Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Druhé, přepracované vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022
284 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3688-7 (vázáno)
ISBN 978-80-246-5456-0 (online ; pdf)
Obsahuje rejstřík
001932972
Předmluva 15 // Zkratky 16 // A OBECNÁ ČÁST // AI Úvod a historické poznámky (V. Přibán) 21 // A2 Vyšetřovací postupy v neurochirurgii 26 // A2.1 Klinické vyšetření (J. Mraček, L. Navrátil) 26 // A2.2 Zobrazovací metody (R. Tupý, L. Navrátil) 34 // A2.2.1 Prostý rentgenový snímek 34 // A2.2.2 CT vyšetření 35 // A2.2.3 Mozková angiografie 38 // A2.2.4 Magnetická rezonance 38 // A2.2.5 Ultrazvukové vyšetření 40 // A2.2.6 Pozitronová emisní tomografie 40 // A2.3 Funkční vyšetřovací metody v neurochirurgii (Z. Holečková) 41 // A 2.3.1 Elektromyografie 42 // A2.3.2 Exogénni evokované potenciály 43 // A2.3.3 Endogenní evokované potenciály 48 // A2.3.4 Elektroencefalografie 48 // A2.3.5 Ostatní funkční metodiky 48 // A2.4 Vyšetření mozkomíšního moku (J. Mráčková) 49 // A3 Léčebné metody v neurochirurgii (J. Mraček) 52 // A3.1 Indikace neurochirurgické operace a její načasování 52 // A3.2 Operační polohy 53 // A3.3 Operační přístupy a výkony 56 // A3.4 Mikrochirurgická technika 62 // A3.5 Endoskopická technika 65 // A3.6 Endovaskulární techniky 66 // A3.7 Stereotaktická neurochirurgie 67 // A3.8 Radiochirurgie 68 // A3.9 Vybavení neurochirurgického sálu 70 // A4 Perioperační péče v neurochirurgii (J. Mraček) 73 // A5 Anestezie v neurochirurgii (P. Lavička, V. Červený, V. Přibáň) 77 // A5.1 Příprava nemocného k neurochirurgické operaci 78 // A5.2 Úvod do celkové anestezie 78 // A5.3 Vlastní vedení anestezie 78 // A5.4 Mozkový metabolismus a anestezie 80 // A5.5 Monitorace anestezie 80 // A5.6 Speciální situace 81 // A6 Neurointenzivní péče a neuromonitorace (P. Lavička, J. Mraček) 83 // A6.1 Základní fyziologie a patofyziologie mozku 83 // A6.2 Základní patofyziologie poranění mozku 85 // A6.2.1 Primární poranění mozku 85 // A6.2.2 Biologická odpověď 85 //
A6.2.3 Sekundární poranění mozku 86 // A6.2.4 Léčebná strategie 87 // A6.2.5 Multimodální monitoring 88 // A7 Nitrolebeční tlak (J.Mraček, L. Navrátil) 90 // A7.1 Fyziologické a patologické hodnoty nitrolebečního tlaku 90 // A7.2 Klinický obraz nitrolebeční hypertenze 90 // A7.3 Patofyziologie nitrolebeční hypertenze 93 // A7.4 Mozkový krevní průtok a mozkový perfuzní tlak 96 // A7.5 Otok mozku 97 // A7.6 Měření nitrolebečního tlaku 98 // A8 Smrt mozku (Z. Holečková) 101 // A8.1 Klinické vyšetření 101 // A8.2 Potvrzující testy 102 // B SPECIÁLNÍ NEUROCHIRURGIE // B1 Vrozené vývojové vady CNS a krania, hydrocefalus (P. Vacek) 105 // B1.l Poznámky z ontogeneze CNS 105 // B1.2 Výskyt a rozdělení vrozených vad CNS a krania 105 // B1.3 Rozštěpové vady CNS 106 // B1.3.1 Spina bifida occulta 106 // B1.3.2 Meningokéla 106 // B1.3.3 Meningomyelokéla 107 // B1.3.4 Meningoencefalokéla 108 // B1.3.5 Syndrom fixované míchy 108 // B1.4 Chiariho malformace 109 // B1.5 Bazilární imprese a platybazie 110 // B1.6 Kraniosynostózy 110 // B1.7 Hydrocefalus 114 // B1.8 Cystické vady CNS 118 // B1.9 Normotenzní hydrocefalus 119 // B2 Kraniocerebrální poranění (J. Mraček, L. Navrátil) 120 // B2.1 Epidemiologie poranění mozku 120 // B2.2 Biomechanika poranění mozku 120 // B2.3 Patofyziologie poranění mozku 121 // B2.4 Nitrolebeění hypertenze 123 // B2.5 Kraniocerebrální poranění 124 // B2.5.1 Difúzni poranění mozku 124 // B2.5.2 Poranění skalpu 125 // B2.5.3 Fraktury kalvy 125 // B2.5.4 Fraktury báze lebeční 127 // B2.5.5 Epidurální hematom 134 // B2.5.6 Subdurální hematom 136 // B2.5.7 Traumatické subarachnoidální krvácení 142 // B2.5.8 Kontuze mozku 143 // B2.5.9 Penetrující poranění mozku 144 // B3 Cévní neurochirurgie (V Pribáň) 149 //
B3.1 Ischemické cévní mozkové příhody 149 // B3.1.1 Patofyziologie mozkové ischemie 149 // B3.1.2 Etiopatogeneze ischemie 152 // B3.1.3 Lokalizace a rozsah ischemie 152 // B3.1.4 Klinický obraz ischemie 152 // B3.1.5 Diagnostika 153 // B3.1.6 Chirurgická a intervenční léčba mozkové ischemie 155 // B3.2 Hemoragické cévní mozkové příhody 163 // B3.2.1 Hypertonické intracerebrální krvácení 163 // B3.2.2 Mozková aneuryzmata 165 // B3.2.3 Intrakraniální cévní malformace 171 // 12 // B4 Onkoneurochirurgie (J. Mraček) 181 // B4.1 Astrocytorny 184 // B4.1.1 Glioblastom 184 // B4.1.2 Anaplastický astrocytom 187 // B4.1.3 Difúzní astrocytom 188 // B4.1.4 Pilocytický astrocytom 189 // B4.1.5 Oligodendrogliom 190 // B4.2 Ependymom 191 // B4.3 Primární mozkový lymfom 192 // B4.4 Meningeom 193 // B4.5 Nádory selární krajiny 195 // B4.5.1 Adenom hypofýzy 195 // B4.5.2 Kraniofaryngeom 199 // B4.6 Vestibulární schwannom 200 // B4.7 Nádory pineální krajiny 202 // B4.8 Meduloblastom 203 // B4.9 Hemangioblastom 204 // B4.10 Epidermoid a dermoid 206 // B4.11 Intrakraniální metastázy 208 // B4.12 Familiární nádorové syndromy 210 // B4.13 Obecné indikace k operaci maligních mozkových nádorů 212 // B5 Infekční onemocnění v neurochirurgii (E Pňbáň) 213 // B5.1 Osteomyelitis lebky 213 // B5.2 Bakteriální meningitida 213 // B5.3 Mozkový absces 214 // B5.4 Subdurální empyém 217 // B5.5 Spondylodiscitis a spinální epidurální absces 219 // B6 Funkční neurochirurgie (?. Dostál, V. Přibáň) 221 // B6.1 Chirurgická léčba epilepsie 221 // B6.2 Chirurgická léčba bolesti 223 // B6.2.1 Anatomie a fyziologie vnímání bolesti 223 // B6.2.2 Ablační techniky 224 // B6.2.3 Neuromodulační techniky 224 // B6.2.4 Neuralgie trigeminu 225 // B6.2.5 Další vybrané kompresivní syndromy hlavových nervů 229 //
B6.3 Chirurgická léčba pohybových poruch 230 // B6.3.1 Chirugická léčba spasticity 230 // B6.3.2 Chirurgická léčba Parkinsonovy choroby 230 // B6.4 Chirurgická léčba psychiatrických poruch 231 // B7 Degenerativní onemocnění páteře (D. Bludovský) 232 // B7.1 Patofyziologie a morfologie 232 // B7.1.1 Změny paravertebrálního svalstva 232 // B7.1.2 Změny meziobratlových disků 232 // B7.1.3 Degenerativní změny spinálních kloubů, vazů a obratlů 234 // B7.1.4 Stenóza kanálu páteřního 235 // B7.1.5 Spondylolistéza 236 // B7.2 Klinický obraz 237 // B7.2.1 Bolest 237 // B7.2.2 Radikulárníléze 237 // B7.2.3 Myelopatie 238 // B7.3 Diagnostika 238 // B7.3.1 Anamnéza a klinické vyšetření 238 // B7.3.2 Grafická vyšetření 238 // B7.4 Terapie 241 // B7.4.1 Konzervativní léčba 241 // B7.4.2 Chirurgická léčba 241 // B7.5 Pooperační péče 242 // B7.6 Failed back surgery syndrom 242 // B8 Poranění páteře a míchy (V. Přibáň, S. Zídek) 244 // B8.1 Transverzální míšní léze 244 // B8.2 Nekompletní míšní léze 246 // B8.3 Syndrom kaudy 246 // B8.4 Grafická vyšetření 247 // B8.5 Terapie - obecné principy 248 // B8.6 Poranění páteře podle etáže 249 // B8.6.1 Poranění krční páteře 249 // B8.6.2 Torakolumbální zlomeniny 251 // B8.7 Osteoporotické zlomeniny 253 // B8.8 Péče o nemocné s poraněním páteře a míchy v ČR 253 // B9 Spinální nádory (V. Přibáň, D. Bludovský) 255 // B9.1 Nádory páteře 256 // B9.1.1 Primární nádory páteře 256 // B9.1.2 Sekundární nádory páteře 256 // B9.2 Intradurální extramedulární tumory 258 // B9.2.1 Meningeomy 258 // B9.2.2 Neurinomy 259 // B9.3 Intramedulární tumory 259 // B9.3.1 Ependymomy 260 // 14 // B9.3.2 As trocy torny 261 // B9.3.3 Nádory kónu míšního a kaudy 261 //
B10 Poranění a onemocnění periferních nervů (D. Štěpánek, L. Navrátil) 262 // B10.1 Anatomie 262 // B10.2 Patofyziologie poranění nervu 263 // B10.3 Operační technika 265 // B10.4 Indikace k chirurgické léčbě u poranění nervu 265 // B10.4.1 Otevřená poranění 265 // B10.4.2 Zavřená poranění 266 // B10.4.3 Poranění brachiálního plexu 266 // B10.5 Úžinové syndromy 267 // B10.5.1 Syndrom karpálního tunelu 267 // B10.5.2 Syndrom kubitálního tunelu 268 // B10.6 Nádory periferních nervů 269 // Příloha 271 // Rejstřík 280
(OCoLC)1372329294
cnb003486208

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC