Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2021
1 online zdroj (168 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4802-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4795-1 (print)
Publikace je určena pro trenéry vodních sportů, především vodního slalomu, rychlostní kanoistiky a sjezdu, přínosná je zejména v rámci pregraduálních oborů při vysokoškolském studiu trenérské specializace kanoistiky. V teoretické části integruje dostupné poznatky o všech faktorech struktury sportovního výkonu ve vodním slalomu, resp. kanoistice obecně. V části výzkumné se zabývá vlivem kondičních a somatických předpokladů na výkonnost ve slalomu, dále rozdíly mezi výkonnostními skupinami a možnostmi predikce výkonnosti na základě znalosti konkrétních hodnot ukazatelů tělesné kondice a stavby. Následně stanovuje úroveň kondičních a somatických předpokladů, která determinuje vrcholovou výkonnost vodních slalomářů, a vytváří model sportovce této velmi specializované sportovní disciplíny..
001943874
PŘEDMLUVA 9 // ÚVOD 10 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA 14 // 1. Pojetí struktury sportovního výkonu 15 // 2. Zkoumání struktury sportovního výkonu 17 // 2.1 Diagnostika sportovního výkonu 17 // 2.1.1 Testování 18 // 2.1.2 Kritéria kvality testování 19 // 2.1.3 Diagnostické úkoly a normy 20 // 2.2 Prioritizace 21 // 3. Faktory sportovního výkonu 22 // 3.1 Somatické faktory 22 // 3.1.1 Hlavní somatické předpoklady 23 // 3.1.2 Vztahy somatických faktorů s výkonností v kanoistice 27 // 3.1.3 Porovnání singlkanoistů a kajakářů 28 // 3.1.4 Vliv jednostranného zatížení na stavbu těla kanoistů 29 // 3.2 Kondiční faktory 30 // 3.2.1 Silové schopnosti 33 // 3.2.1.1 Klasifikace silových schopností 34 // 3.2.1.2 Determinanty silových schopností 37 // 3.2.1.3 Korelace silových schopností s výkony v kanoistice 39 // 3.2.2 Rychlostní schopnosti 41 // 3.2.2.1 Klasifikace rychlostních schopností 42 // 3.2.2.2 Determinanty rychlostních schopností 44 // 3.2.2.3 Korelace rychlostních schopností s výkony v kanoistice 44 // 3.2.3 Vytrvalostní schopnosti 47 // 3.2.3.1 Klasifikace vytrvalostních schopností 47 // 3.2.3.2 Determinanty vytrvalostních schopností 49 // 3.2.3.3 Korelace vytrvalostních schopností // s výkony v kanostice 55 // 3.3 Faktory techniky a taktiky 57 // 3.4 Psychické faktory 60 // 3.4.1 Prožívání, stav "flow" " motivace 60 // 3.4.2 Temperament 61 // 3.4.3 Aktivační a aspirační úroveň 62 // 3.4.4 Úzkost, sebevědomí a imaginace 62 // VÝZKUMNÁ ČÁST 64 // 1. Cíle a výzkumné otázky 66 // 2. Metodika 67 // 2.1 Výzkumný soubor 67 // 2.2 Sběr dat 68 // 2.2.1 Výsledky v nominačních závodech 68 // 2.2.2 Předzávodní testování probandů 69 // 2.2.2.1 Testování maximálních silových schopností 70 // 2.2.2.2 Antropometrické vyšetření 72 //
2.2.2.3 Analýza tělesného složení: bioimpedance 73 // 2.2.2.4 Ruční dynamometrie 73 // 2.2.2.5 Wingate test trupu a horních končetin 74 // 2.2.2.6 Spiroergometrie: stupňovanýzátěžovýtest // při běhu na páse 75 // 2.2.2.7 Sprinty na klidné vodě 77 // 2.2.2.8 Spiroergometrie: stupňovaný test při jízdě na kanoi 79 // 2.3 Analýza dat 81 // 2.3.1 Popisná statistika 81 // 2.3.2 Explorativní statistika 81 // 2.3.2.1 Stanovení statistické významnosti 81 // 2.3.2.2 Stanovení věcné významnosti 82 // 2.3.2.3 Korelační analýza 82 // 2.3.2.4 Regresní analýza 83 // 2.3.3 Posouzení normality dat 83 // 3. Výsledky a diskuse 85 // 3.1 Sprinty na klidné vodě na vzdálenost 20 m 85 // 3.2 Sprinty na klidné vodě na vzdálenost 40 m 86 // 3.2.1 Rozdíly mezi RDS a RDJ u krátkých sprintů (20 m, 40 m) 88 // 3.2.2 Vítězové nominace 88 // 3.3 Sprinty na klidné vodě na vzdálenost 80 m a 200 m 90 // 3.3.1 Rozdíly mezi RDJ a RDS u sprintů na 80 m a 200 m 92 // 3.3.2 Vítězové nominace 94 // 3.3.3 Predikce nominačního pořadí na základě testování na vodě 94 // 3.4 Výsledky testování silových schopností 96 // 3.4.1 Rozdíly mezi RDS a RDJ 102 // 3.4.2 Vítězové nominace 104 // 3.5 Anaerobní výkon a silové předpoklady: Wingate test 105 // 3.5.1 Rozdíly mezi RDS a RDJ 108 // 3.5.2 Vítězové nominace 110 // 3.6 Antropometrické parametry 112 // 3.6.1 Rozdíly mezi RDS a RDJ 117 // 3.6.2 Vítězové nominace 120 // 3.7 Tělesné složení: výsledky bioimpedanční analýzy 122 // 3.7.1 Rozdíly mezi RDS a RDJ 125 // 3.7.2 Vítězové nominace 127 // 3.8 Aerobní výkon a vytrvalostní schopnosti: // spiroergometrická vyšetření 129 // 3.8.1 Porovnání RDS a RDJ 135 // 3.8.2 Vítězové nominace 137 // Limity výzkumu 138 // ZÁVĚRY 141 // 1. Vztahy kondičních a somatických předpokladů s výkonností 142 //
2. Rozdíly mezi seniorskými a juniorskými závodníky 144 // 3. Optimální úroveň předpokladů - model sportovce 147 // 4. Možnost predikce výkonnosti v závodech 150 // Referenční seznam // Souhrn // Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC