Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 2022
241 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-5156-9 (brožováno)
ISBN 978-80-246-5228-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Kniha zahrnuje příspěvky z oborových didaktik českého jazyka a literatury, cizích jazyků, historie a z oblasti pedagogicko-psychologické přípravy učitelů. Nabízí aktuální pohledy na domácí i zahraniční přístupy k profesnímu terciárnímu vzdělávání budoucích pedagogů, systemizaci nejnovějších poznatků vybraných oborových didaktik, aktuální pohledy na problematiku didaktické transformace oborových poznatků a jejich následnou implementaci do vysokoškolských vzdělávacích programů. Dále představuje nedávné výzkumy zabývající se oborově didaktickými otázkami, problematikou fakultních učitelů a pedagogických praxí. Nakladatelská anotace. Kráceno..
001941954
Martin Strouhal: Předmluva // Osobnostně sociální a hodnotové aspekty pedagogické přípravy budoucích učitelů 13 // Hana Kasíková, Josef Valenta (Katedra pedagogiky): Kurikulum pregraduálního učitelského studia: od obecnějších východisek k sociálně-vztahové dimenzi 15 // Magdalena Kučerová (Ústav románských studií), Michaela Stoilova (Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney): Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney jako zdroj inspirace pro vysokoškolskou přípravu učitelů 35 // Míla Janišová (Ústav románských studií): Interkulturalita jako prostředek výchovy k jinakosti 57 // Současné trendy v oborových didaktikách 71 // Kamil Činátl, Marek Fapšo (Ústav českých dějin): Didaktika dějepisu na FF UK - současné výzvy vzdělávání učitelů 73 // Tomáš Gráf (Ústav anglického jazyka a didaktiky): Možnosti a výzvy pregraduální přípravy učitelů angličtiny na FF UK 92 // Silvie Převrátilová, Kateřina Šormová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace): Čeština jako první, druhý, nebo cizí jazyk? 109 // Andrea Králíková (Ústav české literatury a komparatistiky), Kateřina Šormová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace): Aspekty přípravy budoucích učitelů českého jazyka a literatury 126 // Petra Šebešová (Ústav filosofie a religionistiky): Hodnocení ve výuce filosofie jako výzva 137 // Bořivoj Marek (Ústav řeckých a latinských studií): Římská literatura v literární výchově 156 // Javier González Lozano, Petr Čermák (Ústav románských studií): Gramatika, technologie a výuka jazyků 168 // Ekaterina Rycheva (Ústav východoevropských studií): Využití digitálních technologií ve výuce ruštiny jako cizího jazyka 181 // Stav přípravy budoucích učitelů v ČR, reflexe stávající pozice 191 //
Eva Valášková Vincejová (Katedra pedagogiky): Fakultní učitel jako nezastupitelný činitel pedagogické praxe 193 // Věra Hejhalová (Ústav germánských studií): Současný stav, možnosti a meze vzdělávání učitelů němčiny v České republice 210 // Javier González Lozano, Petr Čermák (Ústav románských studií): Výuka španělského jazyka v České republice 227
(OCoLC)1372329565
cnb003477804

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC