Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Brno] : Masarykova univerzita, 2023
1 online zdroj (214 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-280-0343-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-280-0342-5 (print)
Tato monografie zkoumá rozdíly v kvalitě živočišné stravy, které souvisejí se sociální strukturou osídlení, stejně jako s ekonomickou orientací společnosti na Pohansku a v jeho okolí. Osteologické soubory, často označované jako „kuchyňský odpad“, přinášejí nejen důležité informace o spotřebě živočišné potravy, ale odrážejí také povahu chovu hospodářských zvířat. Osteologická studijní oblast Pohansko sestává celkem ze sedmi lokalit, z nichž tři se nacházejí mimo hradiště. Časové spektrum jejich datování sahá od období raného středověku (RS1) do konce velkomoravského období (RS4)..
001969026
1 ÚVOD 7 // 2 PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ 9 // 2.1 Geografické poměry 9 // 2.2 Geologie oblasti 9 // 2.3 Geomorfologický vývoj 9 // 2.4 Paleovegetace 9 // 3 MATERIÁL 11 // 3.1 Datace 11 // 3.2 Abecední seznam zkoumaných poloh a jejich charakteristika 13 // 4 METODY 15 // 4.1 Způsob evidence dat osteologického souboru 15 // 4.2 Determinace osteologického souboru 15 // 4.3 Určení množství jednotlivých druhů zvířat 16 // 4.4 Určení věkové struktury a pohlaví 16 // 4.5 Kvalita konzumovaného masa 16 // 4.6 Distribuce masa 17 // 5 KRITIKA PRAMENŮ 19 // 5.1 Kontrolovatelné faktory 19 // 5.1.1 Exkavace - sullegický proces 19 // 5.1.2 Osteologické zpracování - trefický proces 19 // 5.2 Nekontrolovatelné faktory 19 // a 5.2.1 Antropogenní aktivity - thanatický, perthotaxický proces 19 // 5.2.2 Přírodní vlivy na dochování kostí - perthotaxický, tafický proces 21 // 6 LITERÁRNÍ PŘEHLED 23 // 6.1 Přehled publikovaných osteologických analýz 23 // 6.2 Interpretace na základě osteologických a antropologických analýz 24 // 6.2.1 Chov hospodářských zvířat 24 // s 6.2.2 Lov 25 // - 6.2.3 Antropologie 26 // 7 TARCHEOZOOLOGICKÁ ANALÝZA 27 // 7.1 Domácí zvířata 27 // s 7.1.1 Prase domácí, Sus scrofa f. domestica 27 // 7.1.2 Tur domácí. Bos primigenius f. taurus 43 // 7.1.3 Ovce a koza domácí, Ovis ammon f. aries. Capra aegagrus f. hircus 54 // 7.1.4 Kůň domácí. Equus ferus f. caballus 61 // 7.1.5 Mezek, Equus caballus x Equus asinus 68 // 7.1.6 Osel domácí - Equus asinus f. domestica 68 // 7.1.7 Pes domácí, Canis lupus f. familiaris 70 // - 7.1.8 Kočka domácí. Felis lybica f. domestica 78 // 7.1.9 Kur domácí, Gallus gallus f. domestica 80 // 7.1.10 Husa domácí?, Anser anser f. ? 82 // 7.2 Volně žijící zvířata 85 // - 7.2.1 Pratur, Bos primigenius 85 // 7.2.2 Jelen evropský. Cervus elaphus 85 //
7.2.3 Srnec obecný, Capreaolus capreolus 85 // 7.2.4 Prase divoké, Sus scrofa 86 // 7.2.5 Medvěd hnědý. Ursus arctos 91 // 7.2.6 Liška obecná, Vulpes vulpes 92 // 7.2.7 Tchoř tmavý, Mustela putorius 92 // 7.2.8 Jezevec lesní, Meles meles 92 // 7.2.9 Bobr evropský, Castor fiber 93 // 7.2.10 Zajíc polní, Lepus europaeus 97 // 7.2.11 Jestřáb lesní, Accipiter gentilis 99 // 7.2.12 Kachna, cf, Anas platyrhynchos 99 // 7.2.13 Orel, Aquila sp 99 // 7.2.14 Holub, Columba livia/oenas 99 // 7.2.15 Sojka obecná, Garrulus glandarius 100 // 7.2.16 Želva bahenní, Emys orbucularis 100 // 7.2.17 Ryby, Piscis 100 // 7.2.18 Škeble, Anodonta sp 100 // 7.3 Domácí/ volně žijící zvířata 101 // 7.4 Recentní druhy 101 // 7.5 Člověk, Homo sapiens sapiens 101 // 7.6 Neurčené fragmenty 101 // 8 DISKUZE 103 // 8.1 Chov 103 // 8.1.1 Početní podíly druhů 103 // 8.1.2 Věk 104 // 8.1.3 Kvalita masa 104 // 8.1.4 Pohlaví 104 // 8.1.5 Distribuce 111 // 8.1.6 Tafonomické projevy 111 // 8.1.7 Patologické projevy 111 // 8.2 Lov 111 // 8.2.1 Velkomoravské Pohansko 114 // 8.2.2 Osady v okolí 116 // 9 ZÁVĚR 119 // Pohansko - Velmožský dvorec (PVD) 120 // Břeclav - Lány (BL) 120 // Břeclav - Na včelách (BNV) 120 // Kostice - Zadní hrúd (KZH) 120 // SUMMARY 121 // BIBLIOGRAFIE 123 // SEZNAMY OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 129 // SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ 133 // SEZNAM KOSTÍ A ZKRATEK JEJICH ROZMĚRŮ 135 // PŘÍLOHA - TABULKY ROZMĚRŮ 139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC