovanou materií stvořen čas?...66 // OTÁZKA 67: O DÍLE ODDĚLENÍ JAKO TAKOVÉM...69 // Článek 1: Mluvíme u duchovních tvorů o světle ve vlastním smyslu? . . 69 // Článek 2: Je světlo tělesem?...71 // Článek 3: Je světlo kvalitou?...73 // Článek 4: Je vhodné říkat, že světlo bylo učiněno prvního dne?.75 // OTÁZKA 68: O DÍLE DRUHÉHO DNE...80 // Článek 1: Byla obloha učiněna
druhého dne?...80 // Článek 2: Jsou nad oblohou vody?...84 // Článek 3: Odděluje obloha vody od vod?...87 // Článek 4: Existuje pouze jediné nebe?...89 // OTÁZKA 69: O DÍLE TŘETÍHO DNE...92 // Článek 1: Je vhodné říci, že třetího dne došlo ? nahromadění vod? ... 92 // Článek 2: Je vhodné říci, že třetího dne byly utvořeny rostliny?.96 // OTÁZKA 70: O DÍLE OZDOBENÍ VE ČTVRTÉM DNI...99 // Článek 1: Měla být [nebeská] světla stvořena čtvrtého dne?...99 // Článek 2: Je příčina stvoření [nebeských] světel popsána // přesvědčivě?...103 // Článek 3: Jsou nebeská světla živá?...105 // OTÁZKA 71: O DÍLE PÁTÉHO DNE...110 // OTÁZKA 72: O DÍLE ŠESTÉHO DNE...113 // OTÁZKA 73: O TOM, CO PATŘÍ ? SEDMÉMU DNI...116 // Článek 1: Máme naplnění Božího díla připisovat sedmému dni?. . . . 116 // Článek 2: Odpočinul Bůh sedmého dne po všem svém díle?...119 // Článek 3: Patří ? sedmému dni požehnání a posvěcení?...120 // OTÁZKA 74: O VŠECH SEDMI DNECH SPOLEČNĚ...123 // Článek 1: Je onen počet dní dostatečný?...123 // Článek 2: Jsou všechny tyto dny jedním dnem?...125 // Článek 3: Používá Písmo pro popis díla šesti dnů vhodná slova? ... 128 // Ediční poznámka:...133 // Summary...133
(OCoLC)1230105469
cnb003257931

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC