Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání 1.
Praha : Grada, 2021
204 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-1377-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii
001932957
PŘEDMLUVA 12 // Stručně o paměti 13 // Prevence poruch paměti 14 // Možnosti procvičování paměti 15 // PRAKTICKÁ CVIČENÍ // Procvičování krátkodobé paměti 18 // Zapamatování obrázků v tabulce 18 // Data koncertního turné 20 // Zapamatování citátů 20 // Názvy obchodů v ulici 21 « // Zapamatování symbolů v tabulce 22 // Zapamatování matematických symbolů a interpunkčních // znamének 24 // Zapamatování symbolů v tabulce 26 // Zapamatování písmen v tabulce 27 // Zapamatování věcí ve skříni 28 // Zajímavé letopočty 29 // Zajímavosti ? datům 31 // Zapamatování názvů léků 32 // Číselná řada 32 // Stanice vídeňského metra 33 // Zapamatování dlouhých jmen 33 // Zapamatování abstraktních slov 34 // Dvojice slov v tabulce 35 // Abeceda 36 // Nákup - kategorizace 37 // Seznam věcí na hory 38 // Narozeniny příbuzných 38 // Zapamatování itineráře zájezdu 39 // 5 // Obsah // Procvičování slovní zásoby 40 // Zastaralá slova I 40 // Zastaralá slova II 41 // Nářečí 42 // Doplňte první část slova 43 // Doplňte druhou část slova 44 // Odeberte dvě písmena 46 // Odeberte písmeno 47 // Úsloví a rčení 49 // Odpovědi a otázky 52 // Anagramy 53 // Vytvořte jména 54 // Trojice slov I 55 // Trojice slov II 57 // Trojice slov - jídlo 59 // Sestavování slov ze slabik - hrady a zámky 60 // Tři písmena 61 // Vymýšlení slov dle zadání 61 // Složená slova 62 // Změna předpon 63 // První a poslední slabika s legendou I 64 // První a poslední slabika s legendou II 66 // Synonyma 67 // Rozdíly mezi slovy 70 // Obměňte podtržené písmeno 72 // Změňte písmeno 74 // Města a vesnice končící na... 75 // Antonyma 77 // Doplňte konec křestního jména 78 // Slovenština 79 // Doplňování méně známých pranostik 80 //
Skládání slova z písmen jiných slov 81 // Když se řekne... 82 // Přiřazovačka 84 // Opravte chyby ve slovních spojeních 85 // Doplňte vhodné slovo I 86 // Doplňte vhodné slovo II 88 // Akrostikum na jméno 89 // 6 // Odhadněte význam méně známého rčení 90 // Úsloví a rčení s podobným významem 91 // Procvičování koncentrace pozornosti 92 // Spojování čísel 92 // Čísla a písmena 93 // Cvičení selektivní pozornosti 94 // Najděte chyby 94 // Osmisměrka 95 // Kris-kros 96 // Spojovačka - slova a číslice I 97 // Spojovačka - slova a číslice II 98 // Věci v okolí 99 // Pomíchaná přísloví 100 // Slovní fotbal 100 // Přesmyčkový text 101 // Přesmyčková křížovka 102 // Procvičování logického myšlení 103 // Kdo kam? 103 // Detaily dovolené 104 // Binární puzzle 105 // Vědecká přísloví 106 // Nahrazování písmen znaky 108 // Procvičování kreativity 110 // Oxymórony 110 // Další využití předmětů 110 // Pojmenujte firmu 111 // Vytváření vět 111 // Vymýšlení příběhů 112 // Pojmenování koťat 112 // Přejmenujte filmy 113 // Navrhněte obal 113 // Vymyslete design 114 // Procvičování zrakově-prostorového vnímání a představivosti 115 // Popis origami 115 // Orientace na náměstí 117 // Cvičení na propojení pravé a levé hemisféry mozku i 18 // Slovní rébusy 118 // Nomen omen 119 // Rýmování 120 // Nové obsahy ke zkratkám 121 // Procvičování exekutivních funkcí 122 // Plán návštěvy 122 // Kvízy zaměřené na dlouhodobou paměť 123 // Doplňte název fotbalového klubu 123 // Dřívější a současné názvy měst 125 // Dřívější a současné zeměpisné názvy 126 // Kvíz o Praze - přiřazovačka 127 // Trojice - Praha 128 // Dvojice nebo trojice - zeměpisné názvy 129 // Kulinářský kvíz I 130 // Kulinářský kvíz II 132 //
Těstoviny a jejich tvary 134 // Zajímavosti v zeměpisných názvech I 135 // Zajímavosti v zeměpisných názvech II 136 // Pseudonymy a vlastní jména I 137 // Pseudonymy a vlastní jména II 138 // Cizí zkratky 139 // Staré zkratky 140 // Současné zkratky 141 // Zapomenutá povolání 142 // Osobnosti narozené v témže roce 144 // Myslivecká latina 145 // Kvíz s tajenkou 146 // Číselný kvíz 148 // O jakou píseň jde? 150 // Ukázky z povídek Š + G 151 // Řešení praktických cvičení 154 // Procvičování slovní zásoby 154 // Zastaralá slova I 154 // Zastaralá slova II 154 // Nářečí 154 // Doplňte první část slova I55 // Doplňte druhou část slova 156 // Odeberte dvě písmena I57 // Odeberte písmeno 158 // Úsloví a rčení 159 // Odpovědi a otázky 161 // Anagramy 162 // Vytvořte jména 162 // Trojice slov I 163 // Trojice slov II 164 // Trojice slov - jídlo 165 // Sestavování slov ze slabik - hrady a zámky 166 // Tři písmena 166 // Vymýšlení slov dle zadání 167Složená slova 168 // Změna předpon 168 // První a poslední písmeno s legendou I 168 // První a poslední slabika s legendou II 169 // Synonyma 169 // Rozdíly mezi slovy 171 // Obměňte podtržené písmeno 172 // Změňte písmeno 173 // Města a vesnice končící na... 174 // Antonyma I75 // Doplňte konec křestního jména 176 // Slovenština I77 // Doplňování méně známých pranostík 177 // Skládání slova z písmen jiných slov 178 // Když se řekne... 178 // Přiřazovačka I79 // Opravte chyby ve slovních spojeních 180 // Doplňte vhodné slovo I 180 // Doplňte vhodné slovo II 180 // Odhadněte význam méně známého rčení 181 // Úsloví a rčení s podobným významem 181 // Cvičení koncentrace pozornosti 182 // Najděte chyby 182 // Osmisměrka 182 // Kris-kros 183 // Spojovačka - slova a číslice I 184 //
Spojovačka - slova a číslice II 184 // Pomíchaná přísloví 184 // Slovní fotbal 184 // Přesmyčkový text 185 // Přesmyčková křížovka 186 // Procvičování logického myšlení 186 // Kdo kam? 186 // Detaily dovolené 182 // Binární puzzle 187 // Vědecká přísloví 188 // Nahrazování písmen znaky 190 // Procvičování kreativity 191 // Další využití předmětů 191 // Procvičování zrakově-prostorového vnímání a představivosti 191 // Popis origami 191 // Orientace na náměstí 192 // Cvičení na propojení pravé a levé hemisféry 192 // Slovní rébusy 192 // Kvízy zaměřené na dlouhodobou paměť 193 // Doplňte název fotbalového klubu 193 // Dřívější a současné názvy měst 194 // Dřívější a současné zeměpisné názvy 195 // Kvíz o Praze - přiřazovačka 195 // Trojice - Praha 195 // Dvojice nebo trojice - zeměpisné názvy 195 // Kulinářský kvíz I 196 // Kulinářský kvíz II 196 // Těstoviny a jejich tvary 196 // Zajímavosti v zeměpisných názvech I 196 // Zajímavosti v zeměpisných názvech II 197 // Pseudonymy a vlastní jména I 197 // Pseudonymy a vlastní jména II 197 // Cizí zkratky 197 // Staré zkratky 198 // Současné zkratky 199 // Zapomenutá povolání 200 // Osobnosti narozené v témže roce 200 // Myslivecká latina 201 // Kvíz s tajenkou 201 // Číselný kvíz 202 // O jakou píseň jde? 202 // Ukázky z povídek Š + G 202 // Literatura 204
(OCoLC)1250249388
cnb003305563

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC