Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2023
317 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-5195-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-7034-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-7035-7 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Filozofický a pedagogický vhled do pozadí formulování koncepce informační gramotnosti jako nástroje pro úspěšnou adaptaci na informační společnost. V závěrečné části se autor věnuje současným i budoucím způsobům učení práce s technologiemi..
Anglické resumé
001951708
Úvod // Výstavba textu // Stručné uvedení k situaci v českém prostředí // Epistemická východiska pro formovaní konceptu informační gramotnosti // Kde: prostor, čas a komplexita // Prostor a komplexita // Onlife perspektíva // Časovost // Proč: sociálni aspekt informační gramotnosti // Informační chudoba // Problém izolace // Informační chudoba a informační gramotnost // Informační gramotnost a štěstí // Sociální aspekty analýzy informační chudoby // Kritická informační gramotnost // Jak: dvě literárni metafory k vymezení informační gramotnosti Poirot a Fantomas // Japp, Poirot a Hasting // Fantomas a Juve // Shrnutí // Informační gramotnost jako součást struktury sociální etiky informace 81 // Eroze práva na nevědění 83 // Informačněekologické aspekty etiky informace 92 // Sociální dimenze, domov, dálava a propojenost s ostatními 99 // Život na vesnici 107 // Shrnutí 113 // Historický vývoj konceptu informační gramotnosti 117 // Sedmdesátá léta 119 // Osmdesátá léta 122 // Devadesátá léta 126 // Nultá léta 21. století 132 // Desátá léta 21. století / 136 // Modely informační gramotnosti 143 // Jednotlivé modely 146 // Komparace modelů 165 // Koncepty informační společnosti a potřebné kompetence 171 // Jednotlivé modely 172 // Analýza konceptů informační společnosti ve vztahu k informační gramotnosti 185 // Shrnutí 192 //
Diskurzivní formovaní informační gramotnosti: žáci, studenti a experti 195 // Analýza diskurzů: přehled literatury věnující se definování // informační gramotnosti 198 // Diskurzy 199 // Diskuse 205 // Analýza diskurzů: informační gramotnost na středních školách 210 // Analyzované studie 212 // Diskuse 216 // Syntéza výzkumů 222 // Vlastní nárys řešení 227 // Důležité jsou emoce, nejen racionalita 228 // Celek je více než součet částí 230 // Infosféra jako informační komunita 232 // Infosféra vyžaduje schopnost práce s nástroji 234 // Informační gramotnost vyžaduje environmentální odpovědnost 236 // Infosféra může rychle měnit podobu 239 // Na vesnici si sousedy nevybíráme 241 // Na internetu existuje jen omezené soukromí 243 // Infosféra má krátké vzdálenosti, ale pružnou topologii 245 // Pro život v infosféře je důležitá zodpovědná kreativita 247 // Shrnutí 250 // Závěr 253 // Summary 261 // Literatura 263
cnb003550954

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC