Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání v jazyce českém
Praha : Svatojánský spolek, 2022
454 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-11-02426-0 (vázáno)
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Český text, anglické resumé
001946723
Předmluva ...11 // Úvod ...13 // Poděkování ...15 // I. SVATOJANSKÉ SLAVNOSTI V ZÁŘI BAROKA // 1. Společenský kontext kultu a slavností // Barokní zbožnost a mentalita ...18 // Barokní slavnosti ...21 // 2. Nepomucenský kult před beatifikací a kanonizací // Historie a hagiografie ...23 // Literární oslavy budoucího světce v první polovině 17. století ...27 // Balbínova legenda ...32 // Místa kultu ...36 // Počátky "hudby na šífech" ke cti svátého Jana Nepomuckého ...48 // Bratrstvo "na Skalce" ...53 // Oltáre, obrazy, sochy ...60 // Nepomuk na jevišti a v písních ...65 // 3. Zájem habsburské dynastie o Jana Nepomuckého // Pietas Austriaca a protomartyr poenitentiae ...70 // Osobní setkávání Habsburků s Nepomukem ...73 // 4. Sláva nového nebešťana // Beatifikace ajejí oslava ...76 // Pražské kanonizační slavnosti ...84 // Mezi zemskými patrony ...94 // 5. Nepomucenská úcta a slavnosti po kanonizaci // Musicae navales ...100 // Každoroční oslavy 16. května ...108 // Bratrstva a jejich slavnosti ...118 // Zázrak ve válečných časech ...126 // Nepomucenský motiv v selské rebelii roku 1775 ...131 // Padesátileté výročí kanonizace ...135 // Svatý na mostě očima zahraničních návštěvníků Prahy ...141 // II. BAROKNÍ SVĚTEC NA PRAHU NOVÉ DOBY (1780-1918) // 1. Svatý Jan Nepomuk ve víru josefinismu // Osvícenská proměna náboženských hodnot ...150 // Josef II. ajeho reformy ...153 // Obnova poutí po smrti Josefa II. ...155 // 2. Doba předbřeznová // Nové společenské hodnoty ...158 // Prenesení Brokofovy dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého z Koňského trhu na Skalku vroce 1819 ...160 // Výroční slavnosti v roce 1829 ...161 // Dědictví svatojanské ...167 // 3. Svatojanské poutě a slavnosti v 19. a na počátku 20. století //
Život v ulicích Prahy v době svatojanské pouti ...169 // Zvláštní vlaky na svatojanskou pouť ...179 // Výročí 150 let od svatořečení v roce 1879 ...182 // Přenesení sochy sv. Jana Nepomuckého z Václavského náměstí v roce 1879 ...184 // Jednota ku pořádání národní slavnosti sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze ...186 // Výstavy na pražském Výstavišti zahajované o svatojanských slavnostech ...189 // Svatojanské slavnosti na venkově ...190 // Slavnosti na počátku 20. století ...191 // 4. Svátek sv. Jana Nepomuckého a politické zápasy // Česká otázka ve 2. polovině 19. století ...194 // Revoluční rok 1848 ...197 // Využití svatojanské pouti pro slavnosti národní 1860-1895 ...199 // Útočiště ostatku sv. Jana Nepomuckého v Salcburku v roce 1866 ...208 // Položení základního kamene Národního divadla vroce 1868 ...210 // První světová válka a demonstrace za státní nezávislost ...214 // 5. Nepomucenská tradice terčem ideových odpůrců ...217 // Pokračování sporú o Jana Nepomuckého ...218 // Útoky proti nepomucenským sochám ...220 // Svatojanská slavnost trnem v oku evangelíků a pokrokářů ...223 // III. PÁDY A VZESTUPY // 1. Mezi slávou a potupou za první republiky ...230 // Obrazoborecká vlna po roce 1918 ...232 // Tragédie při odstraňování sochy sv. Jana Nepomuckého v Dobrovici ...238 // Socha sv. Jana Nepomuckého - almužníka na Janském náměstí ...240 // Osudy svatojanské mřížky a křížku na Karlově mostě ...242 // Svatojanské slavnosti v prvních letech republiky 1919-1924 ...244 // Zrušení svatojanského svátku v občanském kalendáři v roce 1925 ...254 // Program svatojanských slavností v roce 1926 ...258 // Husův dům v Nepomuku ...260 // Oslavy dvoustého výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého v roce 1929 ...261 //
Otevření římského Nepomucena ...266 // Svatojanské slavnosti ve 30. letech ...268 // 2. Svatojanská památka v období totalitních režimů ...271 // Svatojanské slavnosti v protektorátní době ...272 // Krátká poválečná obnova ...276 // Ovládnutí svatojanské slavnosti komunisty v roce 1948 ...277 // Mlčení v období komunistické totality ...281 // Musica Navalis na Pražském jaru 1957 ...284 // Za zdmi kostelů ...288 // Zahraniční svatojanské výstavy v letech 1971 a 1973 ...290 // Antropologický a lékařský výzkum ostatků // sv. Jana Nepomuckého v roce 1972 ...293 // 250. výročí svatořečení Jana Nepomuckého v roce 1979 ...297 // 3. Obnovené svatojánské slavnosti ...306 // Obnovení svatojánských slavností po roce 1989 ...307 // 600. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého v roce 1993 ...309 // Rozšíření slavností ...312 // Novodobé Musicae Navales - kronika slavností ...314 // IV. SVATOJÁNSKÉ MOTIVY // Po stopách sv. Jana Nepomuckého v Benátkách ...346 // Bissona Praga ...353 // Nepomucenská úcta ve světě ...355 // Přílohy // Svatojánská pouť v krásné literatuře ...366 // Kalendárium ...376 // Vztahy Prahy a Benátek ...379 // Závěrem ...385 // Poznámky ...386 // Prameny a literatura ...422 // Jmenný rejstřík ...442 // Seznam zkratek ...453 // Summary ...454
(OCoLC)1389729845
cnb003464918

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC