Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Brno] : Masarykova univerzita, 2009
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-7737-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-4850-8 (print)
Masarykova univerzita představuje z hlediska bádání nad dějinami vysokého školství a vyššího vzdělání ve 20. století velmi zajímavý případ. Její historický příběh je dlouhým řetězem snah o akceptaci práva na existenci, zápasem o kontinuitu vědeckého bádání a bojem s nepřízní nedemokratických režimů. Je ovšem na druhé straně svědectvím o nezlomné vůli univerzitních pracovníků překonat obtíže a náročná období, o ideálech a étosu, v nichž je zakotvena evropská univerzitní tradice. Kniha si klade dva stejně významné cíle: oslavit 90. výročí vzniku univerzity a otevřít diskusi o tradicích, podmínkách a perspektivách univerzitního vzdělávání v kontextu českých moderních dějin. Publikace proto hodlá oslovit široký okruh čtenářů spojených s Masarykovou univerzitou, Brnem a Moravou a připomenout jim u příležitosti jubilea slavné i stinné stránky dějin alma mater. Autorům však jde také o příspěvek do vědecké diskuse, probíhající dosud spíše mimo okruh domácí vědy, o otázce postavení univerzity ve společnosti, o proměnách vědy, vysokoškolského studia a celé univerzitní kultury ve velmi dramatických a totalitními ideologiemi silně poznamenaných českých a evropských dějinách 20. století..
001940969
Úvodní slovo / 15 // Úvodem / 24 // 1. Na cestě ke druhé české univerzitě /27 // 2. Proměny hospodaření a organizace /55 // 3. Ve víru politických událostí /131 // 4. Zápas o kontinuitu vědecké práce /165 // 5. Učitelé a studenti /191 // 6. Univerzita v síti vnějších vztahů /223 // Závěrem /241 // Poznámky /245 // Historické kalendárium /251 // Přehled rektorů Masarykovy univerzity /253 // Nositelé čestných doktorátů Masarykovy univerzity /257 // Jmenný rejstřík /262 // Souhrn v anglickém jazyce /265

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC