Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2012-
2 svazky (xxxiii, 1196; xxvii, 1195 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-543-5 (I. ; vázáno)
ISBN 978-80-7553-220-6 (II. ; vázáno)
Obsahuje bibliografii a rejstříky
I. Obecné aspekty stomatologie -- II. Zubní lékařství
001941162
DÍL I, OBECNÉ ASPEKTY STOMATOLOGIE (kráceno) :   1 Obor Stomatologie 1 // 1.1 Úvod do Stomatologie 2 // 1.2 Historie Stomatologie 4 // 1.3 Současný stav stomatologie v České republice 6 // 1.4 Současný stav stomatologie ve světě 8 // 1.5 Budoucnost stomatologie 10 // 2 Orofaciální systém 13 // 2.1 Obecné základy stavby a funkce lidského těla 14 // 2.2 Orofaciální systém jako celek 16 // 2.3 Věkové změny orofaciální oblasti 16 // 2.3.1 Období lidského života 17 // 2.3.2 Vývoj orofaciálního systému 22 // 2.3.3 Růst orofaciálního systému 39 // 2.3.4 Regenerace orofaciálního systému 59 // 2.3.5 Stárnutí orofaciálního systému 61 // 2.4 Histologie orofaciální oblasti 65 // 2.4.1 Obecná histologie 65 // 2.4.2 Histologie trávicího systému 83 // 2.4.3 Histologie dýchacího systému 91 // 2.4.4 Histologie krevního systému 93 // 2.4.5 Histologie cévního systému 94 // 2.4.6 Histologie nervového systému 98 // 2.4.7 Histologie smyslového systému 99 // 2.4.8 Histologie endokrinního systému 99 // 2.4.9 Histologie kůže a podkoží 100 // 2.5 Anatomie orofaciální oblasti 104 // 2.5.1 Úvod do studia’anatomie orofaciální oblasti 104 // 2.5.2 Anatomie kosterního systému orofaciálni oblasti 107 // 2.5.3 Plynulá a kloubní spojení orofaciální oblasti 144 // 2.5.4 Vazivový aparát orofaciální oblasti 149 // 2.5.5 Svaly orofaciální oblasti 154 // 2.5.6 Trávicí systém orofaciální oblasti 166 // 2.5.7 Dýchací systém orofaciální oblasti 235 // 2.5.8 Tepny orofaciální oblasti 263 // 2.5.9 Žíly orofaciální oblasti 277 // 2.5.10 Lymfatický systém orofaciální oblasti 283 // 2.5.11 Nervový systém orofaciální oblasti 290 // 2.5.12 Smyslová ústrojí orofaciální oblasti 314 // 2.5.13 Endokrinní systém orofaciální oblasti 336 // 2.5.14 Kůže a podkoží orofaciální oblasti 339 //
2.5.15 Krajiny a prostory orofaciální oblasti 342 // 2.5.16 Základní body, křivky, roviny a indexy na lebce 371 // 2.6 Fyziologie orofaciálního systému 379 // 2.6.1 Obecná fyziologie 379 // 2.6.2 Fyziologie buňky 385 // 2.6.3 Gnatologie 390 // 2.6.4 Fyziologie trávicího systému 409 // 2.6.5 Fyziologie dýchacího aparátu 418 // 2.6.6 Fyziologie krve 420 // 2.6.7 Fyziologie vaskulárního systému 424 // 2.6.8 Základy fyziologie metabolismu 426 // 2.6.9 Fyziologie vnitřního prostředí 426 // 2.6.10 Fyziologie endokrinního systému 433 // 2.6.11 Fyziologie nervového systému 436 // 2.6.12 Fyziologie smyslových ústrojí 442 // 2.6.13 Fyziologie kůže 449 // 2.7 Základy genetiky 451 // 2.7.1 Genetická informace 451 // 2.7.2 Mendelovy zákony 452 // 2.7.3 Typy dědičnosti 452 // 3 Onemocnění orofaciální oblasti 453 // 3.1 Patologie orofaciální oblasti 454 // 3.1.1 Obecná patologie 454 // 3.1.2 Speciální patologie vrozených vad orofaciální oblasti 483 // 3.1.3 Speciální patologie získaných vad orofaciální oblasti 497 // 3.1.4 Klasifikace ortodontických anomálií 580 // 3.1.5 Funkční poruchy stomatognátního systému 597 // 3.2 Základy obecné patofyziologie 601 // 3.2.1 Obecná patofyziologie buňky 601 // 3.2.2 Poruchy regulace 602 // 3.2.3 Stres 602 // 3.2.4 Etiologie nemoci 602 // 3.2.5 Projevy onemocnění 607 // 3.2.6 Šok 627 // 3.2.7 Reakce akutní fáze 628 // 3.2.8 Poruchy acidobazické rovnováhy 629 // 3.2.9 Patofyziologie volných kyslíkových radikálů 631 // 3.2.10 Poruchy metabolismu 631 // 3.2.11 Patofyziologie vnitřního prostředí 631 // 3.2.12 Reakce organismu na poškození 636 // 3.3 Základy imunologie 637 // 3.3.1 Fyziologické obranné bariéry 638 // 3.3.2 Přirozená imunita 638 // 3.3.3 Specifická imunita 639 // 3.3.4 Jednotlivé složky imunity 640 //
3.3.5 Klasifikace imunologických reakcí podle Coombse a Cella 646 // 3.3.6 Imunitní systém a infekce 647 // 3.3.7 Regulace funkce imunitního systému 648 // 3.3.8 Krevní skupiny 652 // 3.3.9 Imunitní tolerance 653 // 3.3.10 Očkování 653 // 3.3.11 Poruchy imunitního systému 654 // 3.4 Mikrobiologie 656 // 3.4.1 Obecná mikrobiologie 656 // 3.4.2 Bakteriologie 657 // 3.4.3 Virologie 668 // 3.4.4 Mykologie 672 // 3.4.5 Parazitológie 673 // 3.4.6 Poznámky k biologii prionů 674 // 4 Stomatologický pacient 675 // 4.1 Základní pojmy v péči o stomatologického pacienta 676 // 4.2 Komunikace s pacientem 677 // 4.3 Osobnost lékaře 681 // 4.4 Terapeutický postup 689 // 4.4.1 Anamnéza 689 // 4.4.2 Somatické vyšetření 694 // 4.4.3 Diferenciálně diagnostická rozvaha 729 // 4.4.4 Pracovní diagnóza 729 // 4.4.5 Pomocná vyšetření 729 // 4.4.6 Konečná diagnóza 782 // 4.4.7 Léčebný plán 783 // 4.4.8 Terapie 785 // 4.4.9 Recall 787 // 4.5 Základy první pomoci 788 // 4.5.1 Otevřená poranění 789 // 4.5.2 Zlomeniny a luxace 789 // 4.5.3 Tepelná poranění 790 // 4.5.4 Úraz elektrickým proudem 790 // 4.5.5 Poleptání chemikáliemi 790 // 4.5.6 Tonutí 790 // 4.5.7 Náhlé selhání dýchání 790 // 4.5.8 Náhlé selhání oběhu 790 // 4.5.9 ABC systém 790 // 4.5.10 Kardiopulmonální resuscitace 792 // 4.5.11 Přehled obsahu protišokové lékárny 796 // 4.6 Obecné základy chirurgie 796 // 4.6.1 Chirurgický výkon 796 // 4.6.2 Indikace a kontraindikace operačních výkonů 799 // 4.6.3 Obecné základy operační techniky 799 // 4.6.4 Hojení rány 808 // 4.6.5 Pooperační péče 814 // 4.6.6 Komplikace chirurgických operací 816 // 4.6.7 Získávání zkušeností 822 // 4.7 Anestezie a analgezie ve stomatologii 822 // 4.7.1 Premedikace 823 // 4.7.2 Analgezie 823 // 4.7.3 Lokální anestezie 824 //
4.7.4 Sedace při vědomí 838 // 4.7.5 Analgosedace 839 // 4.7.6 Celková anestezie 840 // 4.8 Farmakologie 842 // 4.8.1 Základy obecné farmakologie 842 // 4.8.2 Analgetika 844 // 4.8.3 Lokální anestetika 849 // 4.8.4 Přísady lokálních anestetik 854 // 4.8.5 Benzodiazepiny 856 // 4.8.6 Léky pro neuroleptanalgezii 857 // 4.8.7 Celková anestetika 857 // 4.8.8 Protikrvácivé léky 858 // 4.8.9 Hemostatika 863 // 4.8.10 Protiinfekční léčiva 864 // 4.8.11 Glukokortikoidy 886 // 4.8.12 Imunomodulancia 888 // 4.8.13 Protinádorová chemoterapeutika 888 // 4.8.14 Bisfosfosfonáty 890 // 4.8.15 Antihistaminika 890 // 4.8.16 Transfúzní a infuzní tekutiny 890 // 4.8.17 Předepisování léků 891 // 4.9 Základy toxikologie 899 // 4.9.1 Toxikologie organických látek 899 // 4.9.2 Toxikologie anorganických látek 900 // 4.9.3 Toxikologie návykových látek 901 // 4.9.4 Toxikologie živočišných jedů 908 // 4.9.5 Toxikologie tabákového kouře 908 // 4.9.6 Toxikologie ovzduší 908 // 4.10 Výživa a její poruchy 909 // 4.10.1 Vodní bilance 909 // 4.10.2 Energetická bilance potravy 910 // 4.10.3 Metabolismus sacharidů 910 // 4.10.4 Metabolismus proteinů 910 // 4.10.5 Metabolismus lipidů 910 // 4.10.6 Vitaminy 911 // 4.10.7 Vitageny 916 // 4.10.8 Stopové prvky 916 // 4.10.9 Vybrané kapitoly z výživy 917 // 4.11 Akutní stavy ve stomatologii 919 // 4.11.1 Poloha pacienta 919 // 4.11.2 Častější akutní stavy 920 // 4.11.3 Méně časté akutní stavy 926 // 4.12 Ošetřování rizikových pacientů 935 // 4.12.1 Snížená funkce imunity 936 // 4.12.2 Kardiovaskulární onemocnění 937 // 4.12.3 Respirační onemocnění 940 // 4.12.4 Endokrinní onemocnění 941 // 4.12.5 Onemocnění trávicí trubice 943 // 4.12.6 Jaterní onemocnění 944 // 4.12.7 Krevní onemocnění 944 // 4.12.8 Onemocnění ledvin 946 //
4.12.9 Onkologická onemocnění 947 // 4.12.10 Transplantace 949 // 4.12.11 Infekční onemocnění 951 // 4.12.12 Neurologická onemocnění 952 // 4.12.13 Onemocnění pohybového aparátu 954 // 4.12.14 Psychiatrická onemocnění 954 // 4.12.15 Alergie 957 // 4.12.16 Autoimunitní choroby 958 // 4.12.17 Onemocnění zrakového a sluchového aparátu 958 // 4.12.18 Fyziologické stavy 959 // 4.13 Právní aspekty stomatologie 961 // 5 Stomatologické pracoviště 967 // 5.1 Vybavení stomatologického pracoviště 968 // 5.1.1 Vybavení stomatologické ordinace 968 // 5.1.2 Vybavení stomatologické laboratoře 969 // 5.1.3 Normy 969 // 5.2 Stomatologické instrumentárium 970 // 5.2.1 Ruční stomatologické nástroje 970 // 5.2.2 Stomatologické přístroje 992 // 5.2.3 Rotační nástroje 1017 // 5.2.4 Stomatologický spotřební materiál 1022 // 5.3 Materiály ve stomatologii 1042 // 5.3.1 Obecné základy materiálové technologie 1042 // 5.3.2 Vazebné sytémy 1047 // 5.3.3 Cementy 1055 // 5.3.4 Výplňové materiály 1062 // 5.3.5 Materiály určené k aplikaci do kořenového kanálku 1089 // 5.3.6 Chemické prostředky 1095 // 5.3.7 Keramika 1101 // 5.3.8 Kovy 1108 // 5.3.9 Plastové materiály 1114 // 5.3.10 Modelovací hmoty 1117 // 5.3.11 Modelové materiály 1121 // 5.3.12 Otiskovací hmoty 1124 // 5.3.13 Zatmelovací hmoty 1129 // 5.3.14 Dublovací hmoty 1130 // 5.3.15 Izolační prostředky 1131 // 5.3.16 Latex 1132 // 5.4 Základy hygieny stomatologického pracoviště 1133 // 5.4.1 Antimikrobiální opatření 1135 // 5.4.2 Typy antimikrobibiálních opatření 1135 // 5.4.3 Skladování antimikrobiálních přípravků 1137 // 5.4.4 Kontrola hygienických opatření 1137 // 5.4.5 Ekologické aspekty používání antimikrobiálních přípravků 1137 // 5.4.6 Radiační hygiena 1137 // 5.5 Epidemiologie orofaciální oblasti 1146 //
5.5.1 Základní pojmy 1147 // 5.5.2 Studie určující riziko 1149 // 5.5.3 Prognóza 1149 // 5.5.4 Epidemiologie nádorů 1150 // 5.5.5 Epidemiologie zubního kazu 1150 // 5.5.6 Epidemiologie parodontopatií 1151 // 5.6 Základy vědecké práce ve stomatologii 1151 // 5.6.1 Profil vědce 1151 // 5.6.2 Experiment a klinická studie 1151 // 5.6.3 Etika a morálka vědecké práce 1151 // 5.6.4 Odborné publikace 1152 // 5.6.5 Literární odkaz 1154 // 5.6.6 Vědecké časopisy 1155 // 5.6.7 Vědecké databáze 1156 // 5.6.8 Vědecká konference 1156 // 5.6.9 Školicí akce 1157 // 5.6.10 Získávání hodností 1157 // 5.7 Stomatologická dokumentace 1159 // O autorovi 1162 // Výběr literárních odkazů 1163 // Rejstřík 1179
(OCoLC)972610646
cnb002866251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC