Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1956
385 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
Obsahuje bibliografii a rejstřík
001941056
OBSAH // Kapitola I. Pojem pedagogické psychologie // 1. Místo pedagogické psychologie ve stupnici věd ...5 // 2. Poměr pedagogické psychologie k psychologii ...7 // 3. Poměr pedagogické psychologie k pedagogice ...10 // 4. Poměr pedagogické psychologie k jiným vědám ...14 // 5. Definice pedagogické psychologie .. 17 // 6. Předmět pedagogické psychologie .. 19 // Kapitola II. Stručný nástin vývoje pedagogické psychologie // Kapitola III. Výzkumné methody pedagogické psychologie // 1. Pozorování ...68 // a) Methoda kasuální ...70 // b) Methoda klinická ...71 // c) Methoda genetická ...72 // d) Methoda srovnávací ...74 // 2. Explorativní methody ...75 // a) Beseda ...76 // b) Dotazník ...77 // c) Analysa neuvědoměného chování . 80 // 3. Experimentální methody ...82 // a) Pokus na pracovišti ...84 // b) Laboratorní experiment ...86 // c) Methodika pavlovovského laboratorního pokusu ...89 // 4. Psychologický rozbor produktů činnosti 91 // Kapitola IV. Reflexní mechanismy // 1. Základní telesné vlastnosti ...96 // 2. Činnost reaktivního aparátu ...98 // a) Tropismus ...99 // b) Jednoduchý nepodmíněný reflex . 99 // c) Pudové chování ...101 // d) Podmíněné chování ...113 // e) Mechanismus konkrétního myšlení . 119 // f) Abstraktní myšlení ...126 // Kapitola V. Základní vývojové faktory // 1. Dědičnost reaktivních schopností .. 137 // a) Materiální základ lidských vloh .. 139 // b) Zákony dědičnosti ...146 // 2. Prostředí a výchova ...157 //
Kapitola VI. Podmínky individuální zkušenosti // 1. Orientační reflex ...175 // 2. Výzkum pozornostní orientace .. 182 // 3. Mnemonická zákonitost ...192 // a) Fysiologické základy mnemonických // jevů ...193 // b) Definice a pokusné zkoumání mnemonických jevů ...198 // c) Zapomínání ...209 // d) Mnemotechnika ...216 // Kapitola VIL Psychologie učení // 1. Vyspívání a učení ...232 // 2. Pochod učení ...234 // 3. Křivka učení ...237 // 4. Zákony učení ...240 // a) Zákon motivace ...241 // b) Zákon opakování ...246 // c) Zákon důsledku ...250 // d) Fysiologické zákony učení ...251 // 5. Přenos učení 253 // a) Oboustranný přenos ...253 // b> Üzky přenos 254 // c) Všeobecný přenos 255 // d) Záporný přenos 257 // Kapitola VIII. Psychologie práce vzhledem k výchově // 1. Definice práce 262 // 2. Práce a hra 265 // 3. Theorie hry 266 // 4. Pracovní křivka ...270 // 5. Únava 272 // a) Theorie únavy 273 // b) Měření únavy 275 // 6. Hygiena pracovní a mentální . 280 // 7. Subjektivní poměr k práci ...286 // Kapitola IX. Změny v methodě výchovy vzhledem k věku // 1. Určení věkových období ...299 // 2. Životní period isace 3. Výchovné vedení v době postpubescence 308 // a v dospělosti 313 // Kapitola X. Kolektiv a osobnost v procesu výchovy // 1. Od agregátu k organisovanému kolektivù 325 // 2. Jedinec, osoba a osobitost ...331 // 3. Charakter a osobnost 337 // 4. Přístup k osobnosti ...354 // a) Působení kolektivu na jedince . 355 // b) Individuální působení na jedince 360 // Seznam použité literatury 367 // Ukazatel jmen 375 // Rejstřík 379
(OCoLC)85453319
cnb000722647

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC