Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001
159 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7290-070-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
001951540
Profesionální vychovatelé, dospívající a společenská očekávání v čase proměn 5 // Profesionální vychovatelé a společenská očekávání 5 // Zvláštní charakter údobí dospívání 8 // Rané dětství a klíčové momenty psychosociálního vývoje 18 // Vliv vztahů mezi rodiči na budoucí osudy dítěte 18 // Vytvoření bezpeční a jisté citové vazby mezi matkou a dítětem 28 // Počátky separace a strach z cizích lidí 32 // Láska, hněv, smutek a překonávání úzkosti 34 // Nácvik sebekontroly, vztah zodpovědnosti k vlastnímu tělu 36 // Reč jako další významný zdroj komunikace a porozumění 43 // Žárlivost, soupeření, spolupráce a pocit sounáležitosti 45 // Srozumitelné vyjádření vlastních zájmů, jejich prosazení a pocit sebedůvěry 49 // Pohádky, hračky a věci v prostoru mezi vnitřním světem dítěte a vnější realitou 51 // Význam zážitků z časného dětství pro další vývoj 55 // Vývoj dítěte mladšího a středního školního věku 73 // Přijetí nové společenské role žáka 73 // Způsobilost vyhovět nárokům školní docházky, vztah dospělých k pracovnímu úsilí a výsledkům dítěte 74 // Vliv nových sociálních vazeb na osobnostní zrání 85 // Poruchy socializace u dětí mladšího a středního školního věku 89 // Puberta, adolescence a sociálně patologické jevy ohrožující zdravý vývoj dospívajících 101 // Provázanost tělesných, duševních a společenských proměn v dospívání 101 // Společenský život dospívajících a jeho negativní odchylky 109 // Intimita, citová vzájemnost, přátelství a lásko 112 // Emancipace a hledání vlastní dospělé identity 116 // Význam adolescentních prožitků k získání potřebných společenských dovedností 126 // Závěrečné poděkování 129 // Jmenný rejstřík 133 // Věcný rejstřík 136 // Prameny a literatura 146
(OCoLC)51189940
cnb001089055

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC