Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003
48 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86634-13-2 (brožováno)
Nad názvem: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava
Obsahuje bibliografii
Učební texty pro posluchače Fakulty bezpečnostního inženýrství
001952085
1 Úvod do problematiky 1 // 2 Požárně technické vlastnosti polymerních materiálů // 3 Rozdělení polymerních materiálů // 3.1 Názvy a zkratky nejznámějšich polymerů // 4 . Vlastnosti a aplikace ne|užívanějších polymerních materiálů // 4.1 Polyethylen - PE // 4.2 Polypropylen - PP ľ. 10 // 4.3 Polystyren PS 11 // 4.4 Polyvinylchlorid - PVC 13 // 4.5 Polytetrafluorethylen - PTFE 15 // 4.6 Polyamidy - PA : 15 // 4.6.1 Jednoduché alifatické PA 16 // 4.6.2 Složené alifatické PA 16 // 4.6.3 Lineární aromatické polyamidy a polyimidy (PI) 18 // 4.7 Polyakrylnitril - PAN 19 // 4.8 Polyethery 21 // 4.8.1 Polyfenylenoxid - PPO 21 // 4.8.2 Polyetherétherketon - PEEK 22 // 4.9 Polymetylakryláty PMA 23 // 4.9.1 Polymetylmetakrylát - PMMA 23 // 4.10 Polyestery - PE 24 // 4.10.1 Polyethylentereftalát - PET, resp. PETP 24 // 4.10.2 Polykarbonáty - PC 25 // 4.10.3 Reaktoplastické polyestery 26 // 4.10.4 , Nenasycené polyesterové pryskyřice-UP ’ 27 // 4.10.5 UP materiály vyztužené sklem 27 // 4.11 Polyurethany PUR 28 // 4.11.1 Lehčené typy PUR 30 // 4.12 Epoxidové pryskyřice EP 32 // 4.12.1 Kompozitní materiály 33 // 4.13 Silikony (Polysiloxany) - SI 34 // 4.14 Fenolformaldehydové polykondenzáty - PF 35 // 4.14.1 Lisovací hmoty 35 // 4.14.2 Lehřené hmoty 36 // 4.14.3 Vrstvené PF hmoty ; 36 // 4.15 Aminoplasty - UF, MF 3? // 4.16 Elastomerní materiály 38 // 4.16.1 Přírodní kaučuk NR a polyisoprenový kaučuk-IR 38 // 4.16.2 Butadien-styrenový kaučuk - SBR 39 // 4.16.3 Butadienový kaučuk - BR 39 // 4.16.4 Chloroprenavý kaučuk a chlorkaučuk 40 // 4.16.5 Vulkanizace kaučuku 40 // 5 Snižování hořlavosti polymerních materiálů 42 // 5.1 Inhibice v plynné fázi 45 // 5.2 Inhibice hoření v kondenzované fázi 46
(OCoLC)124091199
cnb001704705

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC