Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2. přepracované a rozšířené vydání
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2023
414 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7592-147-5 (vázáno)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Určeno studentům, doktorandům a učitelům na školách s chemickým zaměřením
001941124
Předmluva k prvnímu vydání 9 // Předmluva k druhému vydání 13 // Důležité slovo na úvod 15 // 1 Struktura a vazby v organických sloučeninách 17 // 1.1 Typy vazeb v organických sloučeninách 17 // 1.2 Typy vzorců organických sloučenin 27 // 2 Redoxní hierarchie organických sloučenin a jejich typy 37 // 3 Systematické názvosloví organických sloučenin - názvosloví IUPAC 51 // 3.1 Základní pojmy 52 // 3.2 Názvoslovné operace a názvoslovné typy 59 // 3.2.1 Operace v názvosloví organických sloučenin 63 // 3.2.1.1 Substituční operace 63 // 3.2.1.2 Záměnná operace 63 // 3.2.1.3 Aditivní operace 64 // 3.2.1.4 Subtraktivní operace 66 // 3.2.1.5 Konjuktivní operace 67 // 3.2.1.6 Multiplikativní operace 67 // t 3.2.1.7 Kondenzační operace 68 // 3.2.2 Názvoslovné typy 68 // 3.2.2.1 Substituční názvosloví 69 // 3.2.2.2 Funkční skupinové názvosloví 73 // 3.2.2.3 Multiplikativní názvosloví 76 // 3.2.2.4 Skeletální záměnné názvosloví (??-názvosloví) 79 // 3.2.2.5 Funkční záměnné názvosloví 82 // 3.2.2.6 Konjuktivní názvosloví 85 // 4 Názvosloví základních typů organických sloučenin 89 // 4.1 Názvosloví uhlovodíků 89 // 4.1.1 Nasycené acyklické uhlovodíky 89 // 4.1.2 Nasycené cyklické uhlovodíky, cykloalkany 95 // 4.1.3 Nenasycené acyklické a cyklické uhlovodíky 101 // 4.1.4 Aromatické uhlovodíky, arény 110 // 4.1.5 Triviální a semitriviální názvy kondenzovaných // uhlovodíků; mancude sloučeniny 118 // 4.1.6 Uhlovodíkové zbytky odvozené od polycyklických // kondenzovaných mancude uhlovodíků 129 // 4.1.7 Hydrogenované polycyklické konjugované mancude sloučeniny 130 // 4.1.8 Uhlovodíkové můstky v polycyklických // kondenzovaných systémech 131 // 4.2 Názvosloví halogenalkanů (alkylhalogenidů) 134 // 4.3 Názvosloví hydroxyderivátů a etherů 135 //
4.3.1 Alkoholy a fenoly * 135 // 4.3.2 Substituenty odvozené od hydroxyderivátů 138 // 4.3.3 Ethery 140 // 4.4 Názvosloví hydroperoxidů (peroxolů) a peroxidů 143 // 4.5 Názvosloví aldehydů a ketonů 144 // 4.6 Názvosloví karboxylových kyselin a jejich derivátů 151 // 4.6.1 Substituční deriváty karboxylových kyselin 159 // 4.6.2 Funkční deriváty karboxylových kyselin 164 // 4.7 Další modifikace rozšířených zakončení karboxylových kyselin 178 // 4.8 Názvosloví derivátů kyseliny uhličité 183 // 4.9 Názvosloví organických sloučenin síry 188 // 4.10 Názvosloví organických sloučenin fosforu 193 // 4.11 Názvosloví organických sloučenin dusíku 199 // 4.12 Názvosloví organických sloučenin křemíku 209 // 4.13 Názvosloví organických sloučenin boru 212 // 4.14 Názvosloví oniových solí 219 // 4.15 Názvosloví radikálů a iontů 222 // 4.16 Názvosloví heterocyklických sloučenin 231 // 4.16.1 Skeletální (??)-záměnné názvy heteterocyklů 234 // 4.16.2 Systematické názvy heterocyklů - Hantzschův-Widmanův systém 237 // 4.16.3 Triviální a semitriviální názvy heterocyklů 240 // 4.16.3.1 Pětičlenné heterocykly s jedním a více heteroatomy 240 // 4.16.3.2 Šestičlenné heterocykly 241 // 4.16.4 Názvosloví kondenzovaných heterocyklických systémů 244 // 4.16.5 Číslování kondenzovaných heterocyklů 248 // 4.16.6 Heterocyklické zbytky (heteroaryly, hetaryly) 250 // 4.16.7 Hydrogenované heterocyklické sloučeniny 251 // 4.16.8 Svazky heterocyklických kruhů 252 // 4.16.9 Heterocyklické spirosloučeniny 253 // 4.16.10 Názvosloví heterocyklů s charakteristickými skupinami 253 // 4.16.11 Heterocyklické názvosloví anhydridů, imidů, laktonů, laktamů, sultonů a sultamů 256 // 4.17 Názvosloví organokovových sloučenin 259 //
5 Vyjadřování struktury molekul v prostoru 265 // 5.1 Historický úvod 265 // 5.2 Hybridizace a prostorová stavba molekul 267 // 5.3 Stereoizomery 272 // 5.3.1 Konformace a konformační izoméry 273 // 5.3.2 Konfigurační izoméry 282 // 5.4 Vyjadřování relativní konfigurace, izoméry cis|trans, El Z 283 // 5.5 Vyjadřování absolutní konfigurace, enantiomery 290 // 5.5.1 Sloučeniny s tripodální stereogenní jednotkou 290 // 5.5.2 Struktury s helikální stereogenní jednotkou 297 // 5.5.2.1 Axilálně chirální sloučeniny 298 // 5.5.2.2 Planárně chirální sloučeniny 301 // 5.6 Vyjadřování složení racemátu, relativní konfigurace, diastereomery, // pseudoasymetrická centra a mesoformy 303 // 5.6.1 Stereodeskriptory d, l, erythro-, threo-, ribo-, arabino-, xylo-, lyxo- 308 // 5.7 Specifická otáčivost 319 // 5.8 Topicita stereoselektivních reakcí 322 // 5.8.1 Prochiralita na sp3-hybridizovaném atomu uhlíku 323 // 5.8.2 Prochiralita na sp3-hybridizovaném atomu uhlíku 324 // 6 Názvosloví sacharidů 327 // 6.1 Formy vzorců 328 // 6.1.1 Fischerovy vzorce 328 // 6.1.2 Masamuneho vzorce 329 // 6.1.3 Cyklické formy vzorců 329 // 6.2 Odvození konfiguračních souvislostí sacharidů 330 // 6.2.1 Aldosy 330 // 6.2.2 Ketosy 335 // 6.3 Cyklické formy vzorců monosacharidů 336 // 6.4 Názvosloví derivátu odvozených od cukru 345 // 6.4.1 Cukerné alkoholy - alditoly 345 // 6.4.2 Deoxycukry 346 // 6.4.3 Aldonové kyseliny 348 // 6.4.4 Uronové kysseliny 349 // 6.4.5 Aldarové kyseliny 349 // 6.4.6 Oxoaldonové kyseliny 351 // 6.4.7 Funkční deriváty kyselin odvozených od monosacharidů 351 // 6.5 Glykosidy a glykosylderiváty 351 // 6.6 Názvy O-alkyl a O-acylderivátů 355 // 6.7 Disacharidy 356 // 7 Názvosloví steroidů 361 // 7.1 Skeletové modifikace steroidního skeletu 366 //
8 Názvosloví izotopově modifikovaných sloučenin 371 // 8.1 Izotopově značené sloučeniny 374 // 8.1.1 Specificky značené sloučeniny 375 // 8.1.2 Selektivně značené sloučeniny 376 // 8.1.3 Neselektivně značené sloučeniny 376 // 8.2 Izotopově deficitní sloučeniny 376 // 9 Názvosloví polymerů 377 // 9.1 Konstituce polymerního řetězce 377 // 9.2 Konfigurace v polymemím řetězci 387 // 10 Počítačová tvorba názvů 391 // Seznam použité a doporučené literatury 394 // Rejstřík 397
cnb003505062

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC