Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2004
1 online zdroj (234 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6582-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-0739-6 (print)
Pro všechny z vás, v jejichž životě hraje zbraň významnější úlohu, přinášíme jedinečnou publikaci, která vám pomůže dosáhnout takové úrovně znalostí a dovedností, aby zbraň co nejlépe posloužila účelu, pro který jste si ji pořídili. U někoho může jít o rekreační střelbu, u jiného je hlavním motivem soutěžní činnost, další pak spatřují v krátké palné zbrani nejvhodnější prostředek pro svoji ochranu. Autoři, zkušení střelci a střelečtí instruktoři, se zabývají použitím střelné zbraně v reálném střetnutí. V úvodu seznámí čtenáře se základním střeleckým vybavením a dále text rozdělili do tří fází střelecké přípravy. Fáze I zahrnuje základní průpravu v zacházení se zbraní, ve fázi II jsou detailně probírány komplexní techniky dynamické střelby a těžištěm knihy je fáze III, zaměřená na střelecko-taktické dovednosti včetně praktických cvičení, psychickou přípravu a další aspekty řešení sebeobranných situací. Kniha je doplněna více než stovkou fotografií a osmistránkovou barevnou přílohou..
001942576
Předmluva v // Úvod 11 // 1 Výběr zbraně 13 // 2 Vybavení pro výcvik 17 // 3 Fáze I / Základní střelecké dovednosti 29 // 3.1 Bezpečnost 29 // 3.1.1 Hlavní bezpečnostní zásady 30 // 3.1.2 Chování na střelnici 30 // 3.1.3 Bezpečné skladování zbraně 31 // 3.1.4 Nežádoucí výstřel 32 // 3.2 Zbraň - ovládací prvky, rozebírání, skládání, údržba 33 // 3.2.1 Hlavní části zbraně 33 // 3.2.2 Demontážníprvky 33 // 3.2.3 Ovládací prvky zbraně 33 // 3.2.4 Čištění zbraně 35 // 3.3 Příprava zbraně - základní manipulace 36 // 3.3.1 Kontrola munice a plnění zásobníku 36 // 3.3.2 Zasunutí zásobníku do zbraně 37 // 3.3.3 Natažení závěru - nabití 37 // 3.3.4 Sklopení kohoutu 39 // 3.3.5 Ukládání zbraně do pouzdra 40 // 3.3.6 Vybití a kontrola zbraně 41 // 3.4 Úchop zbraně 43 // 3.4.1 Obouruční úchop 43 // 3.4.2 Jednoruční úchop 44 // 3.5 Základní postoj 46 // 3.5.1 Postoj při obouruční střelbě 46 // 3.5.2 Postoj při jednoruční střelbě 47 // 3.6 Základy mířené střelby 48 // 3.6.1 Řídící oko 49 // 3.6.2 Obraz rnířidel 49 // 3.6.3 Míření na terč 50 // 3.6.4 Spouštění 51 // 3.6.5 Odhled 52 // 4 Fáze II / Dynamická střelba 53 // 4.1 Pohotovostní poloha 53 // 4.2 Zamíření v dynamické střelbě 54 // 4.2.1 Střelba ukázáním 55 // 4.2.2 Střelba s letmou kontrolou mířidel 56 // 4.2.3 Závěry pro praxi 57 // 4.3 „Zapíchnutí“ 58 // 4.4 Tasení 60 // 4.4.1 Tasení z bočního opaskového pouzdra 61 // 4.4.2 Tasení ze skrytého nošení pod oděvem 63 // 4.4.3 Tasení z ledvinky 66 // 4.4.4 Tasení s natažením 68 // 4.5 Závady a jejich odstraňování 71 // 4.5.1 Příčiny závad 71 // 4.5.2 Odstraňování závad 73 // 4.6 Opakovaný výstřel 76 // 4.6.1 Úskalí opakovaného výstřelu 76 // 4.6.2 Režimy opakovaného výstřelu 77 //
4.7 Přenášení střelby 78 // 4.7.1 Přenášení na cíle na střední vzdálenosti (cca 3-15 m) 79 // 4.7.2 Přenášení na blízké cíle (cca do 3 m) 80 // 4.7.3 Přenášení na cíle na delší vzdálenosti (více než 15 m) 80 // 4.7.4 Přenášení na cíle ve velkém úhlu 80 // 4.7.5 Přenášení na cíle různě vzdálené 82 // 4.7.6 Cíle různé velikosti 82 // 4.8 Stranové změny postoje 82 // 4.8.1 Reakce do slabé strany 82 // 4.8.2 Reakce do silné strany 84 // 4.8.3 Otočka 85 // 4.9 Střelba v různých pozicích 86 // 4.9.1 Kleky 86 // 4.9.2 Střelba vleže 90 // 4.10 Přebíjení 95 // 4.10.1 Rychlé (nucené) přebití 95 // 4.10.2 Taktické přebití 99 // 4.10.3 Přebíjení v atypických polohách 102 // 4.11 Střelba z krytu 1(13 // 4.11.1 Základní rozdělení krytů 104 // 4.11.2 Nácvik zaujmutí a využití krytu 107 // 4.12 Střelba na překrytý cíl 108 // 4.13 Pohyb se zbraní a střelba za pohybu 110 // 4.13.1 Přesun se zbraní 110 // 4.13.2 Střelba ze zastávek 111 // 4.13.3 Střelba za pohybu 115 // 4.14 Střelba na pohybující se cíl 117 // 4.15 Střelba za ztížených podmínek 49 // 4.15.1 Rozhodovací schopnost 120 // 4.15.2 Časový stres 121 // 4.15.3 Tělesná zátěž 121 // 4.15.4 Rušivé akustické vlivy 122 // 4.15.5 Cvičení po bolesti 123 // 4.16 Systém přípravy ve fázi I—II 123 // 4.16.1 Obecné principy tréninku 123 // 4.16.2 „Sušení“ a nácvik manipulace 128 // 4.16.3 Příklad tréninkové jednotky 131 // 4.17 Závěrečný test fáze II 133 // 4.18 Vymezení nejnutnějších dovedností potřebných pro fázi III 135 // 5 Fáze III / Přechod к realitě 137 // 5.1 Sport versus sebeobrana 137 // 5.2 Některá specifika pro střeleckou přípravu ve fázi III 138 // 5.2.1 Vybavení 128 // 5.2.2 Doplňkové aktivity 139 // 5.2.3 Hlavní zásady výcviku 139 //
5.3 Oprávnění - odhodlání - rozhodnutí 140 // 5.4 Nošení zbraně 141 // 5.5 Taktika 142 // 5.5.1 Prevence a předcházení vzniku rizikových situací 143 // 5.5.2 Vytvoření co nejvýhodnějších podmínek na počátku střetnutí 152 // 5.5.3 Optimální reagování na změny vývoje 159 // 5.5.4 Zajištění nutných úkonů po skončení situace 165 // 5.6 Zvláštní varianty situací 167 // 5.6.1 Střetnutí na velmi blízkou vzdálenost a techniky v kontaktu 167 // 5.6.2 Napadení v automobilu 171 // 5.6.3 Prohledávání v zástavbě 174 // 5.6.4 Střetnutí za zhoršených světelných podmínek 183 // 5.6.5 Střelba po zranění 195 // 5.6.6 Boj s více protivníky 200 // 5.6.7 Použití zbraně proti zvířeti 201 // 6 Psychické aspekty situace po násilném střetnutí 203 // 7 Integrace fází I, II, III 205 // 7.1 Modelové situace 205 // 7.2 Soupeřská cvičení 206 // 7.3 Projekční systémy 209 // 7.4 Schéma komplexní přípravy 210 // Slovo závěrem 211 // Použité zdroje 213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC