Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Technickoekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu, 1973
91 stran ; 21 cm + tabulky

objednat
Řada pojednání z dějin československého hutnictví železa ; 6
Na obálce pod názvem: Historia magistra vitae
Na obálce pod názvem: Tevúh
Anglické, německé a ruské resumé
001969375
ÚVOD 3 // MONTANISTICKÁ STATISTIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH A V RAKOUSKO-UHERSKÉ MONARCHII DO ROKU 1918 11 // (ruské shrnutí) 30 // (německé shrnutí) 32 // (anglické shrnutí) 34 // TABULKY 36 // Tab. č. 1: Těžba železné rudy v českých zemích v letech 1851-1918 // Tab. č. 2: Dovoz železné rudy do českých zemí z ciziny a z ostatních zemí rakousko-uherské monarchie v letech 1875 - 1918 // Tab. č. 3: Celková spotřeba železné rudy v českých zemích v letech 1875 - 1918 // Tab. č. 4: Výroba surového železa v českých zemích v letech 1823-1850 // Tab. č. 5: Výroba surového železa v českých zemích v letech 1851-1918 (úhrn českých zemí) // Tab. č. 6: Výroba surového železa v českých zemích v letech 1851-1918 (Čechy) // Tab. č. ?: Výroba surového železa v českých zemích v letech 1851-1918 (Morava) // Tab. č. ?: Výroba surového železa v českých zemích v letech 1851-1918 (Slezsko) // Tab. č. 6: Výroba surového železa v Předlitavsku v letech 1851-1918 // Tab. č. 7: Podíl koksových vysokých pecí na výrobě surového železa v českých zemích v letech 1841-1918 (v %) // Tab. č. 8: Počty dělnictva v hutních závodech v českých zemích v letech 1880-1 // Tab. č. 9: Výroba, dovoz a vývoz a celková spotřeba železa v rakouskouherské monarchii v období 1831-1884 // Tab. č. 10: Dovoz a vývoz železa a železných výrobku v rakousko-uherské monarchii v letech 1891-1901 // Tab. č. 11: Světová produkce surového železa v letech 1800-1913 (v kilotunách) // Příl. č. 1: Dovoz a spotřeba železné rudy v hutních závodech v českých zemích v letech 1914-1918 // Příl. č. 2: Výroba surového železa v hutních závodech v českých zemích v letech 1914-1918 // SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ // VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM - rusky // VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM - německy // VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM - anglicky
(OCoLC)85559279
cnb001062410

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC