Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023
422 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-5169-9 (brožováno)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001946599
1 RESUSCITACE // 1.1 Definice pojmů (P. Michálek) 9 // 1.2 Etiologie zástavy oběhu (P. Michálek) 12 // 1.3 Základní neodkladná resuscitace u dospělých (P. Michálek) 15 // 1.4 Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých - základní principy (P. Michálek) 21 // 1.5 Zajištění dýchacích cest u resuscitace (P. Michálek) 28 // 1.6 Aplikační cesty léků v průběhu resuscitace (P. Michálek) 34 // 1.7 Léky používané při resuscitaci (P. Michálek) 37 // 1.8 Závažné poruchy srdečního rytmu (P. Michálek) 40 // 1.9 Defibrilace (P. Michálek) 44 // 1.10 Kardioverze (P. Michálek) 47 // 1.11 Kardiostimulace (P. Michálek) 50 // 1.12 Specifika resuscitace u dětí (P. Michálek) 54 // 1.13 Akutní koronární syndromy (P. Michálek, J. Kunstýř) 61 // 1.14 Poresuscitační péče (P. Michálek) 66 // 1.15 Hromadná neštěstí, medicína katastrof (P. Michálek) 70 // 2 ANESTEZIOLOGIE A PERIOPERAČNí MEDICÍNA // 2.1 Definice pojmů v anesteziologii (P. Michálek) 77 // 2.2 Příprava pacienta k anestezii a k operačnímu výkonu (P. Michálek) 79 // 2.3 Farmakologie látek používaných k celkové anestezii (J. Kunstýř) 83 // 2.3.1 Nitrožilní anestetika a benzodiazepiny (J. Kunstýř) 85 // 2.3.2 Opioidy a neopioidní analgetika (J. Kunstýř) 88 // 2.3.3 Oxid dusný a volatilní anestetika (J. Kunstýř) 91 // 2.3.4 Svalová relaxancia (J. Kunstýř) 94 // 2.3.5 Antidota používaná v perioperační medicíně (J. Kunstýř) 97 // 2.4 Zajištění dýchacích cest v průběhu anestezie (P. Michálek) 101 // 2.5 Regionální anestezie (P. Michálek) 113 // 2.5.1 Neuroaxiální regionální anestezie (P. Michálek) 115 // 2.5.2 Regionální anestezie plexů a nervů, topická a infiltrační anestezie (P. Michálek) 121 // 2.6 Monitorace v anestezii a pooperační péči (P. Michálek) 126 //
2.7 Anestezie u akutního výkonu, regurgitace, aspirace (P. Michálek) 136 // 2.8 Zajištění žilního přístupu v anestezii a pooperační péči (P. Michálek) 140 // 2.9 Hrazení tekutin v průběhu operačního výkonu (M. Lipš) 146 // 2.10 Závažné komplikace v anesteziologii a perioperační péči 151 // 2.10.1 Hypotenze a hypertenze (J. Kunstýř) 151 // 2.10.2 Poruchy srdečního rytmu (J. Kunstýř) 155 // 2.10.3 Život ohrožující krvácení, řešení krevní ztráty (7. Bláha) 158 // 2.10.4 Anafylaxe, maligní hypertermie (P. Michálek) 164 // 2.11 Specifika anestezie u operačních výkonů 167 // 2.11.1 Specifika anestezie v kardiovaskulární a hrudní chirurgii (J. Kunstýř, P. Michálek) 167 // 2.11.2 Anestezie v obecné chirurgii, ortopedii a traumatologii (P. Michálek) 175 // 2.11.3 Specifika anestezie v urologii a gynekologii (J. Bláha, P. Michálek) 180 // 2.11.4 Porodnická anestezie a analgezie (J. Bláha) 184 // 2.11.5 Základy anestezie u dětí (P. Michálek) 193 // 2.11.6 Anestezie pro výkony v oblasti hlavy a krku (P. Michálek) 199 // 2.12 Perioperační dokumentace a možnosti jejího vedení (J. Bruthans) 204 // 3 POOPERAČNÍ PÉČE // 3.1 Zásady pooperační péče v anesteziologii (P. Michálek) 211 // 3.2 Pooperační delirium a kognitivní dysfunkce (J. Kunstýř) 216 // 3.3 Akutní pooperační bolest (P. Nosková) 219 // 4 NEODKLADNÁ A INTENZIVNÍ MEDICÍNA // 4.1 Šokové stavy (M. Pořízka) 227 // 4.2 SIRS, sepse (M. Pořízka) 231 // 4.3 Základy umělé plicní ventilace (M. Pořízka) 236 // 4.4 Respirační insuficience dospělých, ARDS (M. Pořízka) 242 // 4.5 Akutní a chronická renální insuficience (M. Pořízka) 250 // 4.6 Jatemí selhání (P. Michálek) 257 // 4.7 Poruchy vědomí a bezvědomí (M. Pořízka) 261 // 4.8 Kraniocerebrální poranění (M. Pořízka) 265 // 4.9 Poly trauma (M. Pořízka) 269 ///
4.10 Intoxikace (M. Pořízka) 273 // 4.11 Nozokomiální infekce, antibiotika v intenzivní péči (M. Lipš) 281 // 4.12 Monitorace pacienta v intenzivní péči (M. Pořízka) 286 // 4.13 Tonutí a poškození chladem, teplem, elektrickým proudem (M. Pořízka) 290 // 4.14 Popáleninové trauma (M. Pořízka) 295 // 4.15 Akutní plicní embólie (J. Kunstýř) 299 // 4.16 Akutní srdeční selhání (J. Kunstýř) 303 // 4.17 Diagnóza a léčba poruch srdečního rytmu (J. Kunstýř) 309 // 4.18 Trauma hrudníku a nitrohrudních orgánů (J. Kunstýř) 316 // 4.19 Akutní aortální syndromy a ruptura aneuryzmatu aorty (J. Kunstýř) 321 // 4.20 Náhlá příhoda břišní - diferenciální diagnostika a léčba (M. Pořízka) 326 // 4.21 Urgentní stavy v porodnictví (J. Bláha) 333 // 4.22 Cévní mozkové příhody (M. Pořízka) 341 // 4.23 Křečové stavy (M. Pořízka) 346 // 4.24 Smrt mozku (K. Rusinová) 349 // 4.25 Transplantační program (P. Michálek) 353 // 4.26 Akutní respirační insuficience v dětském věku (P. Michálek, P. Srnský) 357 // 4.27 Dětská intenzivní péče (P. Michálek, P. Srnský) 362 // 4.28 Metabolické a endokrinní poruchy v intenzivní péči (P. Michálek) 369 // 4.29 Infekce COVID-19 v intenzivní péči (P. Michálek) 379 // 5 VARIA , // 5.1 Chronická bolest (P. Nosková) 385 // 5.2 Etické aspekty v perioperační a intenzivní medicíně (K. Rusinová) 393 // 5.3 Zajištění střednědobého a dlouhodobého žilního vstupu (P. Michálek) 398 // 5.4 Využití zobrazovacích metod v anesteziologii a intenzivní péči (P. Michálek) 403 // 5.5 Význam simulační medicíny (A. Novotný) 408 // Zkratky 411 // Rejstřík 418
(OCoLC)1389729090
cnb003518115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC