Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
5., rozšířené a aktualizované vydání
Praha : Grada Publishing, 2023
360 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-3654-4 (vázáno)
ISBN 978-80-271-6876-7 (online ; pdf)
Expert
Obsahuje bibliografii a rejstřík
České a anglické resumé
001940893
O autorech ...9 // Předmluvy ...13 // Slovo úvodem ...17 // _ Reklama, propagace nebo komunikace ...19 // Jak je to s reldamou, propagací a komunikací ...20 // Co patří do marketingových komunikací ...20 // Reklama ...20 // Osobní prodej ...21 // Podpora prodeje ...21 // Práce s verejností ...22 // Přímý marketing ...23 // Sponzoring ...24 // Nová média ...25 // Jak komunikace probíhá ...35 // Odesílatel (komunikátor) ...36 // Zpráva (sdělení) ...37 // Médium (informační kanál) ...37 // Příjemce (komunikant, recipient, cílová skupina) ...38 // Komunikační šum ...39 // Role propagace jako komunikace ...41 // 2 Reklama a psychologie...43 // Co bylo na začátku ...44 // Kdy vznikly reklamní agentury ...47 // Kdy a jak se uplatňuje psychologie v reklamě ...48 // Začátek 20. století ...48 // Třicátá až padesátá léta ...49 // Šedesátá a sedmdesátá léta ...50 // A co dnes...? ...51 // Co se skrývá pod názvem "psychologie reklamy" ...53 // Co to vlastně je podprahová manipulace? ...58 // Jaké metody psychologie reklamy využívá ...62 // Dotazování ...63 // Pozorování ...66 // Experiment ... 67 // Analýza věcných skutečností ...81 // Nejčastěji používané psychologické metody a techniky ...82 // Přehled dalších psychologických technik ...89 // // Nezbytné psychologické pojmy...97 // Co je důležité vědět o vnímání ...98 // Základní zákonitosti ...98 // Smyslové vnímání a jeho složky ...99 // Pozornost a reklama ... 119 // Paměť a zapomínání ... 122 // Paměť... 122 // Zapomínání ... 124 // Asociace ... 125 // Význam učení pro spotřební chování ... 126 // Průběh učení ... 127 // Učení se ve spotřebě a uhoření spotřebních zvyklostí ...130 // Motivace jako klíčové téma psychologie reklamy ... 130 // Co je to motivace a jak působí ...130 //
Užitnost produktu a motivace ... 134 // Jak se utváří motivační struktura člověka ...135 // Potřeby jako zdroj motivace ...136 // Význam emocí pro motivaci ... 140 // Návyky jako hybná síla motivace ... 142 // Hodnoty, ideály a zájmové orientace ...142 // Zájmy jako další zdroj motivace ... 144 // Co ovlivňuje motivaci člověka ... 144 // Jak pomáhají psychologické teorie motivace v reklamě ...146 // Rozporuplnost reklamy ... 149 // Motivační výzkum ...151 // Praktické příklady rozpoznávání motivace v reklamě ... 151 // 4 // Tvorba účinné reklamy // 157 // Jak psychologie pomáhá při tvorbě účinné reklamy ... 158 // Psychologie a média ... 158 // Výzkumy médií ...158 // Další výzkumy médií ... 168 // Vliv médií na účinky reklamy ...173 // Frekvence prezentace ... 175 // Jak vytvořit dobrou reklamu z hlediska formy i obsahu ... 175 // Co je důležité pro dobrý inzerát ... 175 // Titulek ...176 // Je důležité umístění inzerátu? ...176 // A jak je to s velikostí inzerátu? ...177 // Jaké písmo je nejlepší? ...178 // Jak vytvářet obrazy v reklamě ...180 // Jaký obraz si nejlépe zapamatujeme? ...182 // Akustické obrazy ... 183 // Působení barev v reklamě ...186 // Využití motivu strachu v reklamě ... 190 // Erotika v reklamě ... 193 // Humor v reklamě ...195 // Sociokulturní faktory tvorby reklamy // 198 // Jak zjistíme účinnost reklamy ...203 // Kdy je reklama účinná ...204 // Bariéry při působení reklamy ...216 // Druhy výzkumů efektivity reklamy ...219 // Příklady aplikovaného výzkumu reklamy ...228 // Výzkum cílových skupin ...228 // Testování návrhů a ověřování účinnosti reklamy ...254 // Analýza image ...282 // Image obchodního podniku ...284 // Psychologická analýza značky ...290 // Komunikace značek prostřednictvím jejich vlastností 298 //
Účinnost reklamy na internetu a sociálních sítích ...313 // Kodex reklamy 2005 - Rada pro reklamu ...329 // Shrnutí ...343 // Summary ...344 // Literatura ...345 // Rejstřík ...351
cnb003510218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC