Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Poezie
Vydání druhé, v této úpravě první
V Praze : Vyšehrad, 2023
216 stran : barevné ilustrace ; 16 cm

objednat
ISBN 978-80-7601-748-1 (vázáno)
Verše ; svazek (63)
První oddíl. Je to tak snadné najít cestu k nám -- První intermezzo. Z ranných básní (1943-1949) -- Druhý oddíl. Dnes na návštěvu přišla ke mně růže -- Druhé intermezzo. Ze čtyřverší -- Třetí oddíl. Když slavík zpívá, nemá kdy se bát -- Třetí intermezzo. Z básní pro děti -- Čtvrtý oddíl. Osud je mince, která dlouho padá -- Čtvrté intermezzo. Z překladů -- Pátý oddíl. A bude smrt na zlatém hrachu klečet
Reprezentativní výbor z tvorby Jana Skácela, jednoho z nejvýraznějších a nejoblíbenějších českých básníků dvacátého století. Nové grafické zpracování obsáhlé antologie, kterou ze Skácelova dnes již klasického díla sestavil literární kritik a historik Jiří Opelík. Tento výbor umožňuje představit Skácela jako básníka silné vnitřní kontinuity, jehož poezie se sice neustále proměňuje, ale přesto zůstává pro čtenáře nezaměnitelná. Základem této niterné kontinuity je konkrétní a zároveň přirozený čas a prostor jeho básní, který se stává základem pro vrstvení dalších obrazů a významů. Knihu doprovázejí ilustrace Pavla Sukdoláka. Nakladatelská anotace. Kráceno..
001941739
První oddíl: Je to tak snadné najít cestu k nám // 9 Pouta // 10 Cesta k nám // 11 Trám // 13 Strach // 14 Chlapec na voze plném jetele // 15 Kohouti // 16 Znorovy v noci // 18 Domy v Pavlově // 20 Dávno // 21 Jižní Morava // 22 Rosa coeli // 23 Nokturno // 24 Roviny // 25 Poledne // 26 Vesnická pieta // 28 Krajina s kyvadly // 29 Líto // 30 Smuténka // 31 Jiná smuténka // 32 Třetí smuténka // 33 Podzim za městem // 34 Podzim ve městě // 35 Perleť // 36 Kresba // 37 Domovské právo // 38 Ulice // 39 Jitro // 40 Předměstské kino // 41 Zahradnictví tety Marie // 42 Návrat // První intermezzo: Z raných básní (1943-1949) // 45 Večer na lágru // 46 Konec poplachu // 47 Francouzce, s kterou jsem se bavil o počasí na nádraží // v Salzburgu // 48 Vojáci městem šli // 50 Romance o smrti // 51 Chci život milovat // 52 Petrovi // 54 Jarní motiv // 55 Pětiletka // Druhý oddíl: Dnes na návštěvu prišla ke mně rúže // 61 Kolik príležitostí má rúže // 63 Na slunci // 64 Vábení // 65 Rozchod // 66 Sonet místo rúže // 67 Dobré věci // 68 Kvetoucí alej // 69 Zlatá brána // 70 Sonet jako talisman // 71 Sonet s krajinou místo náhrdelníku // 72 Kotlářská 35a // 73 Prevozné pro Charona // 74 Té noci // 75 Čas // 76 Jabloňový vlak // 77 Rozestýlání // Druhé intermezzo: Ze čtyřverší // 81 Ze sbírek Naděje s bukovými křídly a Kdo pije potmě víno // 88 Čtyřverší (Hodina první...) // 88 Čtyřverší (Za ohybem trati...) // 88 Čtyřverší (Padá sníh...) // 89 Vteřina v lednu // 90 p. f. 1982-1989 // Třetí oddíl: Když slavík zpívá nemá kdy se bát // 95 Poezie // 96 Elegie na smrt Otakara Horkého který psal básně // a hrál na klarinet v cimbálové muzice // 97 Přísloví // 98 Tichá suma básnického umění // 101 Sonet o starých brněnských básnících //
102 Pláč pro Hekubu // 104 Těžká suma sochařského umění // 105 Na malířovu smrt // 106 Skrytá suma grafického umění // 107 Něžná suma grafického umění // 108 Tiché zabíjení aneb Stvoření básně // 109 Portréty dávno vyhynulých ptáků // 110 Nebáseň // 111 Stud jako padlý sníh // 112 Krajina s černým koněm a řekou zapomnění // Třetí intermezzo: Z básní pro děti // 115 Jak se staví plot // 116 Zámek // 117 Sladký sen // 118 Pod jabloní // 119 Moudrý pták // 120 Tohle draci nedovedou // 121 Jaké má ryba i // 122 Nezapomeň // 123 Uspávanka s bývalými anděly a modrým ptáčkem // 126 Uspávanka se sněhem a krásnou paní // Čtvrtý oddíl: Osud je mince která dlouho padá // 129 Dům // 131 Sonet o červencové noci na Vysočině // 132 Noční udice // 133 Hlas // 134 Co je k ponechání // 135 Prosby // 136 Píseň o olivě // 137 Bolest // 138 Nesnadné léto // 139 Píseň o nejbližší vině // 140 Marsyas // 141 A víno těm kteříž jsou tesklivého ducha // 149 Báseň // 143 Verše věnované památce I. E. Babela // 145 Sonet o plivání z mostu do vody napsal Pseudolus otrok // 146 Tratidla // 147 Vzpomínky mrtvého harlekýna // 148 Zakázaný člověk // 149 Odměna // 150 Prosba // 151 Potom // 152 Horacio aneb Přátelství // 153 Kdo se vejde na housle // 154 Za zavřenýma očima // 155 Poděkování // Čtvrté intermezzo: Z překladů // 159 Kaple (Ludwig Uhland) // 160 Na mořském dně (Friedrich Fúckert) // 161 Podzimní den (Rainer Maria Rilke) // 162 Podobizna ptáka který není (Claude Aveline) // 163 Fuga smrti (Paul Celan) // 165 Můj život (Edvard Kocbek) // 167 Písně ze Slepá (Kito Lorenc) // Pátý // Novoroční jízda na rybě (Reiner Kunze) // Vyhláška v krajině mrtvých (Husein Tahmiščič) // oddíl: A bude smrt na zlatém hrachu klečet // Celá v bílém //
Listopad // Příliš čistý sníh // Smutky // Most // Den vhodný k umírání // Snímání posmrtné masky // Pohřeb na samém konci léta // Pohřeb v Hanoji // Braní // Hřbitov vinařů // Most // Mrtví // Bez ptaní // Protější země // Proč je na světě smrt // Uspávanka // Ohledání těla // Básníkův úmrtní list // Posléze potvrzení o jeho duši // Ticho // Doslov // Ediční poznámka
(OCoLC)1375350508
cnb003499773

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC