Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Galén, [2022]
135 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-631-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001932973
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 9 // ÚVOD 13 // 1. BIOLOGICKÝ MATERIÁL PRO HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ 17 // 1.1. Odběr a základní typy biologického materiálu 19 // 1.1.1. Protisrážlivá činidla 20 // 1.1.2. Poměrné zastoupení protisrážlivého činidla 21 // 1.1.3. Další biologický materiál 22 // 1.2. Transport, příprava a skladování biologického materiálu 22 // 1.3. Separace plazmy 23 // 2. ANALYZÁTORY KREVNÍHO OBRAZU 25 // 2.1. Principy měření 26 // 2.1.1. Základní konstrukce měřící kyvety 27 // 2.1.2. Konstrukce průtokové kyvety 28 // 2.1.3. Elektroanalytický princip detekce 29 // 2.1.4. Optický princip detekce 29 // 2.1.5. Grafické zobrazení dat 30 // 2.2. Základní krevní obraz 34 // 2.2.1. Měření hemoglobinu 35 // 2.2.2. Měření erytrocytů a trombocytů 35 // 2.2.3. Měření leukocytů 37 // 2.3. Měření diferenciálního rozpočtu leukocytů a dalších parametrů 37 // 2.3.1. Metoda FFC (Fluorescence Flow Cytometry) 39 // 2.3.2. Metoda MAPSS Advanced (Multi-Angle Polarized Scatter Separation) 41 // 2.3.3. Metoda Perox (Peroxidase Reaction) 44 // 2.3.4. Metoda VCS (Volume, Conductivity, Scatter) 46 // 2.3.5. Další metody 49 // 2.4. Interference v měření 50 // 2.4.1. Buněčné interference 51 // 2.4.2. Plazmatické interference 51 // 2.5. Vyšetření transcelulárních tekutin 52 // 3. AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ KREVNÍCH NÁTĚRŮ A DALŠÍ TECHNIKA PRO MORFOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ 55 // 3.1. Nátěrové a barvící automaty 55 // 3.2. Metody barvení 56 // 3.3. Digitální mikroskopie 57 // 3.3.1. Segmentace obrazu 58 // 3.3.2. Kvantitativní deskripce obrazu 58 // 3.4. Vyšetření hemoglobinových variant 59 // 3.4.1. Elektroforetické metody 60 // 3.4.2. Chromatografické metody 61 // 3.5. Vyšetření sedimentace 63 // 3.6. Analyzátory tvaru krvinek 64 //
4. ANALYZÁTORY PRO VYŠETŘENÍ HEMOSTÁZY 67 // 4.1. Tromboelastografy 68 // 4.2. Agregometry a další přístroje k vyšetření trombocytů 70 // 4.2.1. Optické agregometry 71 // 4.2.2. Impedanční agregometry 72 // 4.2.3. Agregační křivky 73 // 4.2.4. Agregace trombocytů metodou RPFA 75 // 4.2.5. Funkční testy trombocytů analyzátorem PFA 76 // 4.3. Koagulační analyzátory 78 // 4.3.1. Principy koagulačního měření 78 // 4.3.2. Principy chromogenního měření 81 // 4.3.3. Principy imunochemického měření 83 // 5. VYŠETŘENI NA KOAGULOMETRECH // 5.1. Skupinové testy 86 // 5.1.1. Protrombinový čas a INR 86 // 5.1.2. Aktivovaný parciální tromboplastinový čas 87 // 5.1.3. Trombinový a reptilázový čas 88 // 5.2. Specifické testy 88 // 5.2.1. Fibrinogen 89 // 5.2.2. Měření faktorů koagulačně 89 // 5.2.3. Měření faktorů chromogenně 90 // 5.2.4. Přirozené inhibitory 92 // 5.2.5. Plasminogen a D-dimery 93 // 5.2.6. Další koagulační testy 94 // 6. ANALYTICKÉ VLASTNOSTI A KONTROLA KVALITY HEMATOLOGICKÝCH METOD 101 // 6.1. Analytická citlivost a specifičnost 101 // 6.2. Externí a interní kontrola kvality 102 // 6.2.1. Pravdivost a přesnost 102 // 6.2.2. Hodnocení kontroly kvality 103 // 6.3. Referenční materiály 104 // 6.3.1. Matrice referenčních materiálů 105 // 6.3.2. Typy referenčních materiálů 106 // 6.4. Referenční metody 109 // 6.4.1. Referenční metody pro morfologická vyšetření 110 // 6.4.2. Referenční metody pro vyšetření hemostázy 110 // PŘÍLOHY 113 // LITERATURA 125 // REJSTŘÍK 127
(OCoLC)1372328686
cnb003488283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC