Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé, přepracované a rozšířené vydání
Praha : Galén, [1999]
595 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7262-021-5 (vázáno)
Obsahuje rejstřík
001969479
Zkrácený obsah: 1. REPETITORIUM FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU (Petr Widimský) 21 // 1.1. Činnost intaktní lomory 21 // 1.2. Diastolické vlastnosti komor 21 // 1.3. Preload 22 // 1.4. Afterload 23 // 1.5. Kontraktilita (inotropní stav) 24 // 1.6. Srdeční frekvence 25 // 1.7. Nervová regulace srdeční činnosti 25 // 1.7.1. Srdeční adrenoreceptory 25 // 1.7.2. Sympatomimetické látky 25 // 1.7.3. Parasympatický systém 25 // 1.7.4. Odpověď na tělesnou námahu 26 // 1.8. Klinické hodnocení srdeční funkce 26 // 1.8.1. Nitrosrdeční tlaky 27 // Normální hodnoty nitrosrdečních tlaků v mmHg 27 // 1.8.2. Minutový výdej 28 // 1.8.3. Měření objemů a ejekční frakce levé komory 28 // 1.8.4. Hodnocení regionální kinetiky stěn levé komory 29 // 1.8.5. Srdeční funkce při zátěži 30 // 1.9. Hypertrpfie myokardu 30 // 1.10. Koronární průtok 31 // 1.11. Elektrofyziologie 32 // 1.12. Patofyziologie cévní stěny 32 // 1.13. Patofyziologie krevního srážení ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám 33 // 2. ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO A OBECNÁ SYMPTOMATOLOGIE SRDEČNÍCH CHOROB (Petr Widimský) 35 // 2.1. Anamnéza u srdečních chorob 35 // 2.2. Bolesti na hrudi 35 // 2.3. Dušnost. Funkční klasifikace srdečních chorob 37 // 2.4. Palpilace 39 // 2.5. Synkopa 39 // 2.6. Fyzikální vyšetření v kardiologii 39 // 3. VYŠETŘOVACÍ METODY V KARDIOLOGII 43 // 3.1. Posuzování diagnostické ceny, senzitivita, specificita, predikční hodnota (Pavel Gregor) 43 // 3.2. Elektrokardiografie (Pavel Gregor) 45 // 3.2.1. EKG svody 45 // 3.2.2. Tvar EKG křivky. Intervaly 46 // 3.2.3. Elektrická osa srdeční 48 // 3.2.4. Komplex QRS 49 // 3.2.5. Rytmus a frekvence srdeční 50 // 3.2.6. Hypertrofie komor 51 // 3.2.7. Infarkt myokardu 53 // 3.2.8. Změny úseku ST a vlny T 60 //
3.3. Rentgenové vyšetření (Pavel Gregor) 60 // 3.4. Echokardiografie (Pavel Gregor) 64 // 3.5. Zátěžové vyšetřovací testy (Pavel Gregor) 69 // 3.6. Srdeční katetrizace (Petr Widimský) 85 // 3.6.1. Selektivní koronarografie 86 // 3.6.2. Angiokardiografie 88 // 3.6.3. Měření tlaků 89 // 3.6.4. Výpočet minutového objemu 91 // 3.6.5. Průkaz zkratů 92 // 3.6.6. Určování cévní rezistence 93 // 3.6.7. Další katetrizační metody 93 // 3.7. Vyšetření u nemocných s poruchami srdečního rytmu (Pavel Gregor) 94 // 3.7.1. Holterovské monitorování EKG a další neinvazívní přístupy 94 // 3.7.2. Invazívní elektrofyziologické vyšetřování 97 // 3.8. Izotopové a další vyšetřovací metody (Pavel Gregor) 101 // 3.8.1. Metody zobrazující ischémii myokardu (event, infarkt) 101 // 3.8.2. Metody k určení parametrů funkce levé a pravé komory 102 // 3.8.3. Pozitronová emisní tomografie 103 // 3.8.4. Počítačová tomografie 104 // 3.8.5. Nukleární magnetická rezonance 104 // 4. ZÁKLADY KARDIOVASKULÁRNÍ FARMAKOTERAPIE (Pavel Gregor) 105 // 4.1. Látky blokující adrenergní receptory 105 // 4.1.1. Léky blokující ß-receptory - ß-blokätory (Pavel Gregor, Jiří Widimský, sr.) 105 // Farmakologické účinky ß-blokätorü 106 // Indikace ß-blokätorCi 108 // 4.1.2. Látky ovlivňující a-receptory, centrálně působící léky (Pavel Gregor) 110 // 4.2. Vazodilatancia (Pavel Gregor) 112 // 4.2.1. Přímá vazodilatancia 112 // 4.2.2. Nitráty 114 // Typy jednotlivých preparátů 115 // 4.2.3. Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu 116 // 4.2.4. Inhibitory angiotenzinu II 119 // 4.2.5. Inhibitory reninu 120 // 4.3. Blokátory kalciových kanálů (Pavel Gregor) 121 // 4.3.1. Verapamil 123 // 4.3.2. Diltiazem 124 // 4.3.3. Nifedipin 124 // 4.3.4. Blokátory kalciových kanálů II. generace 125 //
4.4. Protisrážlivé léky (Pavel Gregor) 126 // 4.4.1. Antikoagulancia 127 // 4.4.2. Fibrinolytika 132 // 4.4.3. Protidestičkové látky (antiagregancia) 134 // 4.5. Diuretika (Pavel Gregor) 144 // 4.6. Pozitivně inotropně působící látky (Pavel Gregor) 146 // 4.6.1. Digitalisové glykosidy 146 // 4.6.2. Nedigitalisové látky s pozitivně inotropním účinkem 152 // 5. PŘEHLED KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ 157 // 5.1. Ateroskleróza (Michal Anděl, Pavel Krami) 157 // 5.1.1. Patogeneze aterosklerózy 157 // 5.1.2. Hyperlipoproteinémie 171 // 5.2. Ischemická choroba srdeční (Petr Widimský) 182 // 5.2.1. Klasifikace ischemické choroby srdeční 183 // 5.2.2. Infarkt myokardu 184 // 5.2.3. Nestabilní angina pectoris 206 // 5.2.4. Stabilní námahová angina pectoris 208 // 5.2.5. Variantní (spastická, Prinzmetalova) angina pectoris 209 // 5.2.6. Syndrom X 210 // 5.2.7. Němá ischémie myokardu 211 // 5.2.8. Stavy po infarktu myokardu 211 // 5.2.9. Stavy po provedené PTCA či aortokoronámím bypassu 211 // 5.2.10. Ostatní formy ICHS 212 // 5.2.11. Terapie chronických forem ICHS 212 // 5.3. Náhlá smrt. Základy resuscitace v kardiologii (Petr Widimský) 223 // 5.3.1. Náhlá smrt 223 // 5.3.2. Doporučení pro resuscitaci v kardiologii 224 // 5.3.3. Etické a právní otázky související s resuscitací 227 // 5.4. Srdeční selhání. Plieni edém (kardiální a nekardiální) (Petr Widimský) 228 // 5.4.1. Definice 228 // 5.4.2. Etiologie a patofyziologie srdečního selhání 229 // 5.4.3. Klinický obraz a diagnostika srdečního selhání 232 // 5.4.4. Terapie srdečního selhání 233 // 5.4.5. Prognóza srdečního selhání 234 // 5.4.6. Plicní edém 234 // / 5.5. Šokové stavy (Pelr Widimský) 238 // 5.5.1. Definice 238 // 5.5.2. Patofyziologie šoku 238 // 5.5.3. Účinky šoku na jednotlivé orgány 240 //
5.5.4. Vyšetřovací metody 241 // 5.5.5. Klinická klasifikace šokových stavů 242 // 5.5.6. Obecné principy diagnózy a terapie 242 // 5.5.7. Kardiogenní šok 243 // 5.5.8. Sok při infarktu pravé komory 246 // 5.5.9. Hypovolemický šok 246 // 5.5.10. Distribuční šok 247 // 5.6. Poruchy srdečního rytmu (Pavel Gregor) 247 // 5.6.1. Arytmie vzniklé mechanismem poruchy tvorby vzruchu a reentry 252 // 5.6.2. Arytmie z poruchy vedení vzruchu 281 // 5.6.3. Terapie arytmií 289 // 5.7. Akutní plicní embólie (Jiří Widimský, sr.) 321 // 5.8. Plicní hypertenze, cor pulmonale (Jiří Widimský, sr.) 342 // 5.8.1. Plicní hypertenze 342 // 5.8.2. Chronické cor pulmonale 343 // 5.8.3. Vaskulámí forma plicní hypertenze 347 // 5.9. Systémová hypertenze (Jiří Widimský, sr., Jiří Widimský, jr.) 349 // 5.9.1. Ambulantní monitorování krevního tlaku 351 // 5.9.2. Hypertenzní krize (Jiří Widimský, sr.) 377 // 5.9.3. Hypertenze v těhotenství (Jiří Widimský, sr.) 383 // 5.9.4. »Rezistentní« hypertenze (Jiří Widimský, sr.) 388 // 5.9.5. Sekundární hypertenze (Jiří Widimský, jr.) 388 // 5.10. Chlopenní vady (Pavel Gregor) 394 // 5.10.1. Mitrální stenóza 394 // 5.10.2. Mitrální insuficience 396 // 5.10.3. Prolaps mitrální chlopně 398 // 5.10.4. Stenóza aorty 400 // 5.10.5. Insuficience aorty 401 // 5.10.6. Trikuspidální stenóza 403 // 5.10.7. Trikuspidální insuficience 404 // 5.10.8. Stenóza plicnice 405 // 5.10.9. Insuficience plicnice 405 // 5.10.10. Některé aspekty chirurgického léčení chlopenních vad 405 // 5.11 Vrozené srdeční vady (Petr Widimský) 407 // 5.11.1. Vrozené srdeční vady v dětství 408 // 5.11.2. Vrozené srdeční vady v dospělosti 413 // 5.12 Onemocnění perikardu (Pavel Gregor) 415 // 5.12.1. Akutní perikarditida 416 // 5.12.2. Perikardiální výpotek 421 //
5.12.3. Konstriktivní perikarditida 428 // 5.13 Infekční endokarditida (Pavel Gregor) 431 // 5.14. Kardiomyopatie (Pavel Gregor) 438 // 5.15. Specifické kardiomyopatie (Pavel Gregor) 462 // 5.16. Revmatická horečka (Pavel Gregor) 469 // 5.17. Onemocnění aorty (Petr Widimský) 472 // 5.18. Hyperkinetická cirkulace (Pavel Gregor) 475 // 5.19. Neurocirkulační astenie (Pavel Gregor) 476 // 5.20. Nitrosrdeční tromby a systémová embolizace (Petr Widimský) 477 // 5.21. Srdeční nádory (Pavel Gregor) 478 // 5.22. Synkopy (Pavel Gregor) 479 // 6. MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA V KARDIOLOGII 487 // 6.1. Chirurgická terapie kardiovaskulárních chorob (Zbyněk Straka, Petr Widimský, Tomáš Vaněk) 487 // 6.1.1. Aortokoronární bypass 487 // 6.1.2. Chlopenní vady (indikace k operaci a operační mortalita) 488 // 6.1.3. Operace vrozených srdečních vad 489 // 6.1.4. Kardiochirurgické postupy u ICHS a u chlopenních vad 489 // 6.2. Nekardiální operace u kardiaků (Petr Widimský) 511 // 6.2.1. Vliv jednotlivých kardiovaskulárních chorob na riziko operace 511 // 6.2.2. Určení operačního rizika 513 // 6.3. Traumatická postižení srdce (Pavel Gregor) 515 // 6.4. Těhotenství a kardiovaskulární choroby (Pavel Gregor) 516 // 6.4.1. Srdeční choroby a těhotenství 517 // 6.4.2. Užití léků v těhotenství 518 // 6.5. Kardiovaskulární onemocnění ve stáří (Pavel Gregor) 520 // 6.5.1. Změny kardiovaskulárního systému ve stáří 521 // 6.5.2. Některé problémy diagnostiky a terapie u starých osob 522 // 6.5.3. Některé speciální přístupy u kardiovaskulárních onemocnění starých osob 522 // 6.6. Drogy a kardiovaskulární systém (Pavel Gregor) 524 // 7. PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE (Michal Anděl) // Ischemická choroba srdeční 527 // Rizikové faktory ICHS 527 // Sekundární prevence ICHS 530 //
Revmatická choroba srdeční 530 // Infekční endokarditida 530 // Tromboembolická nemoc 531 // Vrozené srdeční vady 531 // 8. PRINCIPY MOLEKULÁRNÍ KARDIOLOGIE (František Kölbel) 533 // 8.1. Definice molekulární kardiologie a její cíle 533 // 8.2. Genetická informace buněk a tkání 533 // 8.3. Chromatin buněčného jádra 534 // 8.4. Struktura DNA 534 // 8.5. Polymorfismus DNA 535 // 8.6. Funkce DNA 535 // 8.7. Gen 535 // 8.8. Genom buněčného jádra 536 // 8.9. Mitochondriální genom 536 // 8.10. Kodon 537 // 8.11. Mutace 537 // 8.12. Nejdůležitější metody DNA diagnostiky 539 // 8.13. RNA 540 // 8.14. Nejdůležitější poznatky molekulární kardiologie 540 // 8.14.1. Adaptace srdce na pracovný zátěž 540 // 8.14.2. Dědičná podstata některých monogenních onemocnění kardiovaskulárního systému 541 // 8.14.3. Genová terapie a terapeutické využití poznatků molekulární biologie 547 // 9. NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY V KARDIOLOGII (Pavel Gregor) 551 // 9.1. Terapie srdečního selhávání ß-blokátory 551 // 9.2. Blokátory kalciového kanálu - přínos nebo pouze rizika? 557 // 9.3. Volné kyslíkové radikály a jejich význam v kardiologii 561 // 10. FYZIOLOGICKÉ HODNOTY V KARDIOLOGII (Pavel Gregor) 563 // ZKRATKY 567 // AUTOŘI 569 // REJSTŘÍK 575
(OCoLC)84985608
cnb000782812

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC