Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : CERM, akademické nakladatelství, 2010
105 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7204-657-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
001941227
1. ÚVOD // 2. PSYCHOGENNÍ PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY // 2.1 Diagnostická kritéria mentální anorexie // 2.2 Diagnostická kritéria mentální bulimie // 2.3 Výskyt // 3. DETERMINANTY PŘISPÍVAJÍCÍ KE VZNIKU PSYCHOGENNÍCH // PORUCH PŘÍJMU POTRAVY // 3.1 Individuálni rizikové determinanty // 3.1.1 Vývojové determinanty // 3.bl.l Psychogenní poruchy příjmu potravy u dětí // 3.1.1.2 Vývojové determinanty v období raného dětství // 3.1.1.3 Vývojové determinanty v období puberty a adolescence // 3.1.1.4 Kritické životní události // 3.1.1.5 Vliv vrstevníků a kamarádských skupin // 3.1.2 Osobnostní determinanty // 3.1.2.1 Temperament a emocionalita // 3.1.2.2 Sebekontrola // 3.1.2.3 Sebeúcta // 3.1.2.4 Sociální self // 3.1.3 Negativní body image // 3.2 Rodinné rizikové determinanty // 3.2.1 Rodinný systém s pacientkou s poruchou příjmu potravy // 3.2.2 Rodiče // 3.2.3 Pacientka s poruchou příjmu potravy v rodinném systému // 3.2.4 Zhodnocení rodinného modelu // 3.3 Sociokulturní determinanty // 3.3.1 Sociální teorie // 3.3.1.1 Biosociální model // 3.3.1.2 Teorie sociálního učení // 3.3.1.3 Sociálně kognitivní teorie učení // 3.3.1.4 Teorie self - diskrepance // 3.3.1.5 Teorie sociálního srovnávání // 3.3.2 Kultura // 3.3.2.1 Příklady kulturních postojů ke kráse v historii // 3.3.2.2 Kulturní teorie // 3.3.2.3 Kulturní specifika // 3.3.2.4 Poruchy příjmu potravy ve společnostech ovlivněných západní kulturou // 3.3.2.5 Etnika žijící v západní společnosti // 3.3.3 Socioekonomický status 38 // 3.3.4 Feministické teorie 39 // 3.3.5 Gender 41 // 3.3.5.1 Tvorba genderové identity 41 // 3.3.5.2 Výzkum 42 // 3.3.6 Muži 43 // 3.3.7 Atraktivita a její význam 45 // 3.3.8 Diety vs. hladovění 47 // 3.3.9 Od štíhlosti k obezitě 51 // 3.3.9.1 Transkulturální výzkum 51 //
3.3.9.2 Proměny ideálu ženské postavy ve 20. století 51 // 3.3.9.3 Proměny ženské role ve 20. století 53 // 3.3.9.4 Výzkum 54 // 3.3.9.5 Obezita 56 // 3.3.9.6 Feministický pohled 57 // 3.3.9.7 Středověký asketismus 58 // 3.3.10 Média 59 // 3.3.10.1 Výzkum 62 // 3.3.10.2 Vliv médií 63 // 3.3.10.3 Pokrytectví společnosti a skryté anorektičky 66 // 3.3.10.4 Sexualizace jídla 67 // 3.3.10.5 E-kontroverze: pro-anorektické weby 69 // 3.3.11 Zvláště riziková prostředí 72 // 3.3.12 Zhodnocení sociokulturního modelu 73 // 4. VÝCHODISKA PRO REGULACI VLIVU SPOLEČNOSTI // A KULTURY 76 // 4.1 Na úrovni rizikové populace 76 // 4.2 Na úrovni společnosti 78 // 5. ZDROJE 81 // 5.1 Použitá literatura 81 // 5.2 Internetové odkazy, funkční k datu: 6. 1. 2009 90 // Citáty v původním znění 92 // Přílohy 97 // Příloha č. 1 97 // Příloha č. 2 99 // Příloha č. 3 100 // Příloha č. 4 102 // O autorovi 105
cnb002095406

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC