Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961
431 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
Práce ČSAV
"Československá akademie věd, Historický ústav"--Doplňková titulní strana
Obsahuje errata
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické, české a ruské resumé
001969397
Předmluva ...5 // Hlava I. // Počátky vědecké práce a její rozvoj od druhé poloviny 16. století (Od založení pražské university do dvacátých let 17. století) ...9 // Kapitola 1. Úvod (Zd. Horský) ...9 // Společenské podmínky vývoje přírodních věd v českých zemích — 9; Možnosti šíření vědeckých poznatků — 11; Knihtisk — 12; Světonázorový základ přírodních věd — 12; Fysika — 13; // Kapitola 2. Matematika (L. Nový) ...15 // Světový vývoj — 15; Charakteristika matematiky u nás — 15 ; Matematika na universitě ve 14. a 15. století — 16; Praktické aritmetiky — 18; Praktická geometrie — 20; Matematická práce ke konci období — 22; // Kapitola 3. Astronomie (Zd. Horský) ...24 // § 1. Vývoj astronomie u nás do poloviny 16. století ...24 // Astronomie v Evropě ve 14. а 15. století — 24; Astronomie u nás před založením university — 24; Astronomie u nás po založení university — 24; Ptolemaiova soustava — 26; Křišťan z Prachatic, Jan Ondřejův zv. Šindel — 27; Druhá polovina 15. století — 28; Astrologie — 28; Úroveň astronomického pozorování u nás začátkem 16. stol. — 29; Měření času — 30 // § 2. Rozmach astronomické práce ke konci období ...30 // Světový vývoj v 16. а 17. století — 30; Astronomie u nás do konce 16. století — 32; Cyprián Lvovický — 33; Tadeáš Hájek z Hájku — 37; Vznik rudolfínského střediska. Tycho Brahe — 39; Jan Kepler — 41; Síření heliocentrického názoru u nás — 45; Závěr — 47; // Kapitola 4. Chemie (M. Teich) ...47 // Hutnictví — 48; Pivovarnictví — 51; Medicina — 52; Alchymie — 54; // Hlava II. // Stagnace vědecké práce v období temna (Od dvacátých let 17. století do poloviny 18. století) 56 // Kapitola 1. Úvod (J. Šmolka) ...56 //
Společenské předpoklady vývoje věd — 56; University — 57; Postoj církve k nové vědě — 58; Aristotelská fysika — 60; // Kapitola 2. Matematika (L. Nový) ...60 // Světová matematika — 60; Zvláštní postavení matematiky v českých zemích — 61; Dvě linie v naší matematice — 62; Praktická linie — 62; Představitelé teoretické linie — 63; Postoj k současné matematice — 64; Aritmetika — 65; Geometrie — 67; Ostatní matematika — 68; Závěr — 68; // Kapitola 3. Astronomie (Zd. Horský) // Světový vývoj — 69; Podmínky vývoje astronomie u nás — 69; Astronomie u nás v třetí čtvrtině 17. století — 70; Emigrace — 72; Astronomie u nás na přelomu 17. a 18. století — 73; Astronomie u nás koncem období — 73; // Kapitola 4. Fysika (J. Šmolka) // Světový vývoj — 74; Zvláštnosti vývoje fysiky u nás — 76; Aristotelská fysika — 76; Experimentální fysika — 77; Jan Marcus Marci — 77; Marcova mechanika — 78; Marcova optika — 79; Ostatní fysikální práce — 80; // Kapitola 5. Chemie (M. Teich) // Alchymie — 82; Komenského názory na chemii — 82; Chemická technologie — 83; Farmacie — 84; Učení o flogistonu — 85; // Hlava III. // Prosazení novodobých teoretických základů přírodních věd a počátky experimentální práce (Od poloviny 18. století do devadesátých let 18. století) // Kapitola 1. Úvod (L. Nový) // Příčiny rozvoje vědecké práce — 86; Universitní reformy — 87; Další předpoklady rozvoje vědy — 88; Překonávání aristotelské tradice — 89; Společenské podmínky rozvoje vědy ke konci období — 89; Přírodovědecký průzkum Čech — 90; Učená společnost — 91; Závěr — 92; // Kapitola 2. Matematika (L. Nový) // § 1. Předpoklady matematické práce // Tendence světového vývoje — 92;
Charakteristika matematiky v českých zemích — 92; Šíření matematické literatury — 93; Vyučování matematice — 93 // § 2. Charakter matematické produkce u nás // § 3. Diferenciální a integrální počet // Základy diferenciálního počtu — 95; Tesánkův pokus o vymezení limitního přechodu — 97; Integrální počet — 97; // § 4. Teorie čísel // Zjišťování dělitelů — 99; Sehaffgotschův „zákon“ — 100; Tesánkovo řešení Pellovy rovnice — 101; // Kapitola 3. Astronomie (Zd. Horský) // Zvrat kolem r. 1750 — 102; Vznik klementinské hvězdárny — 103; Učená společnost a astronomie — 104; Teoretická práce — 105; Pozorováni a měření geografických souřadnic — 107; Meteorologie a geofysika na klementinské hvězdárně — 108; Závěr — 109; // Kapitola 4. Fysika (J. Šmolka) // Světový vývoj — 109; Nové podmínky pro rozvoj naší fysiky — 110; Postoj jesuitů — 111; J. Stepling — 112; Boj o další orientaci fysiky — 113; Vývoj ke konci období — 113; Přehled práce v jednotlivých odvětvích — 114; Mechanika — 114; Nauka o elektřině — 115; Ostatní discipliny — 119; // Kapitola 5. Chemie (M. Teich) // Minerální prameny — 120; Mineralogická chemie — 122; Eudiometrie — 123; Hutnictví a oxydační teorie — 124; // Hlava IV. // Vytvářeni předpokladů širšího vědeckého rozvoje (Od devadesátých let 18. století do šedesátých let 19. století) // Kapitola 1. Úvod (I. Seidlerová) // Hlavní rysy vývoje světové vědy — 128; Hospodářské předpoklady rozvoje vědy u nás — 129; Úloha buržoasie — 130; Školství — 130; Instituce — 131; // Vědecké styky — 132; časopisy — 132; // Kapitola 2. Matematika (J. Folta, L. Nový) ...133 // § 1. Úvod ...133 // Světová matematika — 134; //
§ 2. Střediska matematické práce ...134 // Učená společnost — 135; Universita — 135; Technika — 137 // § 3. Charakter matematické práce ...139 // § 4. Teorie množin a matematická logika ...141 // Janderova „matematická metóda“ — 141; Prvky Bolzanovy filosofie matematiky — 141; Matematická logika u Bolzana — 142; Bolzanovy množinové úvahy — 143; // § 5. Analysa ...145 // Analytická problematika u nás — 145; Kulikova učebnice — 146; Moth a Bittner — 147; Postavení Bolzanova díla ve světovém vývoji analysy — 148; „Bionomická věta“ — 149; „Ryze analytický důkaz“ — 150; „Funktionenlehre“ — 150; // § 6. Teorie čísel ...152 // Kulikovy číselně teoretické tabulky — 153; Bolzanova „Grössenlehre“ — 155; // § 7. Geometrie ... ...156 // Geometrické práce Bolzanovy — 157; Analytická geometrie — 158; Deskriptívni geometrie — 158; Skuherského ortografická paralelní perspektiva — 159; // Kapitola 3. Astronomie (Zd- Horský) ...161 // § 1. „Astronomické období“ pražské hvězdárny ...161 // Světový vývoj — 161; Charakter astronomické práce u nás — 161; Klementinská hvězdárna — 162; Vědecká práce do čtyřicátých let — 163; Astronomická měření geografických souřadnic; — 164; // § 2. „Geofysikální období“ klementinské hvězdárny a teoretická práce čtyřicátých let 165 // Geomagnetická a meteorologická měření — 165; Teoretická práce čtyřicátých let — 166; Popularisace — 168; // Kapitola 4. Fysika (I. Seidlerová) ...169 // § 1. Předpoklady vývoje fysiky v našich zemích ...169 // Světový vývoj — 169; Charakteristika období — 169; Rakouská fysika — 170; Vyučování — 170; Pracovníci — 171; Vybavení — 172; Publikační možnosti — 172; Popularisace — 173; //
§ 2. Mechanika ...175 // Světový vývoj — 175; Naše mechanika technického zaměření — 175; Základy mechaniky — 177; Aplikovaná mechanika ke konci období — 179; Závěr — 180; // § 3. Nauka o vlnění; akustika a optika ...180 // Světový vývoj nauky o vlnění — 180; Práce Ch. Dopplera — 180; Objev Doppiere va efektu — 181; Spory o správnost Dopplerova principu — 181; Akustika — 183; Optika — 183; // § 4. Elektřina a magnetismus ...185 // Světový vývoj — 185; Začátek období — 186; Teorie elektřiny — 186; Přijetí Ohmová zákona u nás — 187; Petřinovy práce — 188; Měřicí přístroje — 188; Aplikace — 189; Nauka o magnetismu — 190; Závěr — 191; // § 5. Ostatní fysikální discipliny ...191 // Termika — 191; Meteorologie a klimatologie — 191; Geofysika — 193; // Kapitola 5. Chemie (M. Teich) ...195 // § 1. Výroba a chemie ...195 // Společenské podmínky chemické výroby — 195; Česká kyselina sírová a anglická komorová kyselina sírová — 196; // § 2. Instituce a vznik českého názvosloví Vysoké školy — 197; Jednota ku povzbuzení průmyslu — 199; Odborné školství — 199; České chemické názvosloví — 200; // § 3. Chemická technologie // Textilní chemie — 202; Železářská chemie — 203; Kvasná chemie — 205; Cukrovarnická chemie — 210; // § 4. Experimentální a teoretická chemie // Světový vývoj — 213; Anorganická chemie — 214: Organická chemie — 216; Teoretická chemie — 219; // Hlava V. // Vědecký rozvoj a nástup české vědy (Od šedesátých let do konce 19. století) // Kapitola 1. Úvod (Zd- Horský) // Podmínky vědecké práce — 221; Vědecké spolky a instituce — 222; Rozdělení vysokých škol — 223; České vysokoškolské učebnice — 224; Charakter vědecké práce — 225;
Filosofický základ přírodovědecké práce — 225; // Kapitola 2. Matematika (J. Folta, L. Nový) // § 1. Úvod // Charakteristika období — 226; Matematika na technických školách — 226; Universita — 229; Jednota českých matematiků a fysiků — 232; Styky se zahraničím — 234; // § 2. Teorie čísel // § 3. Algebra // Řešení rovnic — 240; Teorie determinantů — 241; Teorie matic — 243; Hyperkomplexní čísla — 243 // § 4. Analysa // Učebnice — 244; Teorie funkcí — 246; Teorie řad — 246; Funkce gamma — 247; Pick a Biermann — 249; Grafické kvadratury — 249; // § 5. Deskriptívni geometrie // Směry v naši geometrické problematice — 250; Tilšerovy úvahy z teorie osvětlení — 250; Axonometrické zobrazovací způsoby — 252; Důkazy Pohlkeovy věty — 252; Centrální osvětlení geometrických těles — 254; Fysiologické otázky v perspektivním zobrazení — 255; Tilšerova ikonognosie — 256; // § 6. Projektivní geometrie // Projektivně geometrická problematika v našich zemích — 258; Vyšší projektivní příbuznosti — 258; Teorie algebraických křivek a ploch — 260; Imaginární elementy — 262; // § 7. Ostatní geometrická problematika // Kinematická geometrie — 263; Konfigurace — 264; Vícerozměrná geometrie — 264; // Kapitola 3. Astronomie (Zd. Horský) // § 1. Charakter astronomie v druhé polovině minulého století // Světový vývoj — 265; Podmínky astronomie u nás — 266; Postavení astronomie — 267; Popularisace — 267; // § 2. Pozorovací činnost // Měření výšky pólu — 269; Pozorování proměnných hvězd — 270; // § 3. Teoretická práce // Teoretické studie na základě klementinského materiálu — 272; Nebeská mechanika — 274; Učebnice — 274; Zengerovy teoretické pokusy — 275; Závěr — 276; //
Kapitola 4. Fysika (I. Seidlerová) // § 1. Úvod // Světová fysika — 277; Předpoklady vývoje u nás — 277; Vyučování — 277; Vybavení — 279; Pracovníci — 279; Instituce — 281; Styky se zahraničím — 281; Publikační možnosti — 282; Popularisace — 282; // § 2. Mechanika // Základní otázky mechaniky — 284; Mechanika tuhého tělesa — 285; Nauka o pružnosti — 286; Konstrukce přístrojů — 286; Mechanika kontinua — 287; // § 3. Akustika // Světový vývoj — 288; Naše akustika — 289; Teoretická práce — 289; Práce Machovy školy — 290; Práce o explosích — 291; Fysiologická akustika — 294; Závěr — 294; // § 4. Optika // Světový vývoj — 294; Teoretické práce — 294; Geometrická optika — 295; Fysikální optika — 296; Spektroskopie — 296; Fluorescence — 297; Optické přístroje — 297; Polarimetrie — 298; Fysiologická optika — 298; Závěr — 299; // § 5. Nauka o elektřině // Světový vývoj — 299; Teorie elektřiny — 299; Maxwellova teorie — 300; Další práce základní problematiky — 302; Elektrostatika — 302; Elektrický odpor a vodivost — 303; Některé otázky elektrických obvodů — 304; Výboje v plynech — 305; Přístroje — 306; Magnetismus — 306; Galvanické a magnetické vlastnosti oceli — 306; Závěr — 308; // § 6. Ostatní discipliny // Termika — 308; Geofysika — 310; Meteorologie a klimatologie — 311; Fysika a filosofie — 313; // Kapitola 5. Chemie (M. Teich) // § 1. Hospodářské předpoklady vývoje chemie. Chemický průmysl // Kyselina sírová — 314; Soda — 315; Umělá hnojiva — 315; Barviva — 315; Organický chemický průmysl — 315; // § 2. Instituce // Spolky a časopisy — 316; Odborné školy — 318; Vysoké školy — 319: Výzkumné laboratoře — 319; Výzkumné stanice agrochemické — 319;
Výzkum v cukrovarnictví — 319; // § 3. Názvosloví a literatura // Názvosloví — 320; České učebnice — 321; Raýmanova a Nevolova Organická chemie“ — 322; Preisova ,,Anorganická chemie“ — 322; Učebnice teoretické a fysikální chemie — 322; Návody k chemickým rozborům — 322; Chemická knihovna — 323; // § 4. Chemická technologie // Cukrovarnická chemie — 325; Kvasná chemie — 326; Zemědělská chemie — 328; Hutnická chemie — 331; // § 5. Experimentální a teoretická chemie // Světový vývoj — 336; Anorganická chemie — 337 ; Organická chemie — 340; Biochemie — 344; Fysikální a teoretická chemie — 346; Filosofické myšlení — 348; Závěr // Ruské resumé // Anglické résumé // Seznam důležitější literatury // Biobibliografícký rejstřík // Seznam zkratek // Seznam vyobrazení // Obsah
(OCoLC)85337107
cnb000517916

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC