Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Praha : Zvon, české katolické nakladatelství, 1990
119 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 19 cm

objednat
001941330
Slovo úvodem // I. Dobové proudy // 1. Sarkandrova doba v pohledu církevněpolitickém // 2. Národní a politický aspekt doby // 3. Cyrilometodějský charakter Moravy // 4. Cyrilometodějská idea ve službách Tridentina // 5. Antonio Possevino a moravská cyrilometodějská // tradice // 6. Sarkandrův Pfíbor dostal kapii sv. Cyrila a Metoděje // 7. Diecézni agenda a životopisy sv. Cyrila a Metoděje // 8. Prusinovského a Pavlovského péče o Velehrad // 9. Za příkladem svátých arcipastýřů // 10. Diecézni synoda Pavlovského pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje // 11. Sarkandrův biskup // 12. Důraz na moravskou církevní tradici // 13. První cyrilometodějský básník // II. Sarkandrův život a smrt ...35 // 1. Místo pro hrdinu ...35 // 2. Jak život sel a byl určován ...38 // 3. Sarkandrova studia a kněžství ...40 // 4. V duchovní správě ...43 // 5. Sarkandrova zatčení ...47 // 6. Sarkandrův výslech útrpným právem ...49 // III. Oslava mučedníka ...55 // 1. Posmrtná úcta ...55 // 2. Sarkandrovská ikonografie ...59 // 3. Pfíborsko a Slezsko svému rodákovi ...63 // 4. Ostatní Morava ...65 // 5. Ideové pojetí obrazů a soch ...68 // 6. Co pfispělo k rané úctě Jana Sarkandra ...71 // IV. V světle pravdy ...75 // 1. Obstojí Sarkandrova mučednictví v moderní kritice? 75 // 2. Námitky Františka Hrubého ...78 // 3. Sarkandrova ženitba a otázky kolem jeho povahy ...83 // 4. Proces politický nebo náboženský? ...86 // 5. Sarkander nebo Bítovský? ...90 // 6. Proč ta nechut k českým barokním světcům ...91 // 7. Kofeny národního obrození v úctě barokních // světců...94 // 8. Měla i sarkandrovská úcta národněobrozující vliv? ...98 // Poznámky k I. kapitole ...103 // Poznámky k II. kapitole ...107 // Poznámky k III. kapitole ...109 // Poznámky k IV. kapitole ...113
(OCoLC)39426305
cnb000056725

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC